Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER GRUNNLEGGENDE BEGREPER ? HVORFOR ER DE VIKTIGE ? 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER GRUNNLEGGENDE BEGREPER ? HVORFOR ER DE VIKTIGE ? 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER GRUNNLEGGENDE BEGREPER ? HVORFOR ER DE VIKTIGE ? 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE

2 For å se denne presentasjonen 2i:SEE Conceptual Learning DA Da enkelte av bildene i denne presentasjonen inneholder animasjoner anbefaler vi sterkt å velge funksjonen ”Lysbildefremvisning” eller ”Slide show” på verktøylinjen for å få det riktige utbytte av den !

3 Grunnleggende begreper 3i:SEE Conceptual Learning DA Vi bruker de grunnleggende begrepene til å beskrive noe. Uten de grunnleggende begrepene ville vi mangle ord til å beskrive det vi ser.

4 i:SEE Conceptual Learning DA Læring skjer best når elevene får ta på og bruke konkreter* som forklarer innhold i ord og begreper ! * Konkret = læringsverktøy for å lette overgangen fra konkrete ting til abstrakte ord. Broen fra lekenes til bøkenes verden er begrepene LEKENES VERDEN BØKENES VERDEN 4

5 i:SEE Conceptual Learning DA5 FARGE FORMlinje-, flate-, romform STILLINGvannrett-, loddrett-, skrå stilling STØRRELSElengde, høyde, bredde, dybde, tykkelse PLASSplass i rekke av hendelser, rekkefølge, posisjon og preposisjon ANTALLantall deler, et hele, del av et hele MØNSTER RETNINGomfatter bevegelse BRUKES TIL (FUNKSJON) STOFFart, egenskap LEVENDE – IKKE LEVENDE LYDspråklyd OVERFLATE TEMPERATUR SMAK LUKT TID FORANDRING FART VEKT KRAFTtyngdekraft, elektromagnetiske krefter, trykk, lufttykk, etc. VERDI KJØNN Oversikt over de Grunnleggende begrepene

6 i:SEE Conceptual Learning DA6 Hva er dette ? Det er en rød firkant. Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ?

7 i:SEE Conceptual Learning DA7 Disse grunnleggende begrepene trenger du for å beskrive det du så : FARGE FORM STILLING STØRRELSE PLASS ANTALL MØNSTER RETNING BRUKES TIL STOFF LYD OVERFLATE TEMPERATUR SMAK LUKT TID FORANDRING FART VEKT KRAFT VERDI KJØNN LEVENDE – IKKE LEVENDE

8 i:SEE Conceptual Learning DA8 Hvorfor de grunnleggende begrepene markert med rødt er viktige De er viktige for å  navnsette det du ser, og  ved spørsmål kunne beskrive detaljene ved fenomenet*. * Fenomen (fra gresk ’vise seg’): Det som oppfattes av sansene.

9 i:SEE Conceptual Learning DA9 Forklaring på hvorfor du trenger disse grunnleggende begrepene : FARGE De er viktig fordi ….. FORM STILLING STØRRELSE PLASS ANTALL... det handler om rød farge, som kan være så forskjellig som rosa, lys rød, purpurrød, tomatrød, m.fl. Denne fargen er tomatrød.... det er en firkantet form. Firkantet form kan være så forskjellig som kvadrat, rektangel, parallellogram, rombe eller trapes. Denne firkanten er et rektangel. … firkanten kan stå i vannrett, loddrett eller skrå stilling. Den røde firkanten står i vannrett stilling. … firkanten kan ha stor eller liten størrelse i forhold til noe annet. Denne firkanten har mindre størrelse enn sirkelen på forrige bilde. … firkanten har en bestemt plass i forhold til sirkelen, for eksempel oppe til venstre, oppe til høyre, oppe midt på, midt på til venstre, midt på til høyre, i midten, nede til venstre osv. Denne firkanten har plass i midten. … antall kan være alt fra én til mange. Her ser vi én firkant. (forts.)

10 i:SEE Conceptual Learning DA10 Forklaring på hvorfor du trenger disse grunnleggende begrepene : (forts.) De er viktige fordi ….. BRUKES TIL OVERFLATE LEVENDE – IKKE LEVENDE... firkanten kan brukes til forskjellige formål, som sjablong, bilde av rektangel, dekor, osv. Denne firkanten brukes som bilde av rektangel. Noen definisjoner: sjablong: (’prøve, mønster’); utskåret mønster, form, modell. dekor: mønster (på glass, keramikk og lignende). organisme: levende vesen, system av deler (organer) som utgjør et samarbeidende hele. vesen: (’være’); skapning; levende vesen, overnaturlig vesen. … en overflate kan være alt fra glatt, ru, matt, lodden, myk, hard, m.fl. Denne overflaten er hard. … ting som oftest er døde, mens organismer og vesener som oftest er levende. Firkanten er ikke levende. For å være dødt må det ha vært levende, denne firkanten har ikke vært levende.

