Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

The National Institute of Technology OSLO KONGSBERG GJØVIK STAVANGER ÅGOTNES ÅLESUND TRONDHEIM Truls E. Moe Gruppeleder DAK/DAP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "The National Institute of Technology OSLO KONGSBERG GJØVIK STAVANGER ÅGOTNES ÅLESUND TRONDHEIM Truls E. Moe Gruppeleder DAK/DAP."— Utskrift av presentasjonen:

1 The National Institute of Technology OSLO KONGSBERG GJØVIK STAVANGER ÅGOTNES ÅLESUND TRONDHEIM Truls E. Moe Gruppeleder DAK/DAP

2 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt Teknologisk institutt • Prosesstyring (12 medarbeidere) • Produktutvikling - DAK/DAP (18 medarbeidere) avd. Produkt og produksjon - Kongsberg

3 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt Forretnings- utvikling Produkt- utvikling Produksjons- styring Produksjon Engineerings- og produksjonsbedrifter

4 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt Teknologisk institutt som produktutviklingsmiljø  Hvordan ønsker bedriften å utføre produktutviklingsprosessen?  Hva kan TI tilby?  Hvilke nettverk har TI?  Finansieringsordninger

5 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt Hvordan ønsker bedriften utviklingsprosessen? •Intern utvikling – uten innblanding •Intern utvikling – med bistand fra konsulenter - bistand til styring - bistand til design - teknisk bistand til konstruksjon - teknisk bistand til produksjonstilrettelegging - bistand til markedsvurderinger - bistand til vurdering av trender og kundeønsker •Ekstern utvikling – uten egen deltagelse

6 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt Ti kan tilby bistand innen:  Problemløsning  Prosjektstyring  Produktdesign  3D-modellering  Prototyping  Produksjons- og prosessplanlegging  Maskineringsforberedelse (NC-programmering)  Opplæring og anvendelse av metoder og verktøy  Assistanse til å skaffe ekstern finansiering

7 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt Teknologisk Institutt - DAK/ DAP gruppen  Består av 18 høyt kvalifiserte medarbeidere med bred teoretisk og praktisk kompetanse innen en rekke fagområder  Har kompetanse på de fleste DAK/DAP-systemer  Har lisens på bl.a. følgende DAK/DAP systemer: Catia, Euclid3, I-DEAS, Pro/ENG, UG, SolidWorks, AutoCAD og Inventor  Er kvalifisert av UGS som ’Competence Center’ på Unigraphics  Tilbyr egne SW produkter (bl.a. Postprosessorer)  Er lokalisert sentralt i Kongsberg Næringspark

8 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt Mechanical Desktop SolidWorks Catia I-DEAS Pro/ ENGINEER Euclid 3 Unigraphics

9 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt Konvertering av geometridata •TI tilbyr konvertering til / fra følgende formater: –STEP AP203 –STEP AP214 –IGES –VDA-FS –SET –ACIS –Parasolid –DXF –STL •Konvertering av geometridata vha. direkte oversettere

10 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt DAK/DAP funksjonalitet relativt til komposittmaterialer •Forespurt en rekke DAK/DAP leverandører om deres respektive DAK/DAP systemene tilbyr (eventuelt planlegger å komme med) spesialfunksjoner som er relevant i forhold til konstruksjon/produksjon i komposittmaterialer •Kun tre svar: - Catia Composite Part. Komposittfunksjonalitet integrert med vansert flatemodellering. Hybridmodellering generelt. (foreløpig bare i V4) - I-DEAS Laminate Composite (Design and Analysis) - UG Composites (Composite Tool developed internally at Boeing)

11 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt Postprosessorer TI har 4 personer med kompetanse innen utvikling og vedlikehold av postprosessorer til forskjellige systemer og styringer. Følgende verktøy benyttes til postprosessorutvikling:  G-post fra PTC  NC builder fra UGS  PPGen fra Kongsberg 3D Partner  IMS post fra Intelligent Manufacturing Software  NC post fra ICAM  C post og G post fra SDRC  PP- verktøy for EdgeCAM  PP-verktøy for MasterCAM

12 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt Prosessimulering - Quest •Utprøve effekter av planlagt layout før maskiner og utstyr anskaffes •Få bedre visualiseringer av planlagt layout •Planlegge produksjon av ulike produkter •Prøve ut ulike produksjonsprinsipper

13 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt TI organisasjonskart

14 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt Teknologisk Institutt - Nettverk  Er samlokalisert med EAC som er spesialister innen analyse og styrkeberegninger  Har samarbeidsavtale med Den Kongelige Mynt som gir oss tilgang til RPT-maskin, 3D-scanner og høyhastighets- maskineringssenter  Har også tilgang til målemaskin, maskineringssenter og overflatebehandling via bedrifter i Kongsberg Næringspark  Har nære kontakter med bedrifter innen plast- og lettmetallstøping

