Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den nordiske rettssituasjonen May-Len Skilbrei. Overordnet utvikling • Diskusjoner om lovendringer har fått mye plass i de nordiske landene. • Prostitusjonspolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den nordiske rettssituasjonen May-Len Skilbrei. Overordnet utvikling • Diskusjoner om lovendringer har fått mye plass i de nordiske landene. • Prostitusjonspolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den nordiske rettssituasjonen May-Len Skilbrei

2 Overordnet utvikling • Diskusjoner om lovendringer har fått mye plass i de nordiske landene. • Prostitusjonspolitikk forstås som rettslig tilnærming.

3 Utviklingen De siste femten årene er det foretatt mange lovrevisjoner: • Hallikparagrafene har blitt revidert • Egne forbud mot menneskehandel • Oppmerksomhet mot etterspørselssiden • Tatt ut lover rettet mot selgeren • Forbud mot å kjøpe sex av personer under 18

4 Rettslige utfordringer (1) • Grensen mellom hallikvirksomhet og menneskehandel

5 Definisjonen i Palermoprotokollen I denne protokoll menes med: a)“handel med mennesker”: rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av personer, ved hjelp av trusler om bruk av vold eller bruk av vold eller andre former for tvang, av bortføring, av bedrageri, av forledelse, av misbruk av myndighet eller av sårbar stilling eller av å gi eller å motta betaling eller fordeler for å oppnå samtykke fra en person som har kontroll over en annen person, med sikte på utnytting. Utnytting skal som et minimum omfatte utnytting av andres prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid eller tvangstjenester, slaveri eller slaveriliknende praksis, trelldom eller fjerning av organer, b) samtykke fra et offer for handel med mennesker til den tilsiktede utnyttingen nevnt i bokstav a) i denne artikkel skal være uten betydning der noen av midlene nevnt i bokstav a) er brukt,

6 Rettslige utfordringer (2) • Å straffeforfølge utleiere etter hallikparagrafene – Endringer i markedet skapte behovet for utvidelsen

7 Rettslige utfordringer (3) • Å straffeforfølge annonsører etter hallikparagrafen – Nye kontaktmåter skapte behovet for utvidelsen

8 Økt bruk av hallikparagrafen • Er prostitusjonen mer organisert enn tidligere? • Skyndes det utvidelsene og spesifiseringene i hallikparagrafen? • Betyr økt oppmerksomhet om prostitusjon på grunn av frykten for menneskehandel at man avdekker flere tilfeller av kriminell organisering?

9 Hva vil være behovene framover? • Nye revisjoner av hallikparagrafene • Endringer i menneskehandelsparagrafene • Kunnskap om utviklingstrekk i markedet

10 Samtidig vanskelig å være raske nok • Markedet endrer seg hyppig noe som krever helhetlige fleksible rettslige og sosiale tilnærminger


Laste ned ppt "Den nordiske rettssituasjonen May-Len Skilbrei. Overordnet utvikling • Diskusjoner om lovendringer har fått mye plass i de nordiske landene. • Prostitusjonspolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google