Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Møteplass i LOL... leveranser til Ormen Lange er lagspill.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Møteplass i LOL... leveranser til Ormen Lange er lagspill."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Møteplass i LOL... leveranser til Ormen Lange er lagspill

2 Status LOL Regional Møteplass 15.10.03 Odd Tore Finnøy

3 Status - medlemsbedrifter Pr 10.10.03 er 422 bedrifter registrert som medlemmer ≈ 1/3 av bedriftene er små ≈ ½ av bedriftene er mellomstore ≈ 1/6 av bedriftene er store ≈ 2/3 av bedriftene er fra Midt Norge, hovedvekt fra Møre og Romsdal ≈ 1/3 fra resten av landet De tunge nasjonale bransje aktørene er med

4 Tre vinklinger for å bli medlem av LOL De som ønsker informasjon og drahjelp for å posisjonere seg som leverandør av varer eller tjenester direkte inn mot prosjektet De tunge bransjeaktørene som ikke trenger spesiell drahjelp, men går inn i nettverket for å finne regionale/lokale samarbeidspartnere De som ser de andre medlemsbedriftene som målgruppe for tjenester, i deres strev for å kvalifisere seg

5 Arbeidsform i LOL Avtale inngått med Norsk Hydro –Tilgang på løpende informasjon om prosjektet –Samarbeid for å finne områder hvor medlemsbedriftene kan være konkurransedyktige –Krav til prekvalifisering –LOL informasjon vedlegges anbudsinnbydelser –Finansiell støtte Markedsføring av LOL og medlemsverving Database over LOL medlemmer og det de kan tilby Prosjektinformasjon til alle LOL medlemmer Aktiv jobbing mot medlemmene regionalt –Informasjonsformidling –Arena for alliansebygging –Kompetansebygging Leverandørseminarer for bransjen / medlemmene Markedsføring av medlemmene

6 Leverandører / medlemmer Informasjons- formidling Koordinering allianser/ samarbeid mellom leverandører/ medlemmer Kompetanse- oppbygging MÅL : Leveranser til LOL-medlemmer Utbyggingsprosjektet Ormen Lange Medlemsdatabase Samfunn Politisk miljø/ ledelse GassROR- kommuner Myndigheter Utbygger HYDRO/ hovedkontraktører Medlemmene i LOL SND Fylkes- kommuner Styret LOL LOL ORGANISASJON

7 Leveranse estimater fra Hydro ProsjektområdeTotalt estimatNorske leveranserRegionale leveranser Landanlegget (kr) 11,0 milliarder 5,6 milliarder 0,9 milliarder Feltutbygging (kr) 27,5 milliarder 15,4 milliarder 0,7 milliarder Eksportrør (kr) 17,5 milliarder 4,6 milliarder ? SUM (kr) 56,0 milliarder 25,6 milliarder>1,6 milliarder (Kilde: KU Hydro)

8 Informasjonsformidling Oppdatert nettsted www.ormen-lange.nowww.ormen-lange.no –Prosjektinformasjon –Aktuelt stoff om prosjektet og andre relevante emner Nyhetsmailer –Viktige hendelser –Milepæler –Saker for respons Informasjonsmøter

9 Arena for samarbeidsrelasjoner God database for beskrivelse av medlemmenes produkter og tjenester NB! Tillatelse til å benytte Achilles FKO Møteplasser – felles og regionale Møteplasser koblet mot spesifikke kontrakter eller fagområder Hovedkontraktørers presentasjon av sitt tilbudte scope og deres behov for underleveranser

10 Kompetansetiltak Prioritert etter tilbakemelding fra dere. Tilbudsgiving og kontraktsforhandling Kvalifisering gjennom Achilles HMS-krav og HMS-plan ------------------------ Kvalitetssikring Norsok standard - leverandørevaluering

11

12

13

14


Laste ned ppt "Velkommen til Møteplass i LOL... leveranser til Ormen Lange er lagspill."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google