Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsmøte for TOS-fag 15.10.12. Informasjon for praksissteder Pilestredet/Informasjon-for-praksissteder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsmøte for TOS-fag 15.10.12. Informasjon for praksissteder Pilestredet/Informasjon-for-praksissteder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsmøte for TOS-fag

2 Informasjon for praksissteder Pilestredet/Informasjon-for-praksissteder eller bruk søkefeltet på (søk etter «informasjon for praksissteder»). Pilestredet/Informasjon-for-praksissteder Samarbeidsmøte TOS-fag,

3 Retningslinjene for praksis - dagene i praksis — Studentene må forvente en arbeidsdag fra — Studentene skal delta på teamarbeid, personalmøter, foreldremøter, utviklingssamtaler m.m. utenfor tidsrammen som er skissert, også på kveldstid. Deltakelse på slike møter skal regnes som en del av studentens praksistid. Individuell planlegging, eller planlegging sammen med medstudenter, legges utenfor denne tidsrammen. — 15 klokketimer med elever pr. uke — 10 klokketimer veiledning pr. uke Samarbeidsmøte TOS-fag,

4 Retningslinjene for praksis - Fravær — Praksisopplæring er en obligatorisk del av studiet, og det er egne fraværsregler. — Det er bare sykdom (egen eller barns) og innvilgede permisjoner som er gyldig fravær. Permisjon innvilges av praksisadministrasjonen kun unntaksvis, eks ved begravelse. Jobb, reiser, fester er ikke gyldig fraværs-/permisjonsgrunn. Studenten kan ikke be om å få ta igjen praksis en annen dag. — Praksislærer kan gi permisjon for timer men ikke for dager. — Henvis til praksisadministrasjonen ved spørsmål om fravær. Samarbeidsmøte TOS-fag,

5 Retningslinjene for praksis - Fravær Samarbeidsmøte TOS-fag, Fravær som kan tas igjen: — Permisjonssøknad innvilget av praksisadministrasjonen — Dokumentert egen/barns sykdom — Inntil 3 dager fravær: egenmelding til praksislærer fra første fraværsdag — Legeattest f.o.m 4. fraværsdag — Ta kontakt med oss ved evt. fravær uten gyldig grunn for avklaring av hvordan det håndteres. Ved fravær over 30 % regnes praksis som avbrutt Fravær tas igjen etter praksisperioden men før semesterslutt

6 Fordeling av praksisplasser — Endringer på praksisfordelingslistene kan fortsatt forekomme — Husk førpraksismøter på skolene for praksis i uke for praksis i uke — Meld fra om studenter som ikke møter — Vurderingsmøte holdes i løpet av praksisperiodene. Fristen for å melde inn fare for stryk er midt i praksisperiodene. Samarbeidsmøte TOS-fag,

7 Administrative spørsmål? Kullansvarlig for TOS-fag i praksisadministrasjonen høsten 2012: Mai-Britt E. Rasmussen Telefon direkte: Kontor: Falbesgate 5, rom 440 Praksisadministrasjonens epost: Samarbeidsmøte TOS-fag,


Laste ned ppt "Samarbeidsmøte for TOS-fag 15.10.12. Informasjon for praksissteder Pilestredet/Informasjon-for-praksissteder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google