Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levekår for mennesker med utviklingshemming - utviklingstrender Jan Tøssebro NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levekår for mennesker med utviklingshemming - utviklingstrender Jan Tøssebro NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levekår for mennesker med utviklingshemming - utviklingstrender Jan Tøssebro NTNU

2 Levekårsundersøkelser  Jamnlig siden 1973  Formål: Avdekking av sosiale problemer og uakseptable forskjeller  Sammenligning; over tid og mellom grupper  Mange livsområder (helse, inntekt, bolig, arbeid, sosiale nettverk, etc.)  Mennesker med utviklingshemming og levekår:  Lossius II  Reformevaluering

3 Institusjonskritikken  De forsterker problemet de er ment å løse  Stemplingsteori  Psyko-sosiale effekter  Uakseptable forhold  Levekårene, det skjulte Norge  Separate is not equal – stigmatisering

4 Studier av institusjonsavvikling  To profiler  Effektstudier – lærer de mer?  Verdibaserte studier  Reproduseres institusjonene  Bedres levekårene  Referanseramme  Sammenligning med institusjonene  Sammenligning med andre grupper og/ eller politiske mål

5 Utviklingsfaser  Utbyggingen 1945-1975  Bedre institusjoner: 60-tall til 1990  Reformåra 1990-96  Fra statlig reform til kommunal hverdag

6 Fra 60-tall til 1990  Barn skrives sjelden inn i institusjon  Forbedring av institusjonene  Avdelingsstørrelse fra 23 til 6-7  Fra ”sal” til eget rom  Nye små institusjoner  3-4 dobling av ansatte pr bruker  Fyll institusjonene med aktivitet (opplæring, fritid, sysselsetting)  Antall i institusjon stabilt fra 1975

7 Reformen - bakgrunn  Uakseptable levekår  Å legge grunnlag for en ny utviklingsbane  Levekår  Integrering og normalisering  Utvidelse av velferdsstaten – sammenligne med folk flest  Levekår slik vi ønsker for andre  Samme krav til boligstandard som for andre

8 Reformen – hva skjedde?  Foreldre – fra opposisjon til støtte  Bolig: klart bedre boforhold  Standard  Sosial betydning  Passer sammen?  Revolusjonen som forsvant  Merkelapphus  Sysselsetting  Sosiale nettverk  Fritid

9 Familiens syn

10 Etter reformen  Flere får tjenester  Bolig  Flere med egen bolig  Økning i gruppestørrelse  Nye store bofellesskap  Andre områder – fortsatt lite som skjer  Sysselsetting – og ambisjonen om ny utviklingsbane?  Fritid – fortsatt svekking  Akseptering men knapt integrering

11 Konklusjon – spranget som gjorde slutt på videre utvikling  Behov for en ny gjennomgang  Behov for å revitalisere ambisjonene  Behov for å minne om at det skulle settes en ny utviklingsbane


Laste ned ppt "Levekår for mennesker med utviklingshemming - utviklingstrender Jan Tøssebro NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google