Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avfall og avfallsbehandling Støtteforelesning i regifagene Kjemi og Fysikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avfall og avfallsbehandling Støtteforelesning i regifagene Kjemi og Fysikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avfall og avfallsbehandling Støtteforelesning i regifagene Kjemi og Fysikk

2 Fysikk 1. Hovedsetning 2. Hovedsetning Stoffenes faser og faseoverganger: faste, væsker, gasser, smeltepunkt, kokepunkt

3 Kjemi Materie: Rent stoff eller blanding Rent stoff: Grunnstoff eller forbindelse Grunnstoff, atomer Kjemisk forbindelse, molekyler Blanding: Løsning eller ujevn blanding Kjemiske bindinger Giftige stoffer, miljøgifter Plast

4 Stoffbegreper

5 1. Hovedsetning Ved alle prosesser er energien og massen konstant. ”Ingenting forsvinner” Eksempel 1:energi (energigjenvinning), Eksempel 2: stoff (forbrenning)

6 2. Hovedsetning Prosesser i naturen kan bare gå i én retning. I alle naturlige prosesser blir den samlede energikvaliteten mindre. ”Alt sprer seg” Eksempel 1: energi (varmekraftverk) Eksempel 2: stoff (forbrenning)

7 Stoffenes faser og faseoverganger En faseovergang er ikke en kjemisk reaksjon! Eksempel: H 2 O er kjemisk formel for is, vann og vanndamp. Fast stoff Væske Gass Smeltepunkt, energi Kokepunkt, energi

8 Grunnstoff, atom Grunnstoffer består av bare én sort atomer Eksempler: Heliumgass (He) Oksygengass (O 2 ) Hydrogengass (H 2 ) Diamant, grafitt (C)

9 Kjemisk forbindelse, molekyl Kjemiske forbindelser består av bare én sort molekyler Eksempler: Karbondioksidgass, tørris (CO 2 ) Natriumklorid (NaCl) Is, vann, vanndamp (H 2 O) Glukose (C 6 H 12 O 6 )

10 Materie - ”stoff” Kjemiske stoffer Kjemiske stoffer er grunnstoffer, kjemiske forbindelser eller blandinger. Kjemiske stoffer forekommer i forskjellige faser: faste stoffer, væsker, gasser

11 Kjemiske bindinger Når elektriske krefter holder atomene og ionene i bestemt avstand fra hverandre, er de bundet sammen med en kjemisk binding Ionebinding er kjemisk binding mellom ioner. Eksempel: NaCl = Na + Cl - Elektronparbinding er kjemisk binding der atomene deler ett (eller flere) elektronpar. Eksempel: H 2 = H:H

12 Kjemiske bindinger (forts.) Polar binding er en elektronparbinding der elektronene er forskjøvet slik at molekylet får en positiv og en negativ elektrisk pol. Eksempel: H 2 O Konsekvens: Vann er et godt løsemiddel for salter (ionebindinger) og andre polare forbindelser.

13 Kjemiske bindinger (forts.) Hydrogenbinding er binding mellom polare molekyler. Et positivt H-atom i det ene molekyl er ”bro” til den negative polen i det andre molekylet. Eksempel: H 2 O med H 2 O i is og vann. Konsekvens: Is er ”lettere” enn vann. Konsekvens: Vann er ”tyngst” ved 4 o C.

14 Giftige stoffer, miljøgifter Giftige stoffer er kjemiske stoffer som i små mengder er skadelige for levende organismer. Miljøgifter er kjemiske stoffer som selv ved lav konsentrasjon kan gi skadelige effekter på naturmiljøet. Miljøgifter har ofte lang nedbrytningstid og kan opphopes i næringskjeden.

15 Plast Råstoff: Råolje, blanding av stoffer Destillasjon til fraksjoner bl.a. nafta Krakking av nafta til monomerer Eksempel: eten C 2 H 4 Kjemisk reaksjon der monomerer ”kjeder” seg sammen til polymerer Eksempel: polyeten (PE) Produkt: Plast er et polymer.

16 Kretsløp ”Følger” 1. og 2.Hovedsetning Eksempel: Vannets kretsløp: H 2 O i ulike faser Karbonkretsløpet: C i ulike forbindelser Nitrogenkretsløpet: N i ulike forbindelser


Laste ned ppt "Avfall og avfallsbehandling Støtteforelesning i regifagene Kjemi og Fysikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google