Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Newton Gildeskål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Newton Gildeskål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Newton Gildeskål
Modul 1006 Smoltkvalitet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET Modul Klar for havet

2 Ferskvann Sjøvann Livssyklus Atlantisk laks Plommesekklarver Klekking
Sundsfjord smolt 13.okt Plommesekklarver Klekking vinteren Oppvandring til elv Rogn Gyting høst Ferskvann Livssyklus Atlantisk laks Parr Sjøvann Kjønns- modning Smoltifisering Smolt våren Oppvekst i havet Vandring til sjø Modul Klar for havet

3 Smolt kan produseres på flere måter
Sundsfjord smolt 13.okt Smolt kan produseres på flere måter J F M A M J J A S O N D År 1 År 2 yngel fasen egg sjøvannsfasen smolt Ettårs smolt J F M A M J J A S O N D År 1 År 2 yngel fasen egg sjøvannsfasen smolt Halvtårs Smolt 0-åringer Modul Klar for havet

4 Begrepet i sin enkleste form:
Modul 1006 Smoltkvalitet SMOLTKVALITET Endringene som skjer gjennom smoltifiseringen brukes til å vurdere SMOLTKVALITET Begrepet i sin enkleste form: Smoltens evne til å overleve og vokse i sjøvann Modul Klar for havet

5 SMOLTKVALITET sjøvannstoleranse dvs. være istand til å leve i sjøvann
Modul 1006 Smoltkvalitet SMOLTKVALITET Det viktigste kvalitetskravet til smolten er at den har utviklet: sjøvannstoleranse dvs. være istand til å leve i sjøvann Flere måter å vurdere dette på Modul Klar for havet

6 Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010)
SMOLTKVALITET Vurdere sølvfargeindeks Beregne kondisjonsfaktor Måle ensymaktivitet i gjellene Modul Klar for havet

7 SMOLTKVALITET SJØVANNSTESTER Vanligvis:
Modul 1006 Smoltkvalitet SMOLTKVALITET SJØVANNSTESTER Vanligvis: gjøres en serie med sjøvannstester for å finne ut når fisken har oppnådd sjøvannstoleranse Fisken utsettes for en standarisert saltbelastning, for så å måle fiskens evne til å skille ut ioner (salt). Modul Klar for havet

8 Ionereguleringstesten
Modul 1006 Smoltkvalitet Ionereguleringstesten Mest brukt er ionereguleringstesten 35 ‰ saltvann Fisken eksponeres i saltvannet i 24 timer. Kan og bruke 48 eller 72 timer. Modul Klar for havet

9 Ionereguleringstesten
Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010) Ionereguleringstesten Overlevende fisk lengdemåles og veies til nærmeste cm og gram hhv. Kondisjonsfaktor beregnes for hver fisk Dataene noteres på utlevert skjema Modul Klar for havet 9

10 Skjema for innsamlede data
Modul 1006 Smoltkvalitet Skjema for innsamlede data Fisk nr. Lengde (cm) Vekt (g) Kondisjonsfaktor Sølvfargeindeks Kloridinnhold (mM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gjennomsnitt Median Modul Klar for havet

11 Ionereguleringstesten
Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010) Ionereguleringstesten Blod tappes fra caudal venen med en 1 ml sprøyte som er tilsatt en ørliten mengde heparin Blod overføres til eppendorfrør som settes på is Modul Klar for havet 11

12 SMOLTKVALITET Sølvfargeindeks vurderes og noteres ned i skjemaet Smolt
Modul 1006 Smoltkvalitet SMOLTKVALITET Sølvfargeindeks vurderes og noteres ned i skjemaet Smolt Parr Modul Klar for havet

13 Ionereguleringstesten
Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010) Ionereguleringstesten Med en Mikrosentrifuge sentrifugeres blodcellene ned (6000 rpm, 8 min) Plasma pipetteres av og overføres til nye eppendorfrør Modul Klar for havet 13

14 Ionereguleringstesten
Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010) Ionereguleringstesten KLORIDTITRATOR Blodplasma analyseres for innhold av klorid Modul Klar for havet 14

15 Når alle dataene er utfylt i skjemaet beregnes gjennomsnittsverdier
Modul 1006 Smoltkvalitet Når alle dataene er utfylt i skjemaet beregnes gjennomsnittsverdier Median beregnes for sølvfargeindeks (fremgangsmåte se eget ark) Modul Klar for havet

16 Når lakseyngelen har oppnådd sjøvannstoleranse
Modul 1006 Smoltkvalitet Når lakseyngelen har oppnådd sjøvannstoleranse vil innholdet av klorid i plasma etter sjøvannstest ligge rundt mM Kondisjonsfaktoren < 1,1 Sølvfargeindeksen: 4 Modul Klar for havet

17 SMOLTVINDU Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010)
Modul Klar for havet 17

18 Etterarbeid-vurdering
Modul 1006 Smoltkvalitet Etterarbeid-vurdering Elevene skal på bakgrunn av de innsamlete dataene gi en vurdering om lakseungen har utviklet sjøvannstoleranse, slik at fisken kan overføres til videre produksjon i sjø Dersom våre verdier avviker tyder dette på at fisken ikke er klar for havet Modul Klar for havet


Laste ned ppt "Velkommen til Newton Gildeskål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google