Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbruk Webjørn Solli Arbeidstilsynet Nord-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbruk Webjørn Solli Arbeidstilsynet Nord-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbruk Webjørn Solli Arbeidstilsynet Nord-Norge

2 2 Arbeidstilsynet – Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet v/arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. – Direktoratet for Arbeidstilsynet v/leder Ingrid Finboe Svendsen MÅL – Det overordnede mål for Arbeidstilsynets virksomhet er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte. – ”Nytt”: Tvisteløsningsnemnda – Arbeidstilsynet er sekretariat for Tvisteløsningsnemnda. Tvisteløsningsnemnda ble opprettet fra 1. januar 2006 og behandler tvister om rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid eller nattarbeid, om rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjon og om fortrinnsrett for deltidsansatte.

3 Arbeidstilsynet Nord-Norge Arbeidstilsynet Midt-Norge Arbeidstilsynet Vestlandet Arbeidstilsynet Sør-Norge Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Indre Østland Direktorat

4 4 Arbeidstilsynet Nord-Norge • Regionkontoret ligger på Finnsnes • 5 tilsynskontorer: - Alta - Tromsø - Sortland - Bodø - Mosjøen • Nesten 60 ansatte som skal følge opp bedriftene i Nord-Norge… – 44 305 virksomheter – 200 000 tilsatte

5 5 Kontoret i Mosjøen Gunhild Løvmo Kjemisk helsefare Gunnar Møllevik Ergonomi Inger Næstby Psykososialt Organisatorisk arbeidsmiljø John Herulf Jakobsen Teknisk Arbeidsulykker Webjørn Solli Bygg&anlegg Landbruk Arbeidsulykker

6 6 Hva er Arbeidstilsynets oppgave? • Kontrollere at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav • Informasjon • Andre lover – ferieloven – deler av tobakkskadeloven – elevers og studenters læringsmiljø ved fagskoler, universitet og høgskoler. – Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

7 7 Nytt i 2010 1.Ny ordning for bedriftshelsetjeneste fra 2010 2.Ny byggherreforskrift 3.Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

8 Norges første traktor. Dønnesgården på Dønna

9

10 10 Dødsulykker 2000-2008

11 11 Dødsulykker forts. • Dødsulykker fordelt på ulike næringer Dødsulykker fordelt på ulike næringer • Hvordan skjedde ulykkene Hvordan skjedde ulykkene • Dødsulykker etter region 2008 Dødsulykker etter region 2008

12 Landbrukskampanjen: MÅL • Etaten skal bidra til å redusere antall skader og ulykker i landbruket. • Etaten skal også bidra til å hindre sosial dumping ved å sikre arbeidstakernes rettigheter og ved å følge opp at sikkerheten for alle arbeidstakerne på de mest utsatte arbeidsplassene er ivaretatt.

13 • Tilsyn (inspeksjon, gårdsvandring, postalt, veiledning). • Kontakt med organisasjonene i landbruket • Informasjonsmateriell. • Sjekkliste med fokus på ulykkesforebygging og sosial dumping - innkvartering - lønnsforhold, arbeidsavtaler - forebygging av ulykker/skader - arbeidstid/overtid - opplæring - internkontroll • Gjennomføre tilsyn sammen med andre aktuelle etater, som for eksempel politi og skatteetat der dette passer. • Det skjer en erfaringsutvikling om landbruk, viktige avklaringer om regelverket og reaksjonsbruk, inkludert anmeldelser. • Egne regionale aktiviteter som deltakelse på messer og lignende, planlegges og dekkes i den enkelte region.

14 Antall tilsyn • Arbeidstilsynet Nord-Norge: 90 • Totalt i Norge: 835

15 Sjekkliste • HMS-DOKUMENTASJON – Opplæring HMS daglig leder, arbeidsmiljøloven 3-5 – Brannforebyggende tiltak – Godtar utfylt HMS-hefte i KSL – Forskrift om systematisk helse,- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5

16 • Låvebru • Trapper - unngå stiger • Forluker og lignende • Silo (obs gass!) • Utvendig gjødselkum, rekkverk (1,5 m jf. plan/bygningslov § 83) sikring • Innvendig stige • Sikring mot fall fra store maskiner/installasjoner • Traktor – setebelte, vern over kraftuttak, pedaltrykk, skiftet filter i hytta?

17 • Maskinpark for øvrig – Opplæring • Sakkyndig kontroll – silotalje, truck, gravemaskin • Førstehjelpsutstyr • Forholdsregler mot skader fra husdyr • Skriftlig arbeidsavtale • Arbeidstid/overtid

18 MUSKEL/SKJELETT • Tunge løft/Uheldige arbeidsstillinger • Vibrasjoner • Les mer: http://www.arbeidstilsynet.no/veiledning.htm l?tid=92844 http://www.arbeidstilsynet.no/veiledning.htm l?tid=92844 • http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?t id=77995 http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?t id=77995

19 PSYKISKE BELASTNINGER • Medlem av BHT med tilbud • Tiltak ved egen sykdom • Organisering av arbeidet (stress) • Sykefraværsrutiner

20 20 Vil du vite mer? På internett finner du oss på: www.arbeidstilsynet.no regelhjelp.no Abonnere på nyheter Eller du kan ringe SVARTJENESTEN tlf. 815 48 222 E-post: svartjenesten@arbeidstilsynet.nosvartjenesten@arbeidstilsynet.no


Laste ned ppt "Landbruk Webjørn Solli Arbeidstilsynet Nord-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google