Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PERSBRÅTEN VGS 21.08.2013 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PERSBRÅTEN VGS 21.08.2013 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG1."— Utskrift av presentasjonen:

1 PERSBRÅTEN VGS 21.08.2013 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG1

2 Vår hensikt med velkomstmøtet  Presentere oss  Presentere skolen  Presentere våre mål for den enkelte elev og for skolen  Fokus på skole/hjem-samarbeid  Skissere skoleåret for dere  Informere om et trygt og godt skolemiljø  Bli kjent med dere

3 Hvilke førsteklassinger har vi fått?  Vi har fått flotte elever som har forventninger  Vi har fått elever som trenger å bli sett og respektert  Vi har fått elever som trenger retning  Vi har fått elever som setter pris på at vi setter grenser og gjør det med et smil  VI HAR FÅTT GULL!!!!!

4 Skolen og elevenes trivsel Elevene trives i skolebygget og sier det er et flott bygg å lære i Elevene trives svært godt på skolen Det er lite mobbing på skolen

5 Målsetting for skolen Øke andelen fullføre og bestå Ta utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene og øke karaktersnittet for skolen Øke søkningen til skolen og bli den naturlige nærskolen Hver enkelt elev skal gå ut av skolen og vite at han/hun fått brukt sine evner og anlegg maksimalt Hver enkelt elev skal føle seg hjemme på Persbråten

6 Hva vil det si å lykkes ?  Å kunne ta ut sitt potensiale og vite at jeg har gjort så godt jeg har kunnet  Få et positivt ”kick” ved å sett seg små mål som det er mulig å nå. (Møte presis, være forberedt)  Tett oppfølging hjemme og på skolen – mottakssamtalen  IQ eller Selvdisiplin?

7 Hattie – de viktigste faktorene for elevenes læring  Egenvurdering  Lærers struktur og formidling av forventninger  Elevene vet hva de skal lære og forstår kompetansekravene  Tilbakemeldinger og veiledning  Lærer-elev - relasjon

8 Vår oppfølging av elevene  Mottaksamtale  Kartleggingsprøver (lesing, engelsk, matte og digital kompetanse)  Differensiering og fordypning  Fagdager  Tett oppfølging av fravær  Systematisk oppfølging av klassemiljø og elevens faglige utvikling

9 Mottakssamtalen  Alle elevene inviteres til mottakssamtale med sine foreldre/foresatte  Samtalen skal:  skape trygghet, åpenhet og tillit mellom elev, elevens foresatte og lærere  avklare gjensidige forventninger  bidra til et godt samarbeid mellom elev/foresatte og kontaktlærer  bidra til at den enkelte elev setter seg konkrete karaktermål å jobbe mot  gi elev og kontaktlærer mulighet til å drøfte og planlegge tiltak som støtter opp om elevens motivasjon og videre arbeid  gi skolen bedre muligheter til å tilrettelegge opplæringen for den enkelte elev og elevgruppa

10 Skole/hjem-samarbeidet  Tilstedeværelse- en forutsetning for å kunne gjennomføre  Hvordan følger vi opp fravær og forsentkomming  SMS/e-post-melding  Grønt kort – ordningen  Foreldrekontakt

11 Hvordan kan dere følge opp  Vær bevisst oppfølging av fravær  Bevisstgjør selvdisiplin – små steg  Følg opp faglig målsetting – og etterspør hjemmearbeid  Alle kan ikke matte, men det går an å hjelpe til med struktur, avtaler om arbeid, sende på leksehjelp, oppmuntre etc  Vær den støttende voksne. Still realistiske krav/forventninger

12 Presiseringer vedr. fravær  Ved fravær sender kontaktlærer SMS til foresatte  For elever under 18 år sendes melding signert av foresatte til kontaktlærer innen påfølgende onsdag  For elever over 18 år sendes melding fra elev til kontaktlærer innen påfølgende onsdag. (kontaktlærer oppfordrer elevene til å signere på samtykkeerklæring)  Ved mer enn 3 dager eller 6 timer udokumentert fravær sendes melding om fare for nedsatt atferdkarakter.

13 Baseregler  Vær på plass og ha med det du trenger når timen starter  Lytt og vær rolig når andre snakker  Ingen skal forlate klasserommet i undervisningstimen  PC skal bare brukes når lærer ber om det  Mobiltelefoner skal være avslått og ligge i vesken  Det er ikke tillatt å spise og drikke i undervisningstiden. August 2013

14 Et trygt og godt skolemiljø  Mottaksuka  Skolemiljøgruppa  Rådgivertjenesten og PPT  Miljøterapeut, spesialpedagog  Kjentmannsordning  Skolehelsetjenesten og Salto-koordinator  Lærersamvær med elever i lunsjen  Tett og godt samarbeid med Politiet

15 Leksehjelp  To dager hver uke, mandag tirsdag, fra 16:00 til 18:00  Hjelp fra både faglærere og elever med god oversikt over fagene, noe som gir flere perspektiver  Annonserte fagkurs i enkelttemaer, hvor man får muligheter og tid til å legge vekt på andre momenter enn i undervisningen  Det serveres en enklere middag fra 15:30  Påmelding til både leksehjelpen og fagkursene gjøres under Leksehjelp på skolens hjemmeside  Leksehjelpen starter i uke 37

16 Hvilke fag har elevene i år? (Avsluttende fag er framhevet) ST  Norsk  Engelsk  Matematikk P/T  Naturfag  2. fremmedspråk  Geografi  Samfunnsfag  Kroppsøving ID  Norsk  Engelsk  Matematikk P/T  Naturfag  2.fremmedspråk  Treningslære  Aktivitetslære  Topp-/breddeidrett

17 Kort gjennomgang av skoleåret VG1 ST og ID  Mottakssamtale  Kartleggingsprøver  Foreldremøte 29.10.  Halvårsvurdering (jan)  Start 2.termin 16.1.  Foreldremøte 28.1.  Eksamen i mai-juni  Nordmarkatur uke 37 (ID)  Hafjell i uke 6 (ID)  2 elevsamtaler hvorav foresatte har rett til å være med på den på høsten

18 Kontaktlærere  1STA: Lars Erik Kide, Pamela Mazuelos  1STB: Øyvind Guldal, Marte Solvang  1STC: Yngve Jystad, Annalisa Miccoli  1STD: Svein Borgen, Gunnar Renslo  1STE: Magnus Husøy, Hanne Sogge  1STF: Per Dagstad, Knut Petersen-Øverleir  1IDG: Jørund Skadberg, Jon Per Nygaard  1IDH: Pål Konradsen, Bente Drivdal  Lærernes mailadresse ligger på hjemmesiden

19 Hvor henter dere informasjon?  http://www.persbraten.vgs.no/index.shtml http://www.persbraten.vgs.no/index.shtml  Fronter  Ta kontakt med kontaktlærer eller faglærer på mail

20 Velkommen til et godt samarbeid!


Laste ned ppt "PERSBRÅTEN VGS 21.08.2013 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google