Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Truls E. Moe Gruppeleder DAK/DAP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Truls E. Moe Gruppeleder DAK/DAP"— Utskrift av presentasjonen:

1 Truls E. Moe Gruppeleder DAK/DAP
The National Institute of Technology OSLO KONGSBERG GJØVIK STAVANGER ÅGOTNES ÅLESUND TRONDHEIM

2 Teknologisk institutt
avd. Produkt og produksjon - Kongsberg Prosesstyring (12 medarbeidere) Produktutvikling - DAK/DAP (18 medarbeidere)

3 Engineerings- og produksjonsbedrifter
Forretnings- utvikling Produkt- Produksjons- styring Produksjon

4 Teknologisk institutt som produktutviklingsmiljø
 Hvordan ønsker bedriften å utføre produktutviklingsprosessen? Hva kan TI tilby?  Hvilke nettverk har TI?  Finansieringsordninger

5 Hvordan ønsker bedriften utviklingsprosessen?
Intern utvikling – uten innblanding Intern utvikling – med bistand fra konsulenter - bistand til styring - bistand til design - teknisk bistand til konstruksjon - teknisk bistand til produksjonstilrettelegging - bistand til markedsvurderinger - bistand til vurdering av trender og kundeønsker Ekstern utvikling – uten egen deltagelse

6 Ti kan tilby bistand innen:
Problemløsning Prosjektstyring Produktdesign 3D-modellering Prototyping Produksjons- og prosessplanlegging Maskineringsforberedelse (NC-programmering) Opplæring og anvendelse av metoder og verktøy Assistanse til å skaffe ekstern finansiering

7 Teknologisk Institutt - DAK/ DAP gruppen
 Består av 18 høyt kvalifiserte medarbeidere med bred teoretisk og praktisk kompetanse innen en rekke fagområder  Har kompetanse på de fleste DAK/DAP-systemer  Har lisens på bl.a. følgende DAK/DAP systemer: Catia, Euclid3, I-DEAS, Pro/ENG, UG, SolidWorks, AutoCAD og Inventor  Er kvalifisert av UGS som ’Competence Center’ på Unigraphics  Tilbyr egne SW produkter (bl.a. Postprosessorer)  Er lokalisert sentralt i Kongsberg Næringspark

8 Mechanical Desktop SolidWorks Catia I-DEAS Pro/ ENGINEER Euclid 3 Unigraphics

9 Konvertering av geometridata
TI tilbyr konvertering til / fra følgende formater: STEP AP203 STEP AP214 IGES VDA-FS SET ACIS Parasolid DXF STL Konvertering av geometridata vha. direkte oversettere

10 DAK/DAP funksjonalitet relativt til komposittmaterialer
Forespurt en rekke DAK/DAP leverandører om deres respektive DAK/DAP systemene tilbyr (eventuelt planlegger å komme med) spesialfunksjoner som er relevant i forhold til konstruksjon/produksjon i komposittmaterialer Kun tre svar: - Catia Composite Part. Komposittfunksjonalitet integrert med vansert flatemodellering. Hybridmodellering generelt. (foreløpig bare i V4) - I-DEAS Laminate Composite (Design and Analysis) - UG Composites (Composite Tool developed internally at Boeing)

11 Postprosessorer TI har 4 personer med kompetanse innen utvikling og vedlikehold av postprosessorer til forskjellige systemer og styringer. Følgende verktøy benyttes til postprosessorutvikling: G-post fra PTC NC builder fra UGS PPGen fra Kongsberg 3D Partner IMS post fra Intelligent Manufacturing Software NC post fra ICAM C post og G post fra SDRC PP- verktøy for EdgeCAM PP-verktøy for MasterCAM

12 Prosessimulering - Quest
Utprøve effekter av planlagt layout før maskiner og utstyr anskaffes Få bedre visualiseringer av planlagt layout Planlegge produksjon av ulike produkter Prøve ut ulike produksjonsprinsipper

13 TI organisasjonskart

14 Teknologisk Institutt - Nettverk
Er samlokalisert med EAC som er spesialister innen analyse og styrkeberegninger Har samarbeidsavtale med Den Kongelige Mynt som gir oss tilgang til RPT-maskin, 3D-scanner og høyhastighets- maskineringssenter  Har også tilgang til målemaskin, maskineringssenter og overflatebehandling via bedrifter i Kongsberg Næringspark  Har nære kontakter med bedrifter innen plast- og lettmetallstøping

