Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalsjef- og tillitsvalgtsamling 7. – 8. februar 2013 Oslo kommune Byrådsavdelingene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalsjef- og tillitsvalgtsamling 7. – 8. februar 2013 Oslo kommune Byrådsavdelingene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalsjef- og tillitsvalgtsamling 7. – 8. februar 2013 Oslo kommune Byrådsavdelingene

2 OU – fondet som verktøy •Avtalen •Handlingsprogrammet •Arbeidsformer

3 Felleserklæring Av største betydning at det er et godt og tillitsfullt forhold og samarbeid mellom kommunen, virksomhetene og ledelsen på den ene side, og de ansatte, arbeidstakerorganisasjonene og de tillitsvalgte på den annen Opplærings- og utviklingstiltak mv. skal medvirke til å legge forholdene til rette ved at arbeidstakerorganisasjonenes representanter og tillitsvalgte gis anledning og oppfordres til å delta i virksomheten Avtale om opplærings- og utviklingsfondet i Oslo Kommune

4 Formål • med fondet er å holde vedlike og videreutvikle kommunens aktiviteter ved å gjennomføre eller støtte tiltak innenfor feltene opplæring og utvikling Støtten går ut på å: •finansiere sentrale og tverretatlige kurs for ansatte og tillitsvalgte •støtte prosjekter og tiltak for utvikling av virksomhetene herunder stipendordninger •dekke utgifter ved fondsstyrets virksomhet

5 Formål •kurs- og opplæring i virksomhetene som er et nødvendig ledd i utførelsen av den daglige virksomhet, faller utenfor avtalens regler om støtte •fondsstyret skal fastsette midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte på bakgrunn av de enkeltes forbunds medlemstall

6 Styrets medlemmer ORGANISASJONENE: Astrid Tjellaug Vidar Evje Mona Martinsen Tore Kristiansen Eva Baumann Tori Sundsbø Lederhilger Linda Methi Elisabeth Rasmussen OSLO KOMMUNE : Bjørg Månum Andersson Per Steinar Aasebø Even Rudberg Eivind Tandberg Ole Christian Melhus Sekretariatet: Grete M. Olsen, Martin Johansen

7 Styrets arbeid Styrets arbeids reguleres av: •Avtale om OU - fondet •retningslinjer for fondets virksomhet •regler for fordeling av fondsmidlene •regler for søknad og tildeling av tiltak •regler for stipend

8 Satsingsområder i 2013 Støtte tiltak rettet mot likestilling, mangfold og likeverd for ansatte. Handler om å rekruttere, utvikle og beholde riktig kompetanse, legge til rette og skape attraktive arbeidsplasser for ulike grupper med ulike behov. Stimulere til aktiviteter innenfor mangfoldsområdet som retter seg mot seniorer, kvalifisering av personer med minoritetsbakgrunn til høyere stillinger, yrkesprøvingsprosjekter og arbeidsnorsk.

9 Satsingsområder i 2013 Støtte tiltak som skaper gode læringsarenaer/ læringsverktøy som styrker ansattes kompetanse i omstillingsprosesser, herunder utvikling av nye metoder og arbeidsprosesser. Det er viktig å presisere at slike tiltak skal være et supplement til, og ikke en erstatning for, arbeidsgivers ordinære ansvar i omstillingsprosesser.

10 Satsingsområder i 2013 OU-fondet vil i samarbeid med de sentrale parter bidra økonomisk til å igangsette sentralt initierte tiltak som ivaretar ansatte og virksomhetenes kompetansebehov.

11 Satsingsområder i 2013 S ykefraværet i Oslo kommune fører til betydelige ressurstap og tapper kommunen for kompetanse. OU-fondet vil i 2013 fortsatt fokusere og stimulere tiltak som bidrar til et godt nærværsarbeid og en god arbeidsmiljøutvikling som fremmer god fysisk og psykisk helse.

12 OU - fondets midler •Avgiften betales av ansatte og kommunen •Størrelsen fastsettes ved tariffoppgjør I dag kr. 360,- pr. år •Innbetales ved hver månedslønn

13 Fordeling av midlene Som hovedregel fordeles midlene mellom følgende områder: •3/5 til opplærings- og utviklingstiltak og særlige tiltak •1/5 til arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgtopplæring •1/5 til stipend

14 Kriterier for tiltak •Opplæringsplan •Tverretatlige og/eller tverrfaglige •Utviklingsaspekt utover faglig ajourføring •Pilot- /forsøksprosjekt

15 Avgrensninger Fondet støtter ikke tiltak som inngår som en naturlig del av arbeidsgivers ansvarsområde: • Utarbeidelse av strategiske planer mv. • Kvalitetssikring / internkontroll • Omorganiseringer / opprettelse av nye enheter • Faglig ajourføring • Utgifter til vikarer og ekstrahjelp dekkes ikke

16 Stipend •Alle ansatte i Oslo kommune omfattes av ordningen •Kan innvilges med inntil kr 15. 000,- •Behandles av stipendutvalget •Egne hovedområder vedtas av styret

17 Frister Tiltakssøknader Frist 1. halvår:1. september Vedtak:16. oktober Frist 2. halvår:8. mars Vedtak: 20. mars Stipendsøknader Kunngjøres:15. februar Søknadsfrist:1. april Utsendelse av vedtak:15. juni

18 Opplæringsprisen •Opprettet i 1992 •Økt engasjement omkring opplæring og utvikling i virksomhetene •Prisen er et serigrafi av kunstneren Per Kleiva

19 OU – fondet som verktøy  Se muligheter  Finne gode samarbeidsformer  om felles utviklingstiltak  om stipendsøknader LYKKE TIL! 


Laste ned ppt "Personalsjef- og tillitsvalgtsamling 7. – 8. februar 2013 Oslo kommune Byrådsavdelingene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google