Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geir Haugum, Det Marine Hordaland 12.10.2006 Det Marine Hordaland 12.10.06 Innovasjon Norge Aktuelle finansieringsordninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geir Haugum, Det Marine Hordaland 12.10.2006 Det Marine Hordaland 12.10.06 Innovasjon Norge Aktuelle finansieringsordninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Det Marine Hordaland Innovasjon Norge Aktuelle finansieringsordninger

2 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Temaer  Innovasjon Norge  IN sine virkemidler, med hovedvekt på finansielle  skattefunn  tilsagn i Hordaland

3 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Innovasjon Norge NTR Norges Turistråd SND Statens nærings- og distriktsutviklingsfond NTC Norges Eksportråd SVO Statens veiledningskontor for oppfinnere

4 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

5 Geir Haugum, Det Marine Hordaland VISJON: ”Vi gir lokale ideer globale muligheter”

6 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Regionalt partnerskap og helhetlig innovasjonspolitikk Hordaland fylke sin visjon : ”Hordaland skal vere mellom dei mest innovative regionane i Europa i næringar der fylket har særlege føremoner – med vekt på lønsemd, internasjonal konkurransekraft og evne til omstilling.”

7 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Hva med Marin sektor og nye arter? Hva slags virkemidler har Innovasjon Norge? • Finansielle • Distriktsutviklingstilskudd • Landsdekkende utviklingstilskudd • Etablererstipend • Marint innovasjonsprogram 2006 • Risikolån • Lavrisikolån • Skattefunn • Kompetanse – Nettverk • Internasjonalisering • Kontakter/rådgivning

8 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Resultat Tid Ide-/prosjektutvikl. pre-seed/seed Oppstartsfase tidlig venture Vekstfase venture Etablert bedrift FINANSIERINGSKILDER BA - BAN FORNY-midler Sarsia innovation/Såkornfond Venturekapital SkatteFunn Innovasjon Norge – Estipend – nettv.kreditt – tilskudd/risikolån Investorer/selsk. Banker osv.

9 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Marint innovasjonsprogram mill. Formål: Styrket konkurransekraft og lønnsomhet gjennom økt markedsorientering blant norske sjømatbedrifter Målgruppe : Bedrifter som har vilje og potensial til å samarbeide i nettverk mot et felles mål. Bedriftsnettverk som kan støttes skal handle om langsiktig omstilling av bedriftenes arbeid mot marked. Nettverk med forventet størst potensial for økt verdiskaping skal prioriteres.

10 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Marint innovasjonsprogram mill. Programmet tilbyr tre typer støtte: Bedriftsnettverk – etablering og utvikling av forpliktende bedriftsnettverk (markedsrettet). Maks 50 % støtte. Kompetanseprogram- for nøkkelpersoner i nettverksbedriftene (strategiarbeid, alliansebygging, merkevarebygging). Maks 75 % støtte. Hospitantordning - for noen av deltakerne i kompetanseprogrammet. Maks 75 % støtte.

11 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Bruk av NHD-midler (landsdekkende)  Tilskudd skal kun gis til myke investeringer (nyskapingsprosjekt) i bedrifter i tidlig fase, dvs. bedrifter som er etablert for mindre enn 3 år siden, eller fortsatt befinner seg i en typisk utviklings-/nyskapingsfase selv om den er eldre enn 3 år.  Det kan i særlige tilfelle også gis tilskudd til nyskapingsprosjekter i etablerte bedrifter i sentrale strøk når prosjektet for øvrig er høyt prioritert i forhold til IN's satsingsområder  Tilskudd til internasjonaliseringsprosjekt i etablerte bedrifter som i vesentlig grad har betydning for bedriftens fremtidige konkurranseevne og lønnsomhet har høy prioritet  Fellesprosjekt/samarbeidsprosjekter kan også finansieres med tilskudd  Tilskudd skal normalt ikke overstige kroner pr prosjekt  All tilskuddsbruk skal vurderes i forhold til SkatteFUNN

12 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Bruk av NHD-midler forts.  Risikolån og garantier kan gis til myke investeringer/nyskapingsprosjekt i nye eller etablerte bedrifter, og til fysiske investeringer som inngår i nyskapingsprosjektet.  Risikolån skal normalt ikke overstige kroner pr. prosjekt  Vår medvirkning må være klart utløsende  Vår samlede andel av finansieringen skal normalt ikke overstige 35% av godkjente prosjektkostnader

13 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Bruk av KRD-midler (distriktsmidler)  Tilskudd til fysiske investeringer kan kun gis dersom investeringene inngår som en del av et nyskapingsprosjekt med høy risiko  Tilskudd kan gis til myke investeringer som er nyskapende eller bidrar til vesentlig kompetanseheving i bedriften  Tilskudd kan gis til fellesprosjekt/samarbeidsprosjekter  All tilskuddsbruk skal vurderes i forhold til SkatteFUNN  Risikolån kan gis til myke og fysiske investeringer med middels til høy risiko og potensiale, herunder omstilling og rasjonalisering  Tilskudd til internasjonaliseringsprosjekt i etablerte bedrifter som i vesentlig grad har betydning for bedriftens fremtidige konkurranseevne og lønnsomhet har høy prioritet  Små og mellomstore bedrifter, kvinner og ungdom er prioriterte grupper

14 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Prioriteringer Potensial Risiko X høyt lavt lav høy

15 Geir Haugum, Det Marine Hordaland SkatteFUNN • Rettighetsbasert, lovregulert ordning for skatteytere i Norge • Gjelder alle bedrifter og alle bransjer • 20% (18%) av kostnadene i godkjente FoU-prosjekt kan trekkes fra på skatten. Max 4 mill i prosjektkostnader pr. bedrift pr. år (8 mill hvis 4 er kostnader til FoU-institusjon) • Ikke i skatteposisjon? - fradraget utbetales KONTANT!

16 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Hva kreves av FoU? Definert prosjekt; hovedmål, delmål, start - slutt Vise at prosjektet har som mål å fremskaffe: • ny kunnskap • ny informasjon eller • ny erfaring som kan være til nytte ved utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter

17 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Roller og arbeidsdeling Fase 1: Prosjektgodkjenning NFRINSøker Fase 2: Fradraggodkjenning Liknings- kontor RevisorSøker

18 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Tilsagnsutvikling generelt (mnok) År Lån Tilskudd Sum

19 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Tilsagnsutvikling generelt (mnok) År Lån Tilskudd * Sum *Inkl. rentestøttelån

20 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Godkjente prosjekter Akkumulert antall Godkjente prosjekter Kostnadsbudsjett (millioner kr) Budsjettert skattefradrag (millioner kr) HordalandNorgeHordalandNorgeHordalandNorge

21 Geir Haugum, Det Marine Hordaland Come on! It can‘t go wrong every time...

22 Geir Haugum, Det Marine Hordaland

23 STÅ PÅ Mer informasjon finner du på


Laste ned ppt "Geir Haugum, Det Marine Hordaland 12.10.2006 Det Marine Hordaland 12.10.06 Innovasjon Norge Aktuelle finansieringsordninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google