Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge – bygdeutviklingsmidler Gartnerdagene, Gjennestad 23.oktober 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge – bygdeutviklingsmidler Gartnerdagene, Gjennestad 23.oktober 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge – bygdeutviklingsmidler Gartnerdagene, Gjennestad 23.oktober 2012

2 2 Virkemidler landbruk Fylkesvise bygdeutviklingsmidler  Tilskudd  Rentestøtte Lån Programmer  Matprogrammet  Bioenergiprogrammet  Trebasert innovasjonsprogram  Utviklingsprogram for grønt reiseliv

3 3 Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) BU-midler Etablerer- stipend Utviklings- fasen Etablerings- fasen Investerings- støtte Investerings- Tilskudd (Inkl. tilskudd Generasjonsskifte) Rente- støtte Lån Bedriftsutv.- tilskudd Kommunene 1. linjetjeneste Tid

4 4 Tradisjonelle saker – prioriteringer Melk- og storfekjøttproduksjon Sau- og lammekjøttproduksjon Økologisk produksjon Samarbeids- og fellesløsninger innenfor både husdyr- og planteproduksjon Investeringer på bruk i generasjonsskiftefasen Investering i fruktfelt Lønnsomme investeringer på bruk med framtidsretta produksjonsopplegg

5 5 Nye næringer - høy prioritet Videreforedling og produktutvikling av lokal mat Inn på tunet Utvikling av produkter knyttet til hold av hest Landbruksbasert reiseliv og opplevelsesproduksjon Næringsutviklingstiltak i verneområder Landbruk - prioriteringer

6 6 Bedriftsretta utviklingstiltak Etablerertilskudd Forberede og etablere ny virksomhet med ekspansjonsmuligheter Bedriftsutvikling Produktutvikling, kompetanse- og nettverks- bygging,markedsundersøkelser, testsalg Gjelder nye produkter og/eller nye markeder Eksempel: utvikle ideen, møte m/kjøpere, avtaler, studietur, kompetanseheving, prøveproduksjon, design ol

7 7 Investeringer Omfatter Investeringstilskudd: investering i driftsbygninger, faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter (ikke leasing) Rentestøtte: nedskriving av rente ved lån opptatt til investeringsformål (2012: 1,2%) Generasjonsskifte (søker under 35 år) tilskudd til mindre investeringer

8 8 Lån til landbruksformål Formål Næringsformål investeringer, eiendoms- overdragelse, tilleggsareal Boligformål ny og utbedring, ikke avgrensing i areal m.v. Vilkår Samme rente for alle personlige landbrukskunder Flytende rente, rentebinding i 3 eller 5 år Rente fra 3,9% (pr dd) Ingen gebyr Pant i fast eiendom eller løsøre innenfor 90%

9 Investering i fruktfelt, egen ordning 1.BU-tilskudd inntil 30 % av anleggskostnader 2.Areal over 10 daa prioriteres 3.Ved økologisk nyplanting er tilskuddssatsen inntil 50% 4.Spesielle satsinger kan få egen behandling 9

10 10 Saksgang BU-midler og lån Førstelinjetjenesten - kommunalt landbrukskontor – veiledning/søknadsprosess - uttaler seg om søknaden og sender den til IN søknader fra prosjekt som er igangsatt kan avslås (gjelder investeringssaker - jfr forskrift ) – søk i god tid før du går i gang! (TTT) INs distriktskontor fatter vedtak Ingen søknadsfrister

11 11 Krav til søknader Benytt eSøknad se www.innovasjonnorge.noeSøknad www.innovasjonnorge.no Vedlegg: Forretningsplan m/økonomiske vurderinger/budsjetter Driftsplan Prosjektering m/tegninger, anbud og arbeidsplan Selvangivelse / næringsoppgave Offentlige godkjenninger Ved lån: Takst og kommunens verdivurdering

12 12 Sluttføring av prosjekter Utbetaling: Jfr Standardvilkår som sendes kunden v/tilbud om støtte - Delutbetale - Sluttutbetale * Regnskap (autorisert regnskapsfører) * Rapport * Rentestøtte * Særvilkår


Laste ned ppt "Innovasjon Norge – bygdeutviklingsmidler Gartnerdagene, Gjennestad 23.oktober 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google