Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”BRØK-, DESIMAL- OG PROSENTPLATER” 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE Det hele og delen av noe kan beskrives på forskjellige måter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”BRØK-, DESIMAL- OG PROSENTPLATER” 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE Det hele og delen av noe kan beskrives på forskjellige måter."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”BRØK-, DESIMAL- OG PROSENTPLATER” 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE Det hele og delen av noe kan beskrives på forskjellige måter

2 For å se denne presentasjonen 2i:SEE Conceptual Learning DA Da enkelte av bildene i denne presentasjonen inneholder animasjoner anbefaler vi sterkt å velge funksjonen ”Lysbildefremvisning” eller ”Slide show” på verktøylinjen for å få det riktige utbytte av den !

3 Gode verktøy for å lære brøk, desimal og prosent. Veiledning til bruk av Cuisenairestavene 3i:SEE Conceptual Learning DA Mattelinjalen 2 – Siffer og desimaltall Brøk-, desimal- og prosentplater

4 4 Brøk, desimal og prosentplatene i:SEE Conceptual Learning DA bruker vi når vi skal beskrive hele tall eller deler av et tall som  brøk  desimaltall  %.

5 Brøk – hele tall og deler av tall Det hele (eller en hel) som brøk skrives med likt tall i teller og nevner. Eksempel: 10/10. Deler av det hele (eller deler av en hel) som brøk Brøk betyr brudd, det vil si et hele som brekkes i like store deler. •Se at brøkplatene er delt opp i like store deler. •Se at størrelser på delene er ulike alt etter hvor mange deler den hele brøkplaten er delt opp i. Å regne med brøk betyr at vi ser hvor mange like deler et hele kan deles opp i. Eksempel: 6/6 deles opp i 6 like store deler. Hver del utgjør 1/6. Bruk brøkplaten som er delt i 6-deler og se at 1/6 + 2/6 + 2/6 = 5/6. i:SEE Conceptual Learning DA5

6 6 Regning med flere brøker med ulik nevner handler om å finne en felles nevner. Eksempel: 1/3 + 2/6 + 1/2 har ulike nevnere. Bruk brøkplatene og finn 3-deler, 6-deler og 2-deler. Delene har ulik størrelse og ulik nevner. For å addere dem må vi gjøre delene like i størrelse, dvs. finne felles nevner. Hvordan finne fellesnevneren slik at delene i brøkene kan deles i like store deler? 1.Finn tallet som går opp i nevnerne 3, 6 og 2. 2.Tallene 3 og 2 går opp i 6. Felles nevner blir 6. 3.Finn brøkplatene som er delt i 3, 6 og 2. forts. Brøk med ulik nevner

7 i:SEE Conceptual Learning DA7 forts. Legg brøkplatene ved siden av hverandre og se at 1/2 er det samme som 3/6, og at 1/3 er det samme som 2/6. Alle de nevnte brøkene kan deles opp i 6-deler. 1.Vi utvider brøken 1/3 ved å multiplisere med 2 over og under streken. Det blir 2/6. 2.1/2 utvides ved å multiplisere med 3 over og under brøkstreken. Det blir 3/6. 3.Regnestykket blir 2/6 +2/6 + 3/6 = 7/6. Det blir over en hel og kalles en uekte brøk, der teller er større enn nevner. I uekte brøker deler vi nevneren på telleren. Vi får et blandet tall. 7 : 6 = 1 hel og 1/6. Brøk med ulik nevner

8 Brøken 3/5 er omgjort til desimaltall slik: Alternativ 1:  Brøken må først utvides slik at den får en nevner lik 10, 100, 1000, etc.  For å utvide nevner i 3/5 til 10 må vi multiplisere nevner og teller med 2 slik: 3 * 2 = 6 5 * 2 10  Vi får da desimaltallet 6 ti-deler, som skrives 0,6. Skriv tallet på riktig plass på M2 som vist på bildet. 8i:SEE Conceptual Learning DA Omregning fra brøk til desimaltall 60

9 Brøken 3/5 er omgjort til desimaltall slik: Alternativ 2: •3 dividert med 5 = 0,6 •Her står 6 på tidelsplassen. Skriv tallet på riktig plass som vist på bildet. 9i:SEE Conceptual Learning DA Omregning fra brøk til desimaltall 60

