Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesningsnotater Tirsdag uke 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesningsnotater Tirsdag uke 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesningsnotater Tirsdag uke 1

2 http://www.netvibes.com/kanli

3 Hva vi skal gjennomgå: Hvorfor transport inn og ut av cellen? Hvordan kommer stoffer inn og ut av cellen? Ionestrøm fører til elektrisk spenningsforskjell Litt om membranpotensialet Elektrokjemisk likevekt: Nernst likning og Gibbs-Donnan-likevekt Cellevolumregulering

4 Hvorfor lære om dette? indre vs. ytre miljøindre vs. ytre miljø homøostasehomøostase kommunikasjonkommunikasjon mellom indre og ytre miljø nyttestoffer inn/avfallsstoffernyttestoffer inn/avfallsstoffer ut cellevolumreguleringcellevolumregulering

5 Hva slags nyttestoffer/avfallsstoffer? Eks: Glukose, aminosyrer, vitaminer, mineraler H +, urea, CO 2 Hva slags kommunikasjon? Eks: Hormonpåvirkning, nervestimulering

6 En utfordring for homøostase -et eksempel: Glykogen til glukosemolekyler Antall partikler i cellen øker = ubalanse Vann vil trenge inn Cellen vil svelle Stoffer i cellen må transporteres ut Vann må fjernes fra cellen

7 Hvordan kommer stoffer seg inn og ut av cellen? Diffusjon gjennom membranens lipidlag Diffusjon gjennom vannfylte proteinkanaler Transport med bærer- proteiner i membranen cytoplasma1 2 3 Må ha transportvei og drivkraft!

8 Hva er diffusjon? Tilfeldige og uordnete termiske bevegelser til molekyler, ioner, atomer (Brownian motion) Kolliderer og forandrer retning Utviske konsentrasjonsforskjeller stoffet beveger seg fra høy til lav konsentrasjon = med/ned konsentrasjonsgradienten Først en gjennomgang av diffusjon:

9 http://lessons.harveyproject.org/development/genera l/diffusion/diffnomemb/diffnomemb.html lessons.harveyproject.org/development/genera l/diffusion/diffnomemb/diffnomemb.htmllessons.harveyproject.org/development/genera l/diffusion/diffnomemb/diffnomemb.html

10 Diffusjon er… Rask over korte distanser -O 2 fra kapillær til vevsvæske til celle Langsom over større distanser

11

12 Eksempler på diffusjonstider

13 Diffusjonshastighet: Avhengig av: konsentrasjonsgradienten (konsentrasjonsforskjell/avstand)konsentrasjonsgradienten (konsentrasjonsforskjell/avstand) temperaturtemperatur størrelse på molekylstørrelse på molekyl viskositet (væskens ”seighet”)viskositet (væskens ”seighet”)

14 Adolf Eugen Fick (f 1829; d 1901) Ficks lov om diffusjonshastighet

15 Ficks lov om diffusjonshastighet: J = -DA c x J = diffusjonshastighet (mol/sek) D = diffusjonskoeffisient (avh. av størrelse, T, osv., cm 2 /sek) A = areal av membran (cm 2 ) = konsentrasjonsforskjell over membranen (mol/cm 3 ) = membranens tykkelse (cm) c x

16 OSMOSE ? Hva er

17 http://www.youtube.com/watch?v=7WX8zz_RlnE

18 Så osmose defineres som: Vannstrøm gjennom en semipermeabel membran fra den siden hvor konsentrasjonen av oppløste stoffer er minst til den siden av membranen der konsentrasjonen av oppløste stoffer er høyest (fra høy til lav vannkonsentrasjon) Skjer fordi de oppløste stoffene har senket vannets kjemiske potensial

19 Osmotisk trykk Får væskenivået i røret til å stige Avhengig av hvor mange løste partikler det er i løsningen – ikke hva slags partikler Kan motvirkes av et hydrostatisk trykk

20 Jacobus Henricus van 't Hoff (1853-1911) van’t Hoffs og osmotisk trykk http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1901/hoff-lecture.pdf

21 http://lsvr12.kanti-frauenfeld.ch/KOJ/Java/Osmosis_fast.html Osmose: animasjon

22 van’t Hoffs lov for å beregne osmotisk trykk: π =RT(Φic) π = osmotisk trykk (pi) R = ideelle gasskonstant T = absolutte temperatur Φ = osmotisk koeffisient (phi/fi) i = antall ioner når molekylet ionisert c = konsentrasjon (mol/liter)

23 Osmolaritet (osmol/liter) osmolalitet (osmol/kg) Eks 0,154 M NaCl i vann -kan regnes ut (Φic=0,93 x 2 x 0,154 = 0,286 osmol/L = 286 milliosmol/L (mOsm)) -kan estimeres (2 x 0,154 = 308 mOsm) -kan måles (eks frysepunktdepresjon) Totalosmolaritet i plasma? 295 mOsm Osmotisk trykk avhengig av løsningens konsentrasjon av partikler =

24 Oppsummering Homøostase Transportveier Diffusjon og osmose Osmotisk trykk Osmolaritet


Laste ned ppt "Forelesningsnotater Tirsdag uke 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google