Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser - generelt ► 216 mrd/år = 18% av BNP ► NHD og MOD forvalter regelverket ► NL/Doffin ► KOFA (Klageorgan for offentlige anskaffelser)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser - generelt ► 216 mrd/år = 18% av BNP ► NHD og MOD forvalter regelverket ► NL/Doffin ► KOFA (Klageorgan for offentlige anskaffelser)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser - generelt ► 216 mrd/år = 18% av BNP ► NHD og MOD forvalter regelverket ► NL/Doffin ► KOFA (Klageorgan for offentlige anskaffelser) ► Riksrevisjonen

2 Offentlige anskaffelser Rammebetingelser ► Lov om offentlig anskaffelser (LOA) m/forskrift (FOA)  Veileder : http://odin.dep.no/nhd/norsk/samarbeid/europeisk/veiledninger/ 024081-120012/ind-bu.html http://odin.dep.no/nhd/norsk/samarbeid/europeisk/veiledninger/ 024081-120012/ind-bu.html http://odin.dep.no/nhd/norsk/samarbeid/europeisk/veiledninger/ 024081-120012/ind-bu.html  Ny forskrift fra 1 januar 2007 ► Økonomiinstruksen 27/4-06, pkt 1.4.2  ”Styret skal fastsette innkjøpsreglement og strategidokument for innkjøpsvirksomheten.”  ”Høgskolen skal arbeide for å ta i bruk et elektronisk anskaffelsesstøttesystem.” ► www.hibu.no/innkjøp : innkjøpsfolder, kunngjøringer, anskaffelsesprotokoll, gjeldende avtaler www.hibu.no/innkjøp

3 Anskaffelsesprosessen ► Behov/behovsanalyse ► Markedsorientering ► Anskaffelsesstrategi ► Kravspesifikasjon ► Kontraktutkast ► Regler for gjennomføring av anskaffelsen ► Kunngjøring ► Anbud/tilbyderkonferanse ► Mottaksregistrering ► Evaluering/forhandlinger/tilbakemeldinger ► Kontraktsavklaringer ► Anskaffelsesprotokoll ► Gjennomføring og evaluering av avtalen

4 Terskelverdier ► EØS - terskelverdier for andre oppdrags-givere(§2- 2):  Varer og tjenester : 1,6 mnok eks mva  Årlig veiledende kunngjøring: 6,0 mnok ► Nasjonal terskelverdi:  500 000kr eks mva  Forenklet kunngjøringsplikt og anskaffelsesprotokoll over 100 000kr ► Beregning av kontraktens verdi (§2-3)  Selvstendig juridisk/økonomisk enhet legges til grunn  Hele kontraktsperioden inkl opsjoner  Ikke splitte kjøp

5 Mottatte spørsmål ► Leasing  Behandles som varekontrakt §1-4 ► Konsulentbruk  Prioritert tjeneste jf FOA §2-4 og omfattes av EØS regelverket, (unntak: juridiske tjenester) og LOA/FOA

6 Innkjøp HIBU

7 Innkjøpsandel ► Total budsjett 2006  226 Mnok av dette 215 Mnok til drift ► Budsjett/regnskap består i grove trekk av  Lønn  Innkjøp av varer og tjenester samt EBA

8 Budsjett 2006 ► Investeringer2,1 Mnok (ikke EBA) ► Lønn ca. 137 Mnok ► Innkjøp ca. 79 Mnok ► 1 % ► 63% ► 36%

9 Budsjetterte innkjøp 2006 over EØS terskelverdi (1,6 mnok) ► 633 Energi ca 2,7 Mnok ► 635 Leie av lokaler 38 Mnok (statsbygg 28 Mnok) ► 636 Renhold 2,8 Mnok ► 65 Driftskjøp 5,2 Mnok  652 It ca 1,9 Mnok ► 66 Rep/vedlikehold maskiner og utstyr ca 2 Mnok  662 Service/vedl IT ca 1 Mnok  663 Kontormaskiner ca 900’ kr ► 71 Reiser ca 4,7 Mnok (avtale om personlig kredittkort) ► 673 UV-tjenester 9 Mnok (uprioritert tjeneste §2- 5)

10 Budsjetterte innkjøp 2006 over Nasjonal terskelverdi (500’ kr) ► 637 Vaktjenester 1,1 Mnok ► 64 Div leie av maskiner, inventar ca 1 Mnok ► 658 Bøker 1,1 Mnok ► 657 Aviser, tidsskrifter, publikasjoner 1,1 Mnok ► 672 IT-tjenester 1,5 Mnok ► 671 Konsulenttjenester 490’ kr (mer?) ► 6799 Andre tjenester 875’ kr ► 681/682 Kontor- og datarekvisita 1,1 Mnok ► 691 Telefoni 875’ kr (mobilavtale Netcom?) ► 695 Porto ca 1,2 Mnok ► 697 Annonsering ca 1 Mnok ► 7351 Markedstiltak ca 1,2 Mnok ► 471 Faglig vitenskapelig utstyr 520’ kr ► 653+473 Maskiner, utstyr, inventar 360’ kr + 400’ kr

11 Budsjetterte innkjøp 2006 over 100 000kr ► 638 Rekvisita ca 200’ kr ► 651 Faglig vitenskapelig utstyr 320’ kr ► 656 UV-materiell 320’ kr ► 6741 Kontortjenester 162’ kr ► 6841 Trykningskostnader 460’ kr ► 759 Forsikringer 220’ kr ► 74 Kontigenter, gaver, tilskudd ca 474’ kr ► 731 Representasjon/Bevertning 360’ kr

12 Oppsummering ► Offentlige anskaffelser generelt ► Rammebetingelser ved HIBU ► Terskelverdiene vs innkjøpsfordeling ved HIBU

13 Anbefalte tiltak ► Fokus og kontroll på de største postene  Vurdere vare/tjenestekategoriene ift FOA  Prioritere opplagte og store kategorier anskaffelser som må kunngjøres ► Felles rammeavtaler på ”standard hyllevarer/tjenester”  F.eks forbruksmateriell, renhold, IT-utstyr/kontormaskiner ► Vurdere innkjøpssamarbeid/muligheter med eksterne  Regionale samarbeidstiltak  UH-sektoren?  Papirbredden/Entra eiendom?


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser - generelt ► 216 mrd/år = 18% av BNP ► NHD og MOD forvalter regelverket ► NL/Doffin ► KOFA (Klageorgan for offentlige anskaffelser)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google