Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formål • En samlende møteplass for ansatte i avfall og biobrenselsbaserte energi gjenvinningsanlegg hvor det kreves kjelesertifikat • En ressursgruppe,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formål • En samlende møteplass for ansatte i avfall og biobrenselsbaserte energi gjenvinningsanlegg hvor det kreves kjelesertifikat • En ressursgruppe,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Formål • En samlende møteplass for ansatte i avfall og biobrenselsbaserte energi gjenvinningsanlegg hvor det kreves kjelesertifikat • En ressursgruppe, med fokus både på fag, tariff, lov og regelverk • En ressursgruppe i forhold til spørsmål omkring høringer som eks. utdanning, kompetansekrav, bemanning, og sentrale arbeidsmiljøspørsmål som omhandler medlemmenes interesser • Iverksette og fremme rekrutterings tiltak • Fremme saker ovenfor DNMF i forhold til sentrale myndigheter og utdannelses institusjoner • I samarbeid med DNMF arrangere seminarer og konferanser når dette er formålstjenlig • På vegne av DNMF delta i nasjonale og internasjonal fora

3 Målgruppe • Medlemmer av DNMF ansatt i avfall og biobrenselsbaserte energigjenvinningsanlegg hvor det kreves kjelesertifikat Økonomi • Forumet driftes i forhold til DNMF sitt budsjett Styre • Styret består 5 medlemmer inkludert leder • Styret velges for 2 år ad gangen hensyntatt kontinuitet • Styret konstituerer seg selv • Styret er ansvarlig for at formålene ivaretas • Styret utarbeider forslag til budsjett for drift av forumet • Styret rapporterer all drift og aktivitet til generalsekretær • Administrasjonen i DNMF fungerer som sekretariat for forumet • Forbundsstyret tiltrer forumet når det er ønskelig

4 STYRET 2011 - 2013 Leder Jan Petter Øvstedal Tlf. 90752460 – email: jan.petter.ovstedal@tafjordkonsern.nojan.petter.ovstedal@tafjordkonsern.no Styremedlem Øystein Skeide Tlf. 90623354 – email: ystein.skeide@statkraft.comystein.skeide@statkraft.com Styremedlem Arild Iversen Tlf. 99232561 – email: arild.iversen@getmail.noarild.iversen@getmail.no Styremedlem Andre Kazinci Tlf. 41400634 – email: akaz@tele2.noakaz@tele2.no

5 Saker • Bemanning – basert på risikoanalyse • Kvalifikasjonskrav ved ansettelse • Etterutdanning • Høringer • Vakt / skift forskrifter • Stillingsoversikt og betegnelse

6 AnleggKontaktpersonMail Tlf. BIR AvfallsbehandlingRoald Fosse rofosse@broadpark.no 93063416 Forus EnergigjenvinningArild Iversen arild.iversen@getmail.no 99232561 Fredrikstad Kommune - FrevarAndre Kazinci akaz@tele2.no 41400634 Hallingdal RenovasjonViggo Kristiansen viggkri2@online.no 90537276 Oslo kommune -Brobekkveien ForbrenningsanleggJørn Gude jorn.gude@ege.oslo.kommune.no 93462781 Oslo kommune- Klemetsrud ForbrenningsanleggThor Arne Osrønningen taosro@online.no 90960020 Returkraft Kr. SandSteffen Kristiansen steffenkri@yahoo.no 90847458 Tafjord KraftvarmeJan Petter Øvstedal jan.petter.ovstedal@tafjordkonsern.no 90752460 Østfold EnergiKjell Hauso kjell.hauso@ostfoldenergi.no 90031211 Statkraft varmeØystein Skeideystein.skeide@statkraft.com 90623354

