Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte -10. trinn Velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte -10. trinn Velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte -10. trinn Velkommen!
Li skole Foreldremøte -10. trinn Velkommen!

2 Kaffe m/tilbehør i Aulaen
Program Aulaen Generell informasjon Informasjon om videregående opplæring Fravær Eksamen Klasserommet Informasjon om klassen/klassemiljøet v/Kontaktlærerne Aulaen Mulighet for samtale med faglærerne på 10.trinn Kaffe m/tilbehør i Aulaen

3 Administrasjon og funksjoner
Rektor: Jan Østengen Inspektør 8.trinn: Ann Harriet Olsen Inspektør 9.trinn: Kathrine Reine Inspektør 10.trinn: Trine Årstadvold Rådgiver : Nina Tømmerbakken Spes.ped koordinator: Anne Duerud Sosionom: Ulrika Gustavsson Saksbehandler: Grethe E. Fuglø IKT-ansvarlig: Alena Hernæs Helsesøster : Ann-Sofi Grøtt Verneombud: Tove Bjørkevoll

4 Kontaktlærere 10.trinn 10A : Torbjørn Selven
10B : Frederique Deves Hovland 10C : Emily Margrethe Driveklepp 10D : Gro Midtbø 10E : Hans Martin Rønning 10F : Martin Brennhovd Løchsen

5 Informasjon om videregående utdanning
Rådgiver informerer

6 Fravær Mulighet til å søke om 14 dagers permisjon
Alt fravær føres på vitnemålet. Det er mulighet for å stryke deler av fraværet. 10 dager i året. Kriterier: attestert sykdom eller innvilget permisjon Skolen kan nekte eleven permisjon ved store prøver som tentamen og eksamen. Foresattes ansvar at eleven ikke mister undervisning ved permisjon. Permisjon tom 2 dager leveres kontaktlærer Permisjon fra og med 3 dager leveres inspektør Husk! Prøv å legg ferie/fri til skolens 5 ferieperioder (høst, jul, vinter, påske, sommer) for å unngå at eleven går glipp av verdifull undervisning For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Det skilles mellom to typer sykefravær:   1) ”Normalt sykefravær”: Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. 2) Ved fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Det kan kreves at årsaken til øvrig fraværføres på et vedlegg til vitnemålet. Ansvar og dokumentasjon Skolen har informasjonsansvar. Foresatte har dokumentasjonsansvar (Foresatte og elev har ansvar for å framskaffe dokumentasjon). Permisjonssøknader er som dokumentasjon å regne. Praksis for skolen Melding om elevfravær gjøres skriftlig fra foresatte til kontaktlærer. Når slik melding foreligger, skal det samtidig meldes fra om at fravær ønskes strøket. Dokumentasjon på fraværet skal foreligge senest 14 dager etter innlevert melding. Kontaktlærer har totalansvaret for en klasses fraværsføring, herunder stryking av fravær. Kontaktlærer sluttfører fraværsføringa for en klasse etter hvert skoleår. Totaloversikt over mulig strykning av fravær Avgang 2011:   = 24 dager Avgang 2012: = 34 dager Avgang 2013: = 30 dager

7 Alvorlig skolefravær

8 Alvorlig skolefravær Defineres av Nittedal PPT som:
Ugyldig fravær fra en enkelttime Fravær i mer enn tre dager på en måned Høyt gyldig fravær (10 dager i året) Tre ganger forsent på en måned Møter opp på skolen, men forlater den igjen

9 Skolens handlingsplan
Føring av fravær Daglig Kontakt hjem-skole Melding (meldingsbok/mail) om ALT fravær Foresatte ringer skolen på elevens 3. fraværsdag Kontaktlærer informerer hjemmet umiddelbart ved alt ugyldig fravær Skolen har direkte kontakt med foresatte vedrørende fravær Å bli sett og anerkjent av lærere er en viktig motivasjon for å være tilstede på skolen

