Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enova og industrien Sarpsborg 24. oktober 2013 Marit Sandbakk, seniorrådgiver Enova SF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enova og industrien Sarpsborg 24. oktober 2013 Marit Sandbakk, seniorrådgiver Enova SF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enova og industrien Sarpsborg 24. oktober 2013 Marit Sandbakk, seniorrådgiver Enova SF

2 2 20 mrd I årlige energikostnader i norske industribedrifter

3 Industrien kan frigjøre 30 % av energibruken sin De første 10 % handler mest om adferd, kompetanse og bevissthet De neste 10 % er gjerne lønnsomme investeringer og enkle tiltak De siste 10 % er større inngrep og noe mer krevende 3

4 Hvorfor effektiviserer vi ikke energibruken? 4

5 5 1,5 mrd Tapt på grunn av manglende kompetanse og bevissthet

6 6 ….for å løfte driftsmarginen med 1,5 mrd NOK må omsetning økes med 26 mrd NOK

7 7 En "enkel" justering av trykket Prisen: 1 million kroner per år Svaret: INGEN!!! Det må på plass: Bevissthet Visualisering Styringsmekanismer Rapportering Hvem klarerer trykket på knappen?

8 Uten helhetlig plan 8

9 Med helhetlig plan: Energiledelse 9

10 Hvor står dere i dag? 7 punkter på veien mot energiledelse 10

11 Hvilke faktorer påvirker energibruken i din bedrift? Energikilde? Utetemperatur? Råstoff? Produktmengde? Produktmiks? Mannetimer? Vanninnhold? Produksjonsutstyr? Stopptider? Vrak?

12 Nøkkeltall (KPI) kan etableres på ulike nivå

13

14 Et forslag til energiledelsesdokument 14

15 Det handler til syvende og sist om å få på plass en energihandlingsplan, jobbe systematisk etter den og kontinuerlig revidere og oppdatere 15

16 Program Fjernvarme infrastruktur Introduksjon av ny teknologi Introduksjon av ny energi og klimateknologi i industrien Investeringsstøtte Energitiltak Industri Varmesentral Industri Eksisterende bygg og anlegg Forprosjekt Energitiltak Industri Introduksjon av Energiledelse i industri og anlegg

17 Registrerte foretak og virksomheter som driver innenfor industriell produksjon (og anlegg) i Norge Knyttet til et geografisk definert produksjonssted Søker skal være beslutningstaker for investeringen Bedrifter med energibruk lik eller større enn 1 GWh Industri og anlegg lokalisert i Norge eller på norsk sokkel Programmet er innrettet mot

18 Prosjekter som allerede er igangsatt eller besluttet gjennomført Prosjekter som skal gjennomføres utenfor Norge eller norsk sokkel Prosjekter rettet mot veitransport (kjøretøy) Prosjektet hos bedrifter med energibruk mindre enn 1 GWh. Prosjekter som faller utenfor

19 Støttebeløp maksimalt 50 % av godkjente kostnader Ambisjon tilsvarende min. 10 % av energibruk innen en tidshorisont på 5 år. Bedriften skal etablere tiltakslister og energiledelsessystem som dokumenteres. Dokumentasjon skal være Enova i hende innen 12 måneder etter angitt dato for prosjektstart Tilskuddsmottaker skal rapportere energi- og produksjonsdata for egen virksomhet i 5 år etter avslutning til Enova. Programtilbud - støttenivå og tildelingskriterier

20 Dokumenterte kostnader for innkjøp av nødvendige tjenester knyttet til gjennomføring av kartlegging, studier og analyser, samt egne timekostnader dokumentert og beregnet i henhold til gjeldende regler. Dokumenterte kostnader knyttet til innkjøp og etablering av måleutstyr og verktøy, energioppfølgingssystem (EOS) Godkjente kostnader

21 Krav til søknaden Utfylt søknadsskjema  Energidata  Energiansvarlig søkerbedrift  Initiell ambisjon energibesparelse (10 %)  Budsjett for prosjektet - egne timer - innleide timer -EOS system  Finansieringsplan  Prosjektbeskrivelse  Fremdriftsplan 

22 Rapporteringskrav Bedriftens energiledelsessystem  Tiltaksliste for bedrift (med prioriteringer)  Revidert energimålsambisjon  Faktura på innkjøpt EOS system(*)  Enova mal timeliste (egne og kjøpte timer)  Revisorattest på kostnader ved gjennomført prosjekt(*)  Sluttutbetalingsanmodning  Energimåling (IndSiden)  Årlig rapportering i 5 år for bedriftens energidata 

23 Programtilbud energiledelse Energiledelse Forenklet 1-10 GWh Inntil 200 000 kr Energiledelse Ambisiøs 10 GWh  Inntil 1 MNOK

24 Les mer og søk på www.enova.no ellerwww.enova.no ring Enova Svarer på 08049 24


Laste ned ppt "Enova og industrien Sarpsborg 24. oktober 2013 Marit Sandbakk, seniorrådgiver Enova SF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google