Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Toksikologi Toksikologi læren om kjemiske stoffers skadelige virkninger på levende organismer Toksikokinetikk opptak fordeling omsetning utskillelse Toksikodynamikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Toksikologi Toksikologi læren om kjemiske stoffers skadelige virkninger på levende organismer Toksikokinetikk opptak fordeling omsetning utskillelse Toksikodynamikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Toksikologi Toksikologi læren om kjemiske stoffers skadelige virkninger på levende organismer Toksikokinetikk opptak fordeling omsetning utskillelse Toksikodynamikk selve virkningen av giftstoffet Økotoksikologi forurensende stoffers spredning og opptak i organismen samt virkningen på individer og økosystemer

2 Toksisk virkning Avhenger av: l stoffkonsentrasjon og oppholdstid i organismen l hvilke vev eller organer stoffet kommer i kontakt med og skader. l stoffets evne til å reagere med eller påvirke organismens eget stoffskifte

3 Toksisk effekt på ulike nivåer 1. Molekylært 2. Cellulært 3. Organ 4. Organisme 5. Populasjon 6. Samfunn 7. Globalt

4 Giftstoffers virkning -reagerer med funksjonelle grupper som –SH, -OH, - COOH, -NH 3 i spesielt viktige enzymer og proteiner i organismen. eks. tungmetaller -danner fri radikaler i cellen som reagerer med vitale cellebestanddeler. eks. ozon og karbontetraklorid. -etterligner strukturen til viktige signalstoffer ( transmittorer, hormoner, feromoner) eks fenoksysyrer.dioksiner.. -bryter med pH-gradienten over membranen ved å transportere H + over membraner. Eks svake syrer

5 Løselighet l er viktig for opptak, distribusjon, omsetning og utskillelse av organismefremmede stoffer l n-oktanol:vann testen, K ow, (log K ow ) l Måler løselighet av teststoffet i de to fasene. Forholdet mellom løselighet i n-oktanol og vann gir et godt bilde av stoffets generelle løselighet.

6 n-oktanol : vann testen Oppløselighet i vann n-oktanol:vann

7 Toksikokinetikk Opptak Passivt depot Aktivt depot Målorgan Biotrans- formasjon Utskillelse

8 Utskillelse, biologisk halveringstid log 50 100 % dioksin igjen i kroppen

9 Utskillelsesorganer l Nyrer og lever er de viktigste Barrierer l Blod-hjerne- og blod-placentabarrieren Biotransformasjon l Stoffer som er lik næringsstoffer l Lite vannløselige stoffer (Fase I og II) l Lavmolekylære alkoholer

10 Toksikodynamikk Akutt giftighet: a)Dose-effekt: Måler en gradvis effekt ved ulike doser av et gitt stoff. b)Dose-respons: Måler hvilken dose som skal til for å få samme effekt i forsøksdyr, Økende effekt dose Log dose Kumulert effekt 50 % 100 % LD 50 a)b)

11 Økotoksikologi l Begreper: l Forurensninger l Miljøgifter l Pesticider l Persistente stoffer l Akkumulering l Biomagnifisering l Bio(konsentrasjonsfaktor)

12 Konsentrasjonsfaktor i fisk og skalldyr Korrelasjon mellom konsentrasjons- faktor og n-oktanol :fordelingsforhold Konsenrtrasjons -faktor øker n-oktanol:vann fordelingsforhold øker HCN (lindan eller heksaklorsykloheksan) DDT DDD 2,2'4,4',5,5'-PCB 2,3,4'-PCB

13 l Forurensningsovervåkning: l Måle (moniterings)organismer l Biomarkører –induksjon


Laste ned ppt "Toksikologi Toksikologi læren om kjemiske stoffers skadelige virkninger på levende organismer Toksikokinetikk opptak fordeling omsetning utskillelse Toksikodynamikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google