Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid - en kvalitativ undersøkelse av Hilde Ljødal JBI/HIO 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid - en kvalitativ undersøkelse av Hilde Ljødal JBI/HIO 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid - en kvalitativ undersøkelse av Hilde Ljødal JBI/HIO 2004

2 Problemstilling •Hvilken betydning har biblioteket som offentlig møteplass? •Hvilke møteplasser kan lokaliseres? •Hvordan skapes møtene? •Hvilken betydning har disse? •Hvilke utfordringer gir dette folkebiblioteket sett i lys av den digitale og omskiftelige tida vi lever?

3 Teorigrunnlag •Sosiologi og statsvitenskap •Habermas - borgerlig offentlighet •Skot-Hansen – sivilsamfunnet og folkebiblioteket •Putnam, Oldenburg og Sennett: •"det offentlige rom" – "sivilsamfunnets forfall" •Goffmann – begrepene "front stage/back stage" •Dvs.: høyintensive/lavintensive møter •Tidligere bibliotekstudier

4 Metoder og datagrunnlag •Kvalitative, halvstrukturerte intervjuer, intervjuguide •Case: Majorstuen og Torshov filialer •Formål: få frem et rikt og mangfoldig bilde av biblioteket som møteplass sett fra ulike perspektiv •2 forhåndsintervju med bibliotekledere •2 pilotintervju med bibliotekar og bruker •22 intervjuer med bibliotekarer, brukere, nøkkelpersoner og politikere i bydelene Frogner og Sagene •Alder: 17-84 år •Lydopptak: 20 timer

5 Analyse av intervjuene •Basert på Skot-Hansens modell •Inntak til sivilsamfunnet Bibliotekrommet •Moralfilosofisk Det moralske rommet •Sosiologisk Møtestedet •Politologisk Debattforum

6 Utvidet analysemodell •1. Det verdibaserte rommet = "identitetskapende" •2. Det sosiale rommet = "møteplassen" •3. Det politologiske rommet = "debattforum" •4. Læringsrommet = "livslang læring" Formål med modellen: Synliggjøre møteplassene, verdien av dem, hvordan de skapes, hvem møtes og fremtidig potensial ved møteplassfunksjonen

7 Matrise - folkebiblioteket som møteplass eksempler på tiltak/tilbud Tiltak/Rom  Det verdibaserte Det sosiale Det politologiske Lærings- rommet rommet rommet rommet "Møteplass" "Debattforum" "felles verdier" "sosialisering" "herredømmefri "livslang "identitetsskaper" "fellesskap" dialog"læring" Jentegruppa: X X X X Seniorsurf: X X Politikerbenken:(X) X

8 Konklusjon: Betydning av biblioteket som møteplass: •Demokratibyggende= synergieffekt mellom ulike samfunnsgrupper=ALLE møtes, fri meningsdannelse, identitet til felles verdier, styrker livslang læring, valgmuligheten til å delta i fellesskapet, verdien av å være kulturresonerende menneske, ikke bare konsumerende •Møter genereres via ulike planlagte tiltak/prosjekter i biblioteket i de ulike rommene og uformelt, spontant i det sosiale rommet. •Det sosiale, fysiske rommet har større betydning en antatt

9 Konklusjon fortsettelse: •Det sosiale offentlige rommet = et uformelt fristed, pausested = en lavintensiv møteplass "en park med uteservering", "du bowler ikke alene" •Libraryness-faktoren: Bøker-Lesing-Stillhet gjelder, men kobling til ny teknologi er viktig. •Brukere/politikere etterlyser: •biblioteket må aktivisere brukere til å yte, bidra •flere almennkulturelle tilbud, bedre PR, profilering av den fysiske møteplassen og OPPLEVELSER rundt bøker&litteratur

10 Konklusjon fortsettelse Betydning av biblioteket som møteplass: •Utfordringer: bibliotekets egenverdi kontra det instrumentelle "nytteargumentet", må "ta pulsen" på nærmiljøet, være dynamisk, tørre å ta feil •SAMARBEID+SAMHANDLING=synliggjøring •Offentligheten som kritisk instans og biblioteket som nødvendig offentlig arena er ikke et avsluttet kapitel – du skal slippe "å bowle alene"

11 Takk for oppmerksomheten! •Spørsmål?


Laste ned ppt "Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid - en kvalitativ undersøkelse av Hilde Ljødal JBI/HIO 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google