Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”BRØK-, PROSENT- OG DESIMALPLATER” 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE Det hele og delen av noe kan beskrives på forskjellige måter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”BRØK-, PROSENT- OG DESIMALPLATER” 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE Det hele og delen av noe kan beskrives på forskjellige måter."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”BRØK-, PROSENT- OG DESIMALPLATER” 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE Det hele og delen av noe kan beskrives på forskjellige måter

2 For å se denne presentasjonen 2i:SEE Conceptual Learning DA Da enkelte av bildene i denne presentasjonen inneholder animasjoner anbefaler vi sterkt å velge funksjonen ”Lysbildefremvisning” eller ”Slide show” på verktøylinjen for å få det riktige utbytte av den !

3 Gode verktøy for å lære brøk, desimal og prosent. Veiledning til bruk av Cuisenairestavene 3i:SEE Conceptual Learning DA Mattelinjalen 2 – Siffer og desimaltall Brøk-, desimal- og prosentplater

4 Brøk og desimaltall Det hele (eller en hel som brøk) skrives med likt tall i teller og nevner. Eksempel: 10/10. Brøk betyr brudd, det vil si et hele som brekkes i like store deler. •Se at brøkplatene er delt opp i like store deler. •Se at størrelser på delene er ulike alt etter hvor mange deler den hele brøkplaten er delt opp i. Å regne med brøk betyr at vi finner hvor mange en hel brøk må deles opp i for at alle delene skal bli like store. Eksempel: 6/6 deles opp i 6 like store deler. Hver del utgjør 1/6. forts. i:SEE Conceptual Learning DA4

5 5 forts. Å dele flere brøker med ulik nevner opp i like store deler, handler om å finne en felles nevner. Eksempel: 1/3 + 2/6 + 1/2 har ulike nevnere. Hvordan finne fellesnevneren slik at delene i brøkene kan deles i like store deler? 1.Finn tallet som går opp i nevnerne 3, 6 og 2. 2.Tallene 3 og 2 går opp i 6. Felles nevner blir 6. 3.Finn brøkplatene som er delt i 2/2, 6/6 og 3/3 og se at det stemmer. forts. Brøk og desimaltall

6 i:SEE Conceptual Learning DA6 forts. Av brøkplatene ser vi at 1/2 er det samme som 3/6, og at 1/3 er det samme som 2/6. Alle de nevnte brøkene kan deles opp i 6-deler, vi må bare finne hvor mange til sammen. 1.Vi utvider brøken 1/3 ved å multiplisere med 2 over og under streken. Det blir 2/6. 2.1/2 utvides ved å multiplisere med 3 over og under brøkstreken. Det blir 3/6. 3.Regnestykket blir 2/6 +2/6 + 3/6 = 7/6. Det blir over en hel. 7/6 er en uekte brøk hvor teller er større enn nevner. I uekte brøker deler vi nevneren på telleren. Vi får et blandet tall. 7 : 6 = 1 hel og1/6. Fra brøk til desimaltall: Brøken 1/5 er omgjort til desimaltall: 1 : 5 = 0,2. Desimaltallet ’0,2’ utgjør 0 hele og 2 ti-deler. Brøk og desimaltall

7 i:SEE Conceptual Learning DA7 Det hele (eller en hel som desimaltall) skrives med et tall på 1-erplassen og med én eller flere nuller etter desimalkomma. Eksempel: 1,000. Vi kan som eksempel skrive desimaltallet 0,123. Det betyr at vi har 0 hele, 1 på 10-delsplassne som heter desi. 2 på 100-delsplassen som heter centi. 3 på 1000-delsplassen som heter milli. Det hele (eller en hel i prosent) skrives 100%. Prosent betyr ’i forhold til 100’. Derfor multipliserer vi med 100 når vi vil finne prosenten av et tall. Det hele (eller en hel i promille) skrives 1000‰. Promille betyr ’i forhold til 1000’. Derfor multipliserer vi med 1000 når vi vil finne promillen av et tall. Desimaltall, prosent og promille

8 8 Brøk, desimal og prosentplatene i:SEE Conceptual Learning DA Omregning fra brøk til :  desimaltall  %  ‰.

9 Omregning fra 0,6 til 6/10 til 3/5. 9i:SEE Conceptual Learning DA Omregning fra desimaltall til brøk 6000

10 10 Hvordan regner jeg om 0,6 til brøk ? 1.I tallet 0,6 er det null 1’ere og seks 10-deler 2.Finn de oransje brøkplatene og tell seks 10-deler. 3.Skriv det som brøk. Kan vi regne dette om til tre femdeler ? 1.Finn brøkplatene med femdeler. Legg dem ved siden av hverandre 2.Ser du at 6/10 = 3/5 ? 3.Divider 6/10 over og under brøkstreken med 2, og du får 3/5. Du kan dele og gange med det samme tallet i teller og nevner, da forkorter eller utvider du brøken. i:SEE Conceptual Learning DA Omregning fra desimaltall til brøk

11 11i:SEE Conceptual Learning DA Omregning fra desimaltall til % og ‰ 2000 Omregning fra 0,2 til 20% og til 200 ‰.

12 12i:SEE Conceptual Learning DA Omregning fra desimaltall til % og ‰ Fra desimaltall til %: Prosent betyr ’i forhold til 100’. Derfor multipliserer vi med 100 når vi vil finne prosenten av et tall. Desimaltallet ’0,2’ er omgjort til prosent: 0,2 * 100 = 20%. Og motsatt, prosenttallet ’20%’ er omgjort til: desimaltall: 20% : 100 = 0,2 brøk: 20/100 som forkortes til 1/5. Fra desimaltall til ‰ : Promille betyr ’i forhold til 1000’. Derfor multipliserer vi med 1000 for å finne promillen av et tall. Desimaltallet ’0,2’ er omgjort til promille: 0,2 * 1000 = 200‰. Og motsatt, promilletallet ’200‰’ er omgjort til: desimaltall: 200‰ : 1000 = 0,2 brøk: 200/1000 som forkortes til 1/5.

13 Desimaltall, brøk og prosent For prosentregning og flere eksempler se ” Veiledning til bruk av Cuisenairestavene ”. 13i:SEE Conceptual Learning DA På denne måten kan eleven lære å regne om fra brøk til desimaltall og fra desimaltall til prosent og promille. Eleven lærer å regne med tideler, hundredeler, tusendeler. tideler heter desi, hundredeler heter centi, og tusendeler heter milli.


Laste ned ppt "”BRØK-, PROSENT- OG DESIMALPLATER” 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE Det hele og delen av noe kan beskrives på forskjellige måter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google