Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørg Aase Sørensens bidrag til samfunnsforskningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørg Aase Sørensens bidrag til samfunnsforskningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørg Aase Sørensens bidrag til samfunnsforskningen
Robert Salomon, AFI

2 En meget dyktig medstudent
Jeg var så heldig å få Bjørg Aase som medstudent i et viktig kurs ledet av professor Sverre Lysgaard. Jeg ble mektig imponert over hvor grundig hun leste alle bøkene vi gjennomgikk og den kunnskap og analytiske evne hun allerede da la for dagen. Både da og senere greide hun å snappe opp relevant litteratur som hun anvendte med stor kraft og autoritet

3 Når arbeiderne styrer bedriften
Hennes første arbeid Når arbeiderne styrer bedriften (1970) var magistergradsavhandlingen hennes som senere ble utgitt på Pax forlag. Casestudium av en kibbutz Allerede her lanseres tanker og ideer som skulle prege hennes senere forskning. Et grunnleggende demokratiprosjekt med stor tro på medvirkning, likestilling og et humanistisk menneskesyn. Klar stillingstaken i retning av Human Relations.

4 Fra kvinneforskning til kjønn, likestilling og mangfold
Likestillingsartikler bl.a. i samarbeid med Harriet Holter Sextrakassering på arbeidsplassen, Kjønn i endring. Flere presentasjoner for OECD ulike steder i Europa. Deltidsarbeid Kjønnskulturer i arbeidslivet (2007) Allerede i 1973 kom en artikkel om fremmedarbeidere i Oslo trykt som et vedlegg til en NOU om innvandringspolitikk.

5 Den sosiotekniske tilnærmingen
Bidratt til å beskrive, forklare og illustrere den sosiotekniske tilnærmingen. Bl.a. med Gustavsen og Thorsrud allerede i 1975: Sociotechnical Approach to Industrial Democracy in Norway. Viderutvikling gjennom hele hennes senere forskningskarriere i industribedrifter, sykehus, barnehage eller redaksjonslokale. Fokus blir på arbeidsoppgavene, hva de består i, hvilke organisatoriske og teknologiske og materielle faktorer som danner grunnlaget for utøvelsen av arbeidet. Hvordan organiseringen av arbeidet kan optimaliseres

6 Det psykososiale arbeidsmiljøet
En viktig del av den psykososiale tilnærmingen dreier seg om forholdet mellom arbeidsmiljøet og oppgavene. Men viktig å huske på at arbeidsmiljøet både har en egenverdi og kan bidra til produktivitet, verdiskapning og brukerbehandling Bidrag til arbeidsmiljøloven av 1977 sammen med Bjørn Gustavsen

7 Mestring Sykefravær Arbeidshelse
Mestringsbegrepet som noe mer proaktivt enn coping Varsling og mobbing og tiltak mot mobbing Etter hvert mye i samarbeid med Asbjørn Grimsmo.

8 Industribedriften og lokalsamfunnet
Doktorgradsavhandling om Vennesla og industrien der. Samspill mellom industri og lokalsamfunn Årdalsundersøkelsene Ambivalent forhold til Lysgaard selv om det ble et samarbeid om Årdal

9 Ansvarsrasjonalitet Dette er et viktig begrep for å forklare hvorfor kvinnene i en industribedrift var i mot å innføre fastlønnssystem til fordel for et akkordlønn. I en skvis mellom krav og forventninger på hjemmebane og krav fra bedriften følte de at presset på dem ville bli mindre ved å bevare akkordsystemet Et tidlig bidrag til arbeid-familie-forskningen

10 Moderne tjenerskap Egentlig fremkommet som er restfaktor i en faktoranalyse, men et egnet begrep til å beskrive en situasjon hvor tjenesteytere kommer i en situasjon definert av kunder og brukere, men hvor muligheten for å utøve oppgavene er bestemt av andre bakover/oppover i systemet som tjenesteyterne ikke har kontroll over.

11 Honningfella En situasjon hvor jobben er så motiverende og altoppslukende at en ikke i tide merker kroppens signaler når arbeidsbelastningen blir for høy. Medievirksomhet (og forskning) kan være eksempler på det.

12 Varme og kalde konflikter
Kalde konflikter definert som konflikter der det er definert et sett av spilleregler for konflikthåndtering e. eks lønnsforhandlinger. Der for kan det emosjonelle innholdet i disse konfliktene være dempet. Varme konflikter hvor det bokstavelig talt går varmt for seg. Stort emosjonelt innhold og liten etablert praksis for konflikthåndtering

13 Markørbransje Mediene – forspill til fremtidens arbeidsliv -Nye eiere med større vekt på bunnlinjen -Børs og katedral eller fag mot bunnlinje -Flere freelansere -Høyt tempo, stor egenmotivasjon -Mindre ansettelsestrygghet - Fare for utbrenthet

14 Metodetriangulering Dette er ikke Bjørg Aases begrep, men hun var raskt ute med å snappe opp begrepet og bruke det Viktig for aksjonsforskere. Bjørg Aase understreket tydelig at aksjonsforskning ikke var en metode, men et spekter av metoder som alle kunne bidra i et utviklingsarbeid Observasjon Intervju Survey

15 Razzia Benyttet i mediebedrifter og sykehus. Eks ”En dag i helse Norge” Razziaen går ut på at et større antall forskere ”invaderer” et gitt antall arbeidsplasser innen samme bransje samme dag. Razziaen er avtalt på forhånd med arbeidsplassens ledelse, men den kommer overraskende på mange av medarbeiderne.

16 Foredrag som læringsarena
Formidling som metode Video Foredrag som læringsarena Bjørg Aase kunne holde ca 100 foredrag i året

17 Tanker om fremtiden Hun var alltid interessert i fremtiden og ulike former for fremtidsforskning ”Det nye arbeidslivet arbeidsliv

18 Mest ros – litt ris Glimrende i observasjon og begrepssetting , slapp i operasjonaliseringen. Perioder med nærmest skrivesperre og grunnfagsfeil. Enhver annen forsker eller samfunnsinteressert leser vil sannsynligvis fremheve andre arbeider og perspektiver enn det jeg har gjort. Det er et overflødighetshorn hvor det er mye å ta av. Man kan velge menyen selv. Det er det som gjør Bjørg Aases bidrag til samfunnsforskningen ekstra givende og spennende.


Laste ned ppt "Bjørg Aase Sørensens bidrag til samfunnsforskningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google