11 i:SEE Conceptual Learning DA11 Hva er dette ? Det er et brunt krus. Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ?

12 i:SEE Conceptual Learning DA12 Disse grunnleggende begrepene trenger du for å beskrive det du så : FARGE FORM STILLING STØRRELSE PLASS ANTALL MØNSTER RETNING BRUKES TIL STOFF LYD OVERFLATE TEMPERATUR SMAK LUKT TID FORANDRING FART VEKT KRAFT VERDI KJØNN LEVENDE – IKKE LEVENDE

13 i:SEE Conceptual Learning DA13 A Hva er dette ? Det er bokstaven A. Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ?

14 i:SEE Conceptual Learning DA14 Disse grunnleggende begrepene trenger du for å beskrive det du så : FARGE FORM STILLING STØRRELSE PLASS ANTALL MØNSTER RETNING BRUKES TIL STOFF LYD OVERFLATE TEMPERATUR SMAK LUKT TID FORANDRING FART VEKT KRAFT VERDI KJØNN LEVENDE – IKKE LEVENDE A

15 i:SEE Conceptual Learning DA15 5 Hva er dette ? Det er tallet 5. Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ?

16 i:SEE Conceptual Learning DA16 Disse grunnleggende begrepene trenger du for å beskrive det du så : FARGE FORM STILLING STØRRELSE PLASS ANTALL MØNSTER RETNING BRUKES TIL STOFF LYD OVERFLATE TEMPERATUR SMAK LUKT TID FORANDRING FART VEKT KRAFT VERDI KJØNN LEVENDE – IKKE LEVENDE 5

17 i:SEE Conceptual Learning DA17 Hva er dette ? Det er en hest. Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ?

18 i:SEE Conceptual Learning DA18 Disse grunnleggende begrepene trenger du for å beskrive det du så : FARGE FORM STILLING STØRRELSE PLASS ANTALL MØNSTER RETNING BRUKES TIL STOFF LYD OVERFLATE TEMPERATUR SMAK LUKT TID FORANDRING FART VEKT KRAFT VERDI KJØNN LEVENDE – IKKE LEVENDE

19 i:SEE Conceptual Learning DA19 Hva er dette ? Det er eksempel på en IQ-test. Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ?

20 i:SEE Conceptual Learning DA20 Disse grunnleggende begrepene trenger du for å beskrive det du så : FARGE FORM STILLING STØRRELSE PLASS ANTALL MØNSTER RETNING BRUKES TIL STOFF LYD OVERFLATE TEMPERATUR SMAK LUKT TID FORANDRING FART VEKT KRAFT VERDI KJØNN LEVENDE – IKKE LEVENDE

21 i:SEE Conceptual Learning DA21 Hva er dette ? Det er et annet eksempel på en IQ-test. Hvilke grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det du ser ?

22 i:SEE Conceptual Learning DA22 Disse grunnleggende begrepene trenger du for å beskrive det du så : FARGE FORM STILLING STØRRELSE PLASS ANTALL MØNSTER RETNING BRUKES TIL STOFF LYD OVERFLATE TEMPERATUR SMAK LUKT TID FORANDRING FART VEKT KRAFT VERDI KJØNN LEVENDE – IKKE LEVENDE

23 i:SEE Conceptual Learning DA23 De grunnleggende begrepene er så viktige at vi bruker dem når vi tester personers intelligens (IQ). IQ tester – Hvilke grunnleggende begreper bruker vi for å løse oppgaver

24 i:SEE Conceptual Learning DA24 Oppsummering Grunnleggende begreper Grunnleggende begreper er nødvendig for å beskrive det man ser, hører, lukter, smaker, tenker og føler.

25 i:SEE Conceptual Learning DA25 Grunnleggende begrepssystemer (GBS) er like i at : 1.De kan analysere de fleste sansbare fenomener ved at a.våre sanser fortløpende legger merke til detaljer ved det sansbare og ser bort fra andre mens vi • systematisk navnsetter (se ovenfor) de oppdagede detaljene i en • aktiv oppmerksomhet rettet mot den – i øyeblikket – utskilte detaljen, inntil • alle detaljene ved det sansede er systematisk analysert og delene til sammen blir gitt et navn. 2.De er grunnlag for praktisk talt all videre læring, inkludert videre begreps- og ferdighetslæring. 3.De finnes i omgivelsene og kan erfares gjennom sansene fra første stund og gjennom hele livet, og er a.klasser av fenomener og begrepssystemer som b.gjør det enklere å systematisere og lære dem. 4.De lagres i LTM (langtidsminnet), først som intuitivt dannede begreper og som a.kan bli gjort mer tilgjengelig for personer ved systematisk begrepsundervisning, som i.omfatter det å lære å bruke navnene på GBS ved ii.språklig å bevisstgjøre likhets- og forskjellsoppdagelser. Grunnleggende begrepssystem (GBS)


Laste ned ppt "HVA ER GRUNNLEGGENDE BEGREPER ? HVORFOR ER DE VIKTIGE ? 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google