Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levekår for mennesker med utviklingshemming - utviklingstrender

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levekår for mennesker med utviklingshemming - utviklingstrender"— Utskrift av presentasjonen:

1 Levekår for mennesker med utviklingshemming - utviklingstrender
Jan Tøssebro NTNU

2 Levekårsundersøkelser
Jamnlig siden 1973 Formål: Avdekking av sosiale problemer og uakseptable forskjeller Sammenligning; over tid og mellom grupper Mange livsområder (helse, inntekt, bolig, arbeid, sosiale nettverk, etc.) Mennesker med utviklingshemming og levekår: Lossius II Reformevaluering

3 Institusjonskritikken
De forsterker problemet de er ment å løse Stemplingsteori Psyko-sosiale effekter Uakseptable forhold Levekårene, det skjulte Norge Separate is not equal – stigmatisering

4 Studier av institusjonsavvikling
To profiler Effektstudier – lærer de mer? Verdibaserte studier Reproduseres institusjonene Bedres levekårene Referanseramme Sammenligning med institusjonene Sammenligning med andre grupper og/ eller politiske mål

5 Utviklingsfaser Utbyggingen 1945-1975
Bedre institusjoner: 60-tall til 1990 Reformåra Fra statlig reform til kommunal hverdag

6 Fra 60-tall til 1990 Barn skrives sjelden inn i institusjon
Forbedring av institusjonene Avdelingsstørrelse fra 23 til 6-7 Fra ”sal” til eget rom Nye små institusjoner 3-4 dobling av ansatte pr bruker Fyll institusjonene med aktivitet (opplæring, fritid, sysselsetting) Antall i institusjon stabilt fra 1975

7 Reformen - bakgrunn Uakseptable levekår
Å legge grunnlag for en ny utviklingsbane Levekår Integrering og normalisering Utvidelse av velferdsstaten – sammenligne med folk flest Levekår slik vi ønsker for andre Samme krav til boligstandard som for andre

8 Reformen – hva skjedde? Foreldre – fra opposisjon til støtte
Bolig: klart bedre boforhold Standard Sosial betydning Passer sammen? Revolusjonen som forsvant Merkelapphus Sysselsetting Sosiale nettverk Fritid

9 Familiens syn

10 Etter reformen Flere får tjenester Bolig
Flere med egen bolig Økning i gruppestørrelse Nye store bofellesskap Andre områder – fortsatt lite som skjer Sysselsetting – og ambisjonen om ny utviklingsbane? Fritid – fortsatt svekking Akseptering men knapt integrering

11 Konklusjon – spranget som gjorde slutt på videre utvikling
Behov for en ny gjennomgang Behov for å revitalisere ambisjonene Behov for å minne om at det skulle settes en ny utviklingsbane


Laste ned ppt "Levekår for mennesker med utviklingshemming - utviklingstrender"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google