15 Produktutviklingsoppdrag – eksempler:
 Ventil for vann/avløp Danfoss  Verktøy for probeskifte FMC Metering Målejigg KDA Elektronikkhus Kitron og MedIT  Stor scanner Kongsberg Scanners  Foilsystem for hurtigbåt Kværner Eureka Såpeflaske Lilleborg / Norsk Extruding Kompostbeholder Nopro  Kontorstol Savo

16 Mål INPUT Raskere, bedre og billigere produktutvikling
Varig kompetanseheving Økt innovasjon og nyskaping Redusert risiko

17 Rammebetingelser INPUT Programmet skal være ferdigstilt løpet av 2003
Prosjektet spesifiseres ved inngåtte avtale Bedriften registrerer egeninnsats og interne kostnader Bedriften bidrar med resultatspredning og erfaringsutveksling

18 Forutsetning / organisering
INPUT Forutsetning / organisering FORUTSETNING Produkt basert på bedriftens ”egen idé” Utviklingen ledes av bedriften - TI bistår ORGANISERING Annen ekstern bistand etter avtale Bedriften er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet TI bistår med kurs / innføring i metoder, og er en støtte for bedriftens prosjektleder Bedriften må være TBL medlem - og TI leder programmet

19 Programmet er tilpasset bedriften
INPUT Programmet er tilpasset bedriften Finansiering (for dekning av eksterne tjenester): Bedriftsandel: 50 % TBL-andel: 50 % (inntil kr pr. bedrift) SUM 100 %

20 INPUT Bedriften kan velge tjenester innen programmet:

21 Mål motivere til økt satsing på forsknings- og utviklingsbaserte nyskapingstiltak i små og mellomstore foretak hjelpe foretaket til å arbeide systematisk med FoU foretaket skal bli mer konkurransedyktig få bevissthet om FoU som strategisk virkemiddel for morgendagens bedrifter heve Norge i den internasjonale konkurranse - både verdimessig og FoU-innsats i forhold BNP !

22 ? Hva er SkatteFUNN Rettighetsbasert, lovregulert ordning for skatteytere i Norge som oppfyller 2 av 3: Færre enn 100 ansatte Inntil 80 mill. kr i salgsinntekt Inntil 40 mill. kr balansesum Gir fradrag i skatt for kostnader til godkjente FoU prosjekter: 20% fradrag (18% avhengig av eierskap) Prosjektramme: 4 mill. egenutført + 4 mill. kr innkjøpt FoU Er du ikke i skatteposisjon - utbetales fradraget KONTANT!

23 Hva kreves av FoU? Definert prosjekt; hovedmål, delmål, start - slutt
Vise at prosjektet har som mål å fremskaffe: ny kunnskap ny informasjon eller ny erfaring som kan være til nytte ved utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter

24 Alle unntak Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg omfattes ikke, herunder prosjekter som: har karakter av løpende drift, omfatter modifikasjon av bedriftens produksjon, tjenester eller produksjonsmåter, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter, hovedsakelig omfatter organisasjonsutvikling, opplæring eller kvalitetssikring i det vesentligste er kunde- eller markedsundersøkelser, består i installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr, går ut på å kopiere eller konstruere produkter andre har skapt, kan karakteriseres som kunstneriske, musikalske, filmatiske, litterære eller lignende, består i å lage anlegg for produksjon, går ut på å erverve, oppføre eller utbedre fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly, har til formål å lete etter eller å påvise mineralske forekomster, naturressurser eller lignende, med mindre det dreier seg om å utvikle nye avanserte teknikker som kan patenteres, utgjør bedriftens kontigenter, eller andeler til finansiering av fellesforskning der hvor dette ikke er knyttet til gjennomføring av et konkret samarbeidsprosjekt hvor bedriften er aktivt involvert,

25 Søknadsprosessen Elektronisk - only Rask - 14 dagers behandlingstid
SND anbefaler Forskningsrådet godkjenner/ avslår vurdere forsknings- og/eller utviklingsmessige forhold sender godkjenningsbrev/ avslagsbrev til søker

26 Hva krever ligningsmyndighetene?
Forskningsrådets godkjennelse og bekreftelse fra revisor - vedlegges selvangivelsen Det skal føres eget regnskap for prosjektet Dette kan ligningskontoret be om å få fremlagt

27 Budsjett - eksempel Personal og indirekte kostnader: (1 årsverk kr ,-) 1,6 0/00 = kr.640,- / time x timer 1725 = kr ,- Innkjøp av FoU-tjenester kr ,- vitenskapelig utstyr ,- andre driftskostnader kr ,- Sum prosjektkostnader kr ,- 20 % skattefradrag kr ,-


Laste ned ppt "Truls E. Moe Gruppeleder DAK/DAP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google