Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogass Ørland Presentasjon på Biogass 09 Fosen, 11. mai 2009 Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogass Ørland Presentasjon på Biogass 09 Fosen, 11. mai 2009 Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogass Ørland Presentasjon på Biogass 09 Fosen, 11. mai 2009 Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS

2 Nett Strategi Marked Miljø Ove T. NesbøMaria R Johansen Linn Naper Lise Eriksen Marked Nett Marked Strategi Miljø Marina Malkova Jørn BuggeHåvard MoenJørgen Bjørndalen Ola T. Atkinson Eirik JørumTorgeir Olsen Sverre LøkkenSvein Sandbakken ECgroup AS - Kreativ kraft

3 1.Bakgrunn for Biogass Ørland 2.Biogass fra husdyrgjødsel – et kinderegg? 3.Litt om biogass 4.Biogass Ørland 5.Vegen videre Innhold

4 •Svein Lillengen tenker, lærer, prøver og begeistrer •Og finner ut at gammel kunnskap og ny teknologi fungerer •Ørland kommune lager en klima- og energiplan •Og ser at over halvparten av klimautslippene i Ørland kommer fra landbruket •Bøndene, kommunen og kraftlaget bestemmer seg for å gjøre noe •Og tenker at et globalt problem kan bli en lokal mulighet? •Ørlendingene gjennomfører en forstudie •Og finner ut at biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel er et kinderegg 1.Bakgrunn for Biogass Ørland

5 •Produksjon av fornybar energi •Fra klimagass til energiressurs •Gass, strøm, varme, drivstoff •Økt verdiskaping i landbruket •Agronomisk drift ved bruk av vekstskifter •Større spredningsfleksibilitet •Optimalisert logistikk for sentrale anlegg •Reduserte klimagassutslipp •Fangst av metan •Mindre bruk av kunstgjødsel 2.Biogass fra husdyrgjødsel – et kinderegg?

6 Produsert fra nedbryting av organiske materialer Består hovedsakelig av metan og karbondioksid  Brennverdi i naturgass (82-93% metan): ca. 10 kWh/Sm3  Brennverdi i biogass (50%-70% metan): ca. 6 kWh /Sm3 3.1Litt om biogass - Hva er biogass?

7 Gjødsel  Lett tilgjengelig Energivekster  Dyrt i Norge Matavfall  Betydelig inntektskilde Kloakkslam  Uheldig å kombinere med ”reint husdyrgjødsel” Landbruksavfall  Kasserte siloballer, avfall fra grønnsaksproduksjon etc Fiskeavfall og slakteriavfall  Må hygieniseres 3.2Litt om biogass - Mange typer råstoff

8 3.3Litt om biogass - Anaerob fermenteringsprosess – typisk anlegg

9 3.4Litt om biogass - Enkel verdikjede i tre deler •Lagring og transport av gjødsel til reaktor •Lagring og transport av biorest fra reaktor •Miljøeffektiv gjødsling av biorest •Salg av overskytende biorest til korn- og grønnskapbønder •Dokumentasjon av redusert avrenning og bruk av kunstgjødsel 1 Logistikk Håndtering av gjødsel og biorest 1 Logistikk Håndtering av gjødsel og biorest 2 Biogassproduksjon Omdanning til biogass 2 Biogassproduksjon Omdanning til biogass 3 Energiforedling Foredling av biogass / distribusjon av energi 3 Energiforedling Foredling av biogass / distribusjon av energi •Håndtering av annet bioråstoff •Forbehandling av alt bioråstoff •Biogassproduksjon •Forhåndslagring av biorest •Dokumentasjon av behandlet biomasse, biogassproduksjon og reduserte klimautslipp •Eventuell foredling av biogass til varme, elektrisitet eller drivstoff •Distribusjon av energi i form av biogass, varme, strøm eller drivstoff •Dokumentasjon av foredlet og distribuert energi og reduserte klimautslipp

10 3.5Litt om biogass - Energibærere og energikvaliteter

11 4.1Biogass Ørland - Naturgitte gode forutsetninger

12 Tett landbruksmiljø – mye gjødsel i et lite område Tilgang til råmaterialer  Husdyrgjødsel  Biprodukter fra næringsmiddelindustri  Matavfall fra storhusholdninger Kunder som kjøper varme, gass og/eller strøm Bønder og kunder som kan benytte seg av bioresten Aktiv kommune og lokalt energiverk Vilje og gjennomføringsevne 4.2Biogass Ørland - Mange ressurser

