Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Li skole 20.10.11 Foreldremøte -10. trinn Velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Li skole 20.10.11 Foreldremøte -10. trinn Velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Li skole 20.10.11 Foreldremøte -10. trinn Velkommen!

2 Program 1. 1800-1830 Aulaen Generell informasjon  Informasjon om videregående opplæring  Fravær  Eksamen 2. 1830-1900 Klasserommet  Informasjon om klassen/klassemiljøet v/Kontaktlærerne 3. 1900-2000 Aulaen  Mulighet for samtale med faglærerne på 10.trinn Kaffe m/tilbehør i Aulaen 2

3 Administrasjon og funksjoner  Rektor: Jan Østengen  Inspektør 8.trinn: Ann Harriet Olsen  Inspektør 9.trinn: Kathrine Reine  Inspektør 10.trinn: Trine Årstadvold  Rådgiver : Nina Tømmerbakken  Spes.ped koordinator: Anne Duerud  Sosionom: Ulrika Gustavsson  Saksbehandler: Grethe E. Fuglø  IKT-ansvarlig: Alena Hernæs  Helsesøster : Ann-Sofi Grøtt  Verneombud: Tove Bjørkevoll 3

4 Kontaktlærere 10.trinn  10A : Torbjørn Selven  10B : Frederique Deves Hovland  10C : Emily Margrethe Driveklepp  10D : Gro Midtbø  10E : Hans Martin Rønning  10F : Martin Brennhovd Løchsen 4

5 Informasjon om videregående utdanning  Rådgiver informerer 5

6 Fravær  Mulighet til å søke om 14 dagers permisjon  Alt fravær føres på vitnemålet. Det er mulighet for å stryke deler av fraværet. 10 dager i året.  Kriterier: attestert sykdom eller innvilget permisjon  Skolen kan nekte eleven permisjon ved store prøver som tentamen og eksamen.  Foresattes ansvar at eleven ikke mister undervisning ved permisjon.  Permisjon tom 2 dager leveres kontaktlærer  Permisjon fra og med 3 dager leveres inspektør Husk! Prøv å legg ferie/fri til skolens 5 ferieperioder (høst, jul, vinter, påske, sommer) for å unngå at eleven går glipp av verdifull undervisning 6

7 Alvorlig skolefravær 7

8 Defineres av Nittedal PPT som:  Ugyldig fravær fra en enkelttime  Fravær i mer enn tre dager på en måned  Høyt gyldig fravær (10 dager i året)  Tre ganger forsent på en måned  Møter opp på skolen, men forlater den igjen 8

9 Skolens handlingsplan Føring av fravær  Daglig Kontakt hjem-skole  Melding (meldingsbok/mail) om ALT fravær  Foresatte ringer skolen på elevens 3. fraværsdag  Kontaktlærer informerer hjemmet umiddelbart ved alt ugyldig fravær  Skolen har direkte kontakt med foresatte vedrørende fravær Å bli sett og anerkjent av lærere er en viktig motivasjon for å være tilstede på skolen 9

10 Det viktigste for eleven er å komme på skolen 10

11 Skolens Anti-mobbeteam Und.inspektør: Ann Harriet Olsen Und.inspektør: Kathrine Reine Und.inspektør: Trine Årstadvold Sosionom: Ulrika Gustafson Helsesøster: Ann-Sofi Grøtt Elevstøtter 11

12 RUTINER RUNDT EKSAMEN 2012  Skriftlig eksamen  Muntlig eksamen  Gjennomføres i mai-juni 2011 12

13 Skriftlig eksamen  Alle kommer opp til skriftlig eksamen i et av fagene  Norsk  To eksamensdager  Engelsk  En eksamensdag  Matematikk  En eksamensdag  Trekking av fag: Gjøres sentralt i Nittedal kommune  Fritak for eksamen: I henhold til individuell opplæringsplan 13

14 NORSK EKSAMEN  En dag Hovedmål  En dag Sidemål Fritak for sidemål: To dager hovedmål. En samlet karakter. Samme sensor. Elevene skriver på PC. Besvarelsen leveres enten digitalt eller i papirversjon 14

15 EKSAMEN ENGELSK Elevene skriver på PC Besvarelsen leveres enten digitalt eller i papirversjon 15

16 EKSAMEN MATEMATIKK Består av 2 deler Del 1: Uten hjelpemidler Del 2: Med hjelpemidler Besvarelsen skrives for hånd En til to oppgaver krever vanligvis løsning ved bruk av regneark Husk å ta med nødvendige hjelpemidler! 16

17 Tid 5 klokketimer + et kvarter Forlenget tid kan etter søknad innvilges inntil 2 klokketimer. Frist 30.9. Legeattest kreves der søknad gjelder sykdomsrelaterte forhold 17

18 SENSUR Alle oppgaver rettes av ekstern sensor Dette arbeidet organiseres av Fylkesmannens utdanningsavdeling Karakterene settes i et felles sensurmøte for alle tre fagene 18

19 Eventuell klage 10 dager etter at karakteren er mottatt Ta muntlig kontakt med faglærer før klage leveres skriftlig Klager behandles i en klagenemnd i en Fylkeskommune oppnevnt av Utdanningsdirektoratet 19

20 Muntlig eksamen Elevene kommer opp i et av disse fagene: 1. Norsk 2. Engelsk 3. Matematikk 4. Naturfag 5. RLE 6. Samfunnsfag 7. 2. fremmedspråk (tysk/fransk) og 8. språklig fordypning (norsk/engelsk) 20

21 Organisering av muntlig eksamen 3 alternativer: 1. Individuell prøve -anbefales 2. Parprøve 3. Gruppeprøve TID: 30 minutter pr elev Frist: 1.11.11 21

22 TREKKING AV FAG Den enkelte skole Kommunal kontroll Sensoravhengig 22

23 SENSURERING Samarbeid mellom skolene i kommunene 1. Hurdal 2. Nannestad 3. Eidsvoll 4. Nes 5. Ullensaker 6. Gjerdrum 7. Nittedal 23

24 KARAKTER Settes av sensor og faglærer med en gang eleven har hatt prøve 24

25 Klage • Kun på formelle feil 25

26 Skolens hjemmeside 26 / http://www.nittedal.kommune.no/Skoler/Li-skole http://www.nittedal.kommune.no/Skoler/Li-skole


Laste ned ppt "Li skole 20.10.11 Foreldremøte -10. trinn Velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google