10 Det viktigste for eleven er å komme på skolen

11 Skolens Anti-mobbeteam
Und.inspektør: Ann Harriet Olsen Und.inspektør: Kathrine Reine Und.inspektør: Trine Årstadvold Sosionom: Ulrika Gustafson Helsesøster: Ann-Sofi Grøtt Elevstøtter Skolens antimobbearbeid Li skole jobber aktivt mot mobbing. Skoleåret 2011/2012 har skolen har et anti-mobbeteam bestående av : Inspektør   8. trinn   Ann Harriet Olsen  Tlf Inspektør   9. trinn   Kathrine Reine  Tlf  Inspektør 10. trinn   Trine Årstadvold  Tlf Sosionom   Ulrika Gustavsson  Tlf Helsesøster   Ann Sofi Grøtt     Skolen har også to elevstøtter fra hver klasse. Elevstøttene skal bidra til et et hyggelig og godt miljø på skolen og være i tett dialog med skolens anti-mobbeteam. Elevstøttene får opplæring av skolen og kommunen og er en stor ressurs for skolen .  Ta gjerne kontakt med oss. Vi er avhengig av informasjon for å kunne jobbe med disse temaene. Vår holdning er derfor at vi skal ha et lavterskeltilbud på dette. Det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite.

12 RUTINER RUNDT EKSAMEN 2012 Skriftlig eksamen Muntlig eksamen
Gjennomføres i mai-juni 2011

13 Skriftlig eksamen Alle kommer opp til skriftlig eksamen i et av fagene
Norsk  To eksamensdager Engelsk  En eksamensdag Matematikk  En eksamensdag Trekking av fag: Gjøres sentralt i Nittedal kommune Fritak for eksamen: I henhold til individuell opplæringsplan

14 NORSK EKSAMEN En dag Hovedmål En dag Sidemål
Fritak for sidemål: To dager hovedmål. En samlet karakter. Samme sensor. Elevene skriver på PC. Besvarelsen leveres enten digitalt eller i papirversjon

15 EKSAMEN ENGELSK Elevene skriver på PC
Besvarelsen leveres enten digitalt eller i papirversjon

16 EKSAMEN MATEMATIKK Består av 2 deler Del 1: Uten hjelpemidler
Del 2: Med hjelpemidler Besvarelsen skrives for hånd En til to oppgaver krever vanligvis løsning ved bruk av regneark Husk å ta med nødvendige hjelpemidler!

17 Tid 5 klokketimer + et kvarter Forlenget tid kan etter søknad
innvilges inntil 2 klokketimer. Frist 30.9. Legeattest kreves der søknad gjelder sykdomsrelaterte forhold

18 SENSUR Dette arbeidet organiseres av Fylkesmannens utdanningsavdeling
Alle oppgaver rettes av ekstern sensor Dette arbeidet organiseres av Fylkesmannens utdanningsavdeling Karakterene settes i et felles sensurmøte for alle tre fagene

19 Eventuell klage Ta muntlig kontakt med faglærer før
10 dager etter at karakteren er mottatt Ta muntlig kontakt med faglærer før klage leveres skriftlig Klager behandles i en klagenemnd i en Fylkeskommune oppnevnt av Utdanningsdirektoratet

20 Muntlig eksamen Elevene kommer opp i et av disse fagene:
Norsk Engelsk Matematikk Naturfag RLE Samfunnsfag 2. fremmedspråk (tysk/fransk) og språklig fordypning (norsk/engelsk)

21 Organisering av muntlig eksamen
3 alternativer: Individuell prøve -anbefales Parprøve Gruppeprøve TID: 30 minutter pr elev Frist:

22 TREKKING AV FAG Den enkelte skole Kommunal kontroll Sensoravhengig

23 SENSURERING Samarbeid mellom skolene i kommunene Hurdal Nannestad
Eidsvoll Nes Ullensaker Gjerdrum Nittedal

24 KARAKTER Settes av sensor og faglærer med en
gang eleven har hatt prøve

25 Klage Kun på formelle feil

26 Skolens hjemmeside /


Laste ned ppt "Foreldremøte -10. trinn Velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google