10 Det hele (eller en hel) som desimaltall skrives med et tall på 1-erplassen og med én eller flere nuller etter desimalkomma. Eksempel: 1,000. forts. 10i:SEE Conceptual Learning DA Desimaltall– hele tall og deler av tall 1000

11 forts. Deler av det hele (eller deler av en hel) som desimaltall skrives med en null på 1-erplassen og med ett eller flere tall etter desimalkomma. Eksempel: 0,123. Det betyr at vi har 0 hele, 1 på 10-delsplassen (som heter desi) 2 på 100-delsplassen (som heter centi), og 3 på 1000-delsplassen (som heter milli). 11i:SEE Conceptual Learning DA Desimaltall– hele tall og deler av tall 1203

12 Omregning fra 0,6 til 6/10 til 3/5. 12i:SEE Conceptual Learning DA Omregning fra desimaltall til brøk 6000

13 13 Hvordan regner jeg om 0,6 til brøk ? 1.I tallet 0,6 er det null 1’ere og seks 10-deler 2.Finn de oransje brøkplatene og tell seks 10-deler. 3.Skriv det som brøk. Kan vi regne dette om til tre femdeler ? 1.Finn brøkplatene med femdeler. Legg dem ved siden av hverandre 2.Ser du at 6/10 = 3/5 ? 3.Divider 6/10 over og under brøkstreken med 2, og du får 3/5. Du kan dele og gange med det samme tallet i teller og nevner, da forkorter eller utvider du brøken. i:SEE Conceptual Learning DA Omregning fra desimaltall til brøk

14 14i:SEE Conceptual Learning DA Omregning fra desimaltall til % og ‰ 2000 Eksempel: Omregning fra 0,2 til 20% og til 200 ‰. Her ser vi at:  2 tideler er det samme som 20 hundredeler, eller 20 av hundre deler = 20%  20 hundredeler er det samme som 200 tusendeler, eller 200 av hundre deler = 200‰

15 15i:SEE Conceptual Learning DA Omregning fra desimaltall til % og ‰ Fra desimaltall til %: Prosent betyr ’i forhold til 100’. Derfor multipliserer vi med 100 når vi vil finne prosenten av et tall. Desimaltallet 0,2 er omgjort til prosent: 0,2 * 100 = 20%. Og motsatt, prosenttallet 20% er omgjort til: desimaltall: 20% : 100 = 0,2 brøk: 20/100 som forkortes til 1/5. Fra desimaltall til ‰ : Promille betyr ’i forhold til 1000’. Derfor multipliserer vi med 1000 for å finne promillen av et tall. Desimaltallet 0,2 er omgjort til promille: 0,2 * 1000 = 200‰. Og motsatt, promilletallet 200‰ er omgjort til: desimaltall: 200‰ : 1000 = 0,2 brøk: 200/1000 som forkortes til 1/5.

16 i:SEE Conceptual Learning DA16 Det hele (eller en hel) som prosent skrives 100%. Prosent betyr ’i forhold til 100’. Derfor multipliserer vi med 100 når vi vil finne prosenten av et tall. Deler av det hele (eller deler av en hel) som prosent skrives som et tall som er mindre enn 100%. Prosent og promille Det hele (eller en hel) som promille skrives 1000‰. Promille betyr ’i forhold til 1000’. Derfor multipliserer vi med 1000 når vi vil finne promillen av et tall. Deler av det hele (eller deler av en hel) som promille skrives som et tall som er mindre enn 1000‰.

17 Desimaltall, brøk og prosent For prosentregning og flere eksempler se ” Veiledning til bruk av Cuisenairestavene ”. 17i:SEE Conceptual Learning DA Ved hjelp av disse platene kan eleven lære å regne om fra brøk til desimaltall og fra desimaltall til prosent og promille. Eleven lærer å regne med tideler, hundredeler, tusendeler. tideler heter desi, hundredeler heter centi, og tusendeler heter milli.


Laste ned ppt "”BRØK-, DESIMAL- OG PROSENTPLATER” 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE Det hele og delen av noe kan beskrives på forskjellige måter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google