7 AnleggHovedavtaleTariffavtale Lokalavtale Pensjon BIR Avfallsbehandling ASKS / DNMF KS Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter – SGS 1701 Østfold EnergiKS / DNMF KS Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter – SGS 1701 Fredrikstad Kommune - FrevarKS / YS Ja Offentlig tjeneste pensjon Hallingdal RenovasjonKS / YS KS Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter – SGS 1701 Returkraft Kr. SandNHO / DNMF DNMF – Returkraft Avtale Ja Forus EnergigjenvinningNHO / YSNegotia Funksjonæravtale (Tilslutningsavtale)Ja Ytelsesbasert – AFP 62 år Statkraft varmeNHO / YS Negotia Funksjonæravtale (Tilslutningsavtale) Ja Offentlig tjeneste pensjon Tafjord KraftvarmeNHO / YS Negotia Funksjonæravtale (Tilslutningsavtale) Ja Ytelsesbasert – AFP 62 år Oslo kommune-Brobekkveien Forbrenningsanlegg Oslo kommune Overenskomster Oslo kommune DOK. 25 Oslo kommune- Klemetsrud Forbrenningsanlegg Oslo kommuneOverenskomster Oslo kommune DOK. 25

8 Linker http://www.norskgjenvinning.no/Gjenvinning http://www.fjernvarme.no/ Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidstilsynet: http://www.arbeidstilsynet.no/http://www.arbeidstilsynet.no/ AvfallsforskriftenAvfallsforskriften (Kommentarer)Kommentarer ForurensningsforskriftenForurensningsforskriften (Kommentarer)Kommentarer Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskriftstekst (HTML) Om forskriften Forskriftstekst (HTML)Om forskriften Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter : Internkontrollforskriften ( Internkontroll og HMS ) Forskriftstekst (HTML) Om forskriften Forskriftstekst (HTML)Om forskriften Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskriftstekst (HTML) Om forskriften Forskriftstekst (HTML)Om forskriften

9 Veiledninger: Arbeid i trange rom Arbeid ved dataskjerm Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere Se alle veiledninger

10 Oversikt over forskrifter •Arbeid i kontrollromArbeid i kontrollrom •Arbeid i tankerArbeid i tanker •Arbeid med ioniserende strålingArbeid med ioniserende stråling •Arbeid ved avløpsanleggArbeid ved avløpsanlegg •Arbeid ved dataskjermArbeid ved dataskjerm •Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjenesteArbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste •Arbeidsplasser og arbeidslokalerArbeidsplasser og arbeidslokaler •AsbestAsbest •AsbestosAsbestos •Bruk av arbeidsutstyrBruk av arbeidsutstyr •Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassenBruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen •Godkjenning av biocider og biocidprodukter (Biocidforskriften)Godkjenning av biocider og biocidprodukter (Biocidforskriften) •Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærerHelse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer •HøytrykksspylingHøytrykksspyling •Informasjons- og påseplikt og innsynsrettInformasjons- og påseplikt og innsynsrett •Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften)Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften) •Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyrKonstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr

11 Oversikt over forskrifter •MaskinerMaskiner •Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften)Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) •Plikt til å utarbeide arbeidsreglement ved virksomheter innen hotell- og restaurantbransjenPlikt til å utarbeide arbeidsreglement ved virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen •Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassenSikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen •Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. •Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) •Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) •Tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften)Tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften) •Tungt og ensformig arbeidTungt og ensformig arbeid •Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljølovenTvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven •Unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupperUnntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper •Utsendte arbeidstakereUtsendte arbeidstakere •Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig områdeUtstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område •Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (forskrift om biologiske faktorer)Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (forskrift om biologiske faktorer) •Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften)Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) •Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassenVern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen •Vern mot mekaniske vibrasjonerVern mot mekaniske vibrasjoner •Vern mot støy på arbeidsplassenVern mot støy på arbeidsplassen •Verneombud og arbeidsmiljøutvalgVerneombud og arbeidsmiljøutvalg •Virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften)Virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften)


Laste ned ppt "Formål • En samlende møteplass for ansatte i avfall og biobrenselsbaserte energi gjenvinningsanlegg hvor det kreves kjelesertifikat • En ressursgruppe,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google