Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap. 9 Reaksjoner i vann l Løselighet l Løselighetsprodukt l Utfelling l Fellesioneffekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap. 9 Reaksjoner i vann l Løselighet l Løselighetsprodukt l Utfelling l Fellesioneffekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap. 9 Reaksjoner i vann l Løselighet l Løselighetsprodukt l Utfelling l Fellesioneffekt

2 Løselighet –Generelt: Likt løser likt! »Med løselighet menes konsentrasjonen av stoffet i en mettet løsning –Salter: »Lettløselige salter, inneholder ofte ionene Na +, K +, NH 4 +, Cl -, »Tungtløselige salter, inneholder ofte ionene Ag +, Pb 2+, Hg 2+, S 2- »Se for øvrig tabell

3 Løselighetsprodukt Forutsetning: Mettet løsning! Likevekt: AgCl (s)  Ag + (aq) + Cl - (aq) K sp =[Ag + ]·[Cl - ](K spAgCl =2,0 ·10 -10 ) Generelt: A a B b  a A b+ + b B a- K sp = [A b+]a[ B a- ] b

4 Utfelling »Dersom vi blander to løsninger av lettløselige salter, kan vi i noen tilfeller få utfelling av et tungtløselig salt. Det kan vi avgjøre ved regning dersom vi kjenner løselighetsproduktet for det tungtløselige saltet. »Q = ioneproduktet l Q < K: Løsningen er umettet, og vi får ingen utfelling l Q = K: Løsningen er mettet, vi har likevekt og får ingen felling. l Q > K: Løsningen er overmettet, og vi får utfelling av fast stoff.

5 Fellesioneffekt l Dersom vi løser et salt i en løsning som på forhånd inneholder et av ioneslagene i saltet, blir løseligheten mindre enn i rent vann. Dette kalles fellesioneffekten.


Laste ned ppt "Kap. 9 Reaksjoner i vann l Løselighet l Løselighetsprodukt l Utfelling l Fellesioneffekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google