Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser - generelt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser - generelt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser - generelt
216 mrd/år = 18% av BNP NHD og MOD forvalter regelverket NL/Doffin KOFA (Klageorgan for offentlige anskaffelser) Riksrevisjonen

2 Offentlige anskaffelser Rammebetingelser
Lov om offentlig anskaffelser (LOA) m/forskrift (FOA) Veileder : Ny forskrift fra 1 januar 2007 Økonomiinstruksen 27/4-06, pkt 1.4.2 ”Styret skal fastsette innkjøpsreglement og strategidokument for innkjøpsvirksomheten.” ”Høgskolen skal arbeide for å ta i bruk et elektronisk anskaffelsesstøttesystem.” : innkjøpsfolder, kunngjøringer, anskaffelsesprotokoll, gjeldende avtaler

3 Anskaffelsesprosessen
Behov/behovsanalyse Markedsorientering Anskaffelsesstrategi Kravspesifikasjon Kontraktutkast Regler for gjennomføring av anskaffelsen Kunngjøring Anbud/tilbyderkonferanse Mottaksregistrering Evaluering/forhandlinger/tilbakemeldinger Kontraktsavklaringer Anskaffelsesprotokoll Gjennomføring og evaluering av avtalen

4 Terskelverdier EØS - terskelverdier for andre oppdrags-givere(§2-2):
Varer og tjenester : 1,6 mnok eks mva Årlig veiledende kunngjøring: 6,0 mnok Nasjonal terskelverdi: kr eks mva Forenklet kunngjøringsplikt og anskaffelsesprotokoll over kr Beregning av kontraktens verdi (§2-3) Selvstendig juridisk/økonomisk enhet legges til grunn Hele kontraktsperioden inkl opsjoner Ikke splitte kjøp

5 Mottatte spørsmål Leasing Konsulentbruk
Behandles som varekontrakt §1-4 Konsulentbruk Prioritert tjeneste jf FOA §2-4 og omfattes av EØS regelverket, (unntak: juridiske tjenester) og LOA/FOA

6 Innkjøp HIBU

7 Innkjøpsandel Total budsjett 2006
226 Mnok av dette 215 Mnok til drift Budsjett/regnskap består i grove trekk av Lønn Innkjøp av varer og tjenester samt EBA

8 Budsjett 2006 Investeringer 2,1 Mnok (ikke EBA) Lønn ca. 137 Mnok
Innkjøp ca. 79 Mnok 1 % 63% 36%

9 Budsjetterte innkjøp 2006 over EØS terskelverdi (1,6 mnok)
633 Energi ca 2,7 Mnok 635 Leie av lokaler 38 Mnok (statsbygg 28 Mnok) 636 Renhold 2,8 Mnok 65 Driftskjøp 5,2 Mnok 652 It ca 1,9 Mnok 66 Rep/vedlikehold maskiner og utstyr ca 2 Mnok 662 Service/vedl IT ca 1 Mnok 663 Kontormaskiner ca 900’ kr 71 Reiser ca 4,7 Mnok (avtale om personlig kredittkort) 673 UV-tjenester 9 Mnok (uprioritert tjeneste §2-5)

10 Budsjetterte innkjøp 2006 over Nasjonal terskelverdi (500’ kr)
637 Vaktjenester 1,1 Mnok 64 Div leie av maskiner, inventar ca 1 Mnok 658 Bøker 1,1 Mnok 657 Aviser, tidsskrifter, publikasjoner 1,1 Mnok 672 IT-tjenester 1,5 Mnok 671 Konsulenttjenester 490’ kr (mer?) 6799 Andre tjenester 875’ kr 681/682 Kontor- og datarekvisita 1,1 Mnok 691 Telefoni 875’ kr (mobilavtale Netcom?) 695 Porto ca 1,2 Mnok 697 Annonsering ca 1 Mnok 7351 Markedstiltak ca 1,2 Mnok 471 Faglig vitenskapelig utstyr 520’ kr Maskiner, utstyr, inventar 360’ kr + 400’ kr

11 Budsjetterte innkjøp 2006 over 100 000kr
638 Rekvisita ca 200’ kr 651 Faglig vitenskapelig utstyr 320’ kr 656 UV-materiell 320’ kr 6741 Kontortjenester 162’ kr 6841 Trykningskostnader 460’ kr 759 Forsikringer 220’ kr 74 Kontigenter, gaver, tilskudd ca 474’ kr 731 Representasjon/Bevertning 360’ kr

12 Oppsummering Offentlige anskaffelser generelt
Rammebetingelser ved HIBU Terskelverdiene vs innkjøpsfordeling ved HIBU

13 Anbefalte tiltak Fokus og kontroll på de største postene
Vurdere vare/tjenestekategoriene ift FOA Prioritere opplagte og store kategorier anskaffelser som må kunngjøres Felles rammeavtaler på ”standard hyllevarer/tjenester” F.eks forbruksmateriell, renhold, IT-utstyr/kontormaskiner Vurdere innkjøpssamarbeid/muligheter med eksterne Regionale samarbeidstiltak UH-sektoren? Papirbredden/Entra eiendom?


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser - generelt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google