15 Teknologisk institutt Rådgivning og utvikling www.teknologisk.no j:\3d gruppa\div. presentasjoner\pres. ti_cad-cam_020528.ppt Produktutviklingsoppdrag – eksempler:  Ventil for vann/avløpDanfoss  Verktøy for probeskifteFMC Metering  MålejiggKDA  ElektronikkhusKitron og MedIT  Stor scannerKongsberg Scanners  Foilsystem for hurtigbåtKværner Eureka  SåpeflaskeLilleborg / Norsk Extruding  KompostbeholderNopro  KontorstolSavo

16 Mål •Raskere, bedre og billigere produktutvikling •Varig kompetanseheving •Økt innovasjon og nyskaping •Redusert risiko

17 Rammebetingelser •Programmet skal være ferdigstilt løpet av 2003 •Prosjektet spesifiseres ved inngåtte avtale •Bedriften registrerer egeninnsats og interne kostnader •Bedriften bidrar med resultatspredning og erfaringsutveksling

18 Bedriften må være TBL medlem - og TI leder programmet FORUTSETNING •Produkt basert på bedriftens ”egen idé” •Utviklingen ledes av bedriften - TI bistår ORGANISERING •Annen ekstern bistand etter avtale •Bedriften er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet •TI bistår med kurs / innføring i metoder, og er en støtte for bedriftens prosjektleder Forutsetning / organisering

19 Programmet er tilpasset bedriften Finansiering (for dekning av eksterne tjenester): Bedriftsandel:50 % TBL-andel:50 % (inntil kr 80.000 pr. bedrift) SUM100 %

20 Bedriften kan velge tjenester innen programmet:

21 Mål •motivere til økt satsing på forsknings- og utviklingsbaserte nyskapingstiltak i små og mellomstore foretak •hjelpe foretaket til å arbeide systematisk med FoU •få bevissthet om FoU som strategisk virkemiddel for morgendagens bedrifter •heve Norge i den internasjonale konkurranse - både verdimessig og FoU-innsats i forhold BNP ! foretaket skal bli mer konkurransedyktig

22 ? Hva er SkatteFUNN •Rettighetsbasert, lovregulert ordning for skatteytere i Norge som oppfyller 2 av 3: –Færre enn 100 ansatte –Inntil 80 mill. kr i salgsinntekt –Inntil 40 mill. kr balansesum •Gir fradrag i skatt for kostnader til godkjente FoU prosjekter: –20% fradrag (18% avhengig av eierskap) –Prosjektramme: 4 mill. egenutført + 4 mill. kr innkjøpt FoU •Er du ikke i skatteposisjon - utbetales fradraget KONTANT!

23 Hva kreves av FoU? •Definert prosjekt; hovedmål, delmål, start - slutt •Vise at prosjektet har som mål å fremskaffe: »ny kunnskap »ny informasjon eller »ny erfaring som kan være til nytte ved utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter

24 Alle unntak Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg omfattes ikke, herunder prosjekter som: •har karakter av løpende drift, •omfatter modifikasjon av bedriftens produksjon, tjenester eller produksjonsmåter, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter, •hovedsakelig omfatter organisasjonsutvikling, opplæring eller kvalitetssikring •i det vesentligste er kunde- eller markedsundersøkelser, •består i installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr, •går ut på å kopiere eller konstruere produkter andre har skapt, •kan karakteriseres som kunstneriske, musikalske, filmatiske, litterære eller lignende, •består i å lage anlegg for produksjon, •går ut på å erverve, oppføre eller utbedre fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly, •har til formål å lete etter eller å påvise mineralske forekomster, naturressurser eller lignende, med mindre det dreier seg om å utvikle nye avanserte teknikker som kan patenteres, •utgjør bedriftens kontigenter, eller andeler til finansiering av fellesforskning der hvor dette ikke er knyttet til gjennomføring av et konkret samarbeidsprosjekt hvor bedriften er aktivt involvert,

25 Søknadsprosessen •Elektronisk - only •Rask - 14 dagers behandlingstid •SND anbefaler •Forskningsrådet godkjenner/ avslår –vurdere forsknings- og/eller utviklingsmessige forhold –sender godkjenningsbrev/ avslagsbrev til søker

26 Hva krever ligningsmyndighetene? –Forskningsrådets godkjennelse og bekreftelse fra revisor - vedlegges selvangivelsen –Det skal føres eget regnskap for prosjektet Dette kan ligningskontoret be om å få fremlagt

27 Budsjett - eksempel •Personal og indirekte kostnader: (1 årsverk kr. 400.000,-) 1,6 0/00 = kr.640,- / time x timer 1725 = kr 1.104.000,- •Innkjøp av FoU-tjenester kr 896.000,- •vitenskapelig utstyr 0,- •andre driftskostnaderkr 500.000,- Sum prosjektkostnader kr 2. 500.000,- 20 % skattefradragkr 500.000,-


Laste ned ppt "The National Institute of Technology OSLO KONGSBERG GJØVIK STAVANGER ÅGOTNES ÅLESUND TRONDHEIM Truls E. Moe Gruppeleder DAK/DAP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google