Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid med ungdom i risikosonen for radikalisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid med ungdom i risikosonen for radikalisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid med ungdom i risikosonen for radikalisering
Linda Nymann og Hege Hansen

2 Utgangspunkt for oss Bruker eksisterende kunnskap om ungdom med atferdsvansker og tilpasningsvansker Radikale tanker og ytringer er i utgangspunktet ikke negativt Vi lytter etter; Hat retorikk Akseptering av vold Bruk av vold Hansen og Nymann

3 Forebygging på ulike nivåer
Indikert Selektert Universelt nivå Hansen og Nymann

4 Oppdagergrupper Fit 1 Ungdommen Politi Helsestasjon Psykiatrien
Samfunnet Ungdomsarbeider Familie Ungdommen Venner Politi Sosialtjenesten Skole Hansen og Nymann

5 Fit 2 Hvem kan bidra? samfunnet Ungdommen Politi Ungdoms- Familie
arbeidere Familie Moske Ungdommen Sosialtjenesten Skolen Psykiatrien Politi Venner Hansen og Nymann

6 Risikofaktorer for rekruttering
Marginalisert ungdom - søker gruppetilhørighet og fellesskap Opplevd at de har blitt ydmyket eller har blitt fratatt goder/muligheter Individuell problematikk Antisosial erfaring Få beskyttelsesfaktorer i omsorgsmiljøet Opprør mot det etablerte Global urettferdighet Religiøs eller politisk engasjement Hansen og Nymann

7 Hvordan skjer rekrutteringen og av hvem
Hjemme gjennom foreldre og søsken Gjennom venner og sosial fellesskap Nærmiljøet og sentrale oppholdssteder I religiøse sammenhenger På nettet – forum, youtube, facebook Selvradikalisering Radikalisatorer Hansen og Nymann

8 Radikaliseringsprosessen
Tilslutningsprosessen går raskt Endring av handlingsmønstre og retorikk Argumentasjon og kunnskap Etablerer nytt nettverk, ekskluderer annet Mindre rom for alternative oppfatninger Økt bruk av hat-retorikk I stigende grad blir voldelige midler akseptert Hansen og Nymann

9 Tanke Handling RADIKALISERINGSTUNELL Søkende ungdom:
Ideologi Kunnskap Fellesskap Støtte Tilhørighet Økende bruk av hat retorikk Er villig til å bruke vold for å nå sine mål Vanskelig å påvirke Økt aksept for bruk av vold Ideologisk overbevist Hansen og Nymann

10 Vurdering av bekymring,
handlingsalternativer og intervenering e Kontaktetablering Vurdering av informasjon Tidligere kjennskap Utdyping av informasjonen Kunnskap om emnet Kreativitet Individuell tilpasset metode/intervenering Kartlegge Undersøke Historie Individuelle faktorer psykisk, kognitivt, fysisk, sosialt Familie Nettverk Atferd Holdninger Ideologiske tanker Eget syn på situasjonen Framtidstanker Hansen og Nymann

11 Vurderinger i enkeltsaker
Det vanlige Radikale tanker Ekstreme tanker og handlinger Hansen og Nymann

12 Juridisk samarbeid om tiltak
Foreldre barnevern Politi Hansen og Nymann

13 Forutsetninger og utfordringer
Tverrfaglig samarbeid - fenomen kunnskap og praktisk fremgangsmåte Tidlig intervensjon - kontakt etablering- og bekymringssamtalen Lovverk Tiltak og exit programmer Hansen og Nymann

14 Takk for oss! hege.hansen@bsn.oslo.kommune.no
Hansen og Nymann


Laste ned ppt "Arbeid med ungdom i risikosonen for radikalisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google