13 Det er tilgjengelig 50.000 tonn/år gjødsel fra storfebesetninger i Ørland. Av dette kan en bioreaktor kan generere 1,4 mill m³/år biogass med et energiinnhold på 7 GWh/år. Det er et betydelig marked for varme lokalt på Brekstad, med Ørland Hovedflyplass som største avtaker Investeringskostnad for anlegget:  15 – 20 mill kroner 4.3Biogass Ørland - Nøkkeltall

14 Landbruket - bondesamvirket Energiselskapet Sluttbruker Samling av gjødsel og andre råmaterialer Lagring og håndtering av råmaterialer ved reaktoren Omdanning av biomasse til biogass i reaktoren Inn- og uttransport av gjødsel og bioresten Foredling av biogassen til el og varme, CH4, drivstoff Transport av sluttproduktet til sluttbrukeren Sluttbruk Råmaterialer Biogass- anlegg Biorest Gass Varme Strøm Gass Varme Strøm Gjødsel 4.4Biogass Ørland - Grensesnitt og rollefordeling

15 Det skissers to alternative modeller for eierskap: Bøndene (eventuelt et bondesamvirke) og Fosenkraft AS eier ØB, med en avklart fordeling av aksjene (34/66, 50/50 eller 49/51) Fosenkraft AS eier ØB 100 %. Fosenkraft Bondesamvirke Ørland Biogass AS Ørland Biogass AS 4.5Biogass Ørland - To alternative modeller for eierskap

16 Gjødsel, biorest og bioreaktor:  Alt 1Sentralisert struktur for bioreaktor nordvest på Flystasjonen, med ”rimeligste logistikk” – inngå avtale med FB om bygsling av tomt  Alt 2Desentralisert struktur for bioreaktorer Energiomforming og energisalg:  Trinn 1Direkte salg av biogass til FB, TINE og ØFJV - Inngå forpliktende avtaler om salg av biogass med FB, TINE og FJV  Trinn 2Mulig bygging av CHP-anlegg – avhengig av marked og myndigheter (grønn kraft) - subsidiert anlegg for oppgradering til biodrivstoff Finne riktig tidspunkt for realisering og inngå allianser med andre titakshavere i Norge. 4.6Biogass Ørland - Konsulentens konklusjoner

17 Et nytt landbrukssamvirke •Biogass Fosen SA •Et miljø- og energisamvirke •Skal håndtere gjødsel og annen råvare:  Transport  Lagring  Spredning  Salg av overskuddsgjødsel 5.1Vegen videre - To nye selskaper etableres ”Biogassreaktor AS” •Fosenkraft + Biogass Fosen •Min 51% landbrukseid •Selskapet skal: •Planlegge og bygge biogassfabrikken •Selge gass og varme (strøm, drivstoff)

18 Biogass Fosen SA •Forretningsplan •Forprosjekt med fokus på logistikk knyttet til husdyrgjødsel og biorest 5.2Vegen videre - Utvikle forretningsplan og underlag for beslutning ”Bioreaktor AS” •Forretningsplan •Forprosjekt med fokus på valg av teknologi- og leverandør

19 •Redusere lokale utslipp som avrenning, lukt etc •Optimalisere gjødselbruk •Redusere bruk av kunstgjødsel •Redusere utslipp av metan og lystgasser •Økt produksjon og bruk av fornybar energi Landbruksvirkemidler KlimakvoterEnovavirkemidler 1 Håndtering av gjødsel og biorest 1 Håndtering av gjødsel og biorest 2 Omdanning til biogass 2 Omdanning til biogass 3 Foredling av biogass / distribusjon av energi 3 Foredling av biogass / distribusjon av energi 5.3Vegen videre - Biogass fra husdyrgjødsel - Samfunnsoppgaver

20 •Sterke og relevante ressurser •Stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere •Tydelige og aktive prosjekteiere •Et godt konsept •Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp. •Ørland i vinden 5.4Vegen videre - Biogass Ørland – Fullskala pilotanlegg på Brekstad


Laste ned ppt "Biogass Ørland Presentasjon på Biogass 09 Fosen, 11. mai 2009 Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google