Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte for VG1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte for VG1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte for VG1
PERSBRÅTEN VGS

2 Vår hensikt med velkomstmøtet
Presentere oss Presentere skolen Presentere våre mål for den enkelte elev og for skolen Fokus på skole/hjem-samarbeid Skissere skoleåret for dere Informere om et trygt og godt skolemiljø Bli kjent med dere

3 Hvilke førsteklassinger har vi fått?
Vi har fått flotte elever som har forventninger Vi har fått elever som trenger å bli sett og respektert Vi har fått elever som trenger retning Vi har fått elever som setter pris på at vi setter grenser og gjør det med et smil VI HAR FÅTT GULL!!!!!

4 Skolen og elevenes trivsel
Elevene trives i skolebygget og sier det er et flott bygg å lære i Elevene trives svært godt på skolen Det er lite mobbing på skolen

5 Målsetting for skolen Øke andelen fullføre og bestå
Ta utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene og øke karaktersnittet for skolen Øke søkningen til skolen og bli den naturlige nærskolen Hver enkelt elev skal gå ut av skolen og vite at han/hun fått brukt sine evner og anlegg maksimalt Hver enkelt elev skal føle seg hjemme på Persbråten

6 Hva vil det si å lykkes ? Å kunne ta ut sitt potensiale og vite at jeg har gjort så godt jeg har kunnet Få et positivt ”kick” ved å sett seg små mål som det er mulig å nå. (Møte presis, være forberedt) Tett oppfølging hjemme og på skolen – mottakssamtalen IQ eller Selvdisiplin?

7 Hattie – de viktigste faktorene for elevenes læring
Egenvurdering Lærers struktur og formidling av forventninger Elevene vet hva de skal lære og forstår kompetansekravene Tilbakemeldinger og veiledning Lærer-elev - relasjon

8 Vår oppfølging av elevene
Mottaksamtale Kartleggingsprøver (lesing, engelsk, matte og digital kompetanse) Differensiering og fordypning Fagdager Tett oppfølging av fravær Systematisk oppfølging av klassemiljø og elevens faglige utvikling

9 Mottakssamtalen Alle elevene inviteres til mottakssamtale med sine foreldre/foresatte Samtalen skal: skape trygghet, åpenhet og tillit mellom elev, elevens foresatte og lærere avklare gjensidige forventninger bidra til et godt samarbeid mellom elev/foresatte og kontaktlærer bidra til at den enkelte elev setter seg konkrete karaktermål å jobbe mot gi elev og kontaktlærer mulighet til å drøfte og planlegge tiltak som støtter opp om elevens motivasjon og videre arbeid gi skolen bedre muligheter til å tilrettelegge opplæringen for den enkelte elev og elevgruppa

10 Skole/hjem-samarbeidet
Tilstedeværelse- en forutsetning for å kunne gjennomføre Hvordan følger vi opp fravær og forsentkomming SMS/e-post-melding Grønt kort – ordningen Foreldrekontakt

11 Hvordan kan dere følge opp
Vær bevisst oppfølging av fravær Bevisstgjør selvdisiplin – små steg Følg opp faglig målsetting – og etterspør hjemmearbeid Alle kan ikke matte, men det går an å hjelpe til med struktur, avtaler om arbeid, sende på leksehjelp, oppmuntre etc Vær den støttende voksne. Still realistiske krav/forventninger

12 Presiseringer vedr. fravær
Ved fravær sender kontaktlærer SMS til foresatte For elever under 18 år sendes melding signert av foresatte til kontaktlærer innen påfølgende onsdag For elever over 18 år sendes melding fra elev til kontaktlærer innen påfølgende onsdag. (kontaktlærer oppfordrer elevene til å signere på samtykkeerklæring) Ved mer enn 3 dager eller 6 timer udokumentert fravær sendes melding om fare for nedsatt atferdkarakter.

13 Baseregler Vær på plass og ha med det du trenger når timen starter
Lytt og vær rolig når andre snakker Ingen skal forlate klasserommet i undervisningstimen PC skal bare brukes når lærer ber om det Mobiltelefoner skal være avslått og ligge i vesken Det er ikke tillatt å spise og drikke i undervisningstiden. August 2013

14 Et trygt og godt skolemiljø
Mottaksuka Skolemiljøgruppa Rådgivertjenesten og PPT Miljøterapeut, spesialpedagog Kjentmannsordning Skolehelsetjenesten og Salto-koordinator Lærersamvær med elever i lunsjen Tett og godt samarbeid med Politiet

15 Leksehjelp To dager hver uke, mandag tirsdag, fra 16:00 til 18:00
Hjelp fra både faglærere og elever med god oversikt over fagene, noe som gir flere perspektiver Annonserte fagkurs i enkelttemaer, hvor man får muligheter og tid til å legge vekt på andre momenter enn i undervisningen Det serveres en enklere middag fra 15:30 Påmelding til både leksehjelpen og fagkursene gjøres under Leksehjelp på skolens hjemmeside Leksehjelpen starter i uke 37

16 Hvilke fag har elevene i år? (Avsluttende fag er framhevet)
ST Norsk Engelsk Matematikk P/T Naturfag 2. fremmedspråk Geografi Samfunnsfag Kroppsøving ID Norsk Engelsk Matematikk P/T Naturfag 2.fremmedspråk Treningslære Aktivitetslære Topp-/breddeidrett

17 Kort gjennomgang av skoleåret VG1 ST og ID
Mottakssamtale Kartleggingsprøver Foreldremøte Halvårsvurdering (jan) Start 2.termin 16.1. Foreldremøte 28.1. Eksamen i mai-juni Nordmarkatur uke 37 (ID) Hafjell i uke 6 (ID) 2 elevsamtaler hvorav foresatte har rett til å være med på den på høsten

18 Kontaktlærere 1STA: Lars Erik Kide, Pamela Mazuelos
1STB: Øyvind Guldal, Marte Solvang 1STC: Yngve Jystad, Annalisa Miccoli 1STD: Svein Borgen, Gunnar Renslo 1STE: Magnus Husøy, Hanne Sogge 1STF: Per Dagstad, Knut Petersen-Øverleir 1IDG: Jørund Skadberg, Jon Per Nygaard 1IDH: Pål Konradsen, Bente Drivdal Lærernes mailadresse ligger på hjemmesiden

19 Hvor henter dere informasjon?
Fronter Ta kontakt med kontaktlærer eller faglærer på mail

20 Velkommen til et godt samarbeid!


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte for VG1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google