Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

’Meter’ betyr å måle. Meter, liter og kilo - er det en sammenheng ? Hvordan lære omregninger på en enkel måte ? ”MATEMATIKK TEMALINJAL 3 – DESIMALSYSTEMET”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "’Meter’ betyr å måle. Meter, liter og kilo - er det en sammenheng ? Hvordan lære omregninger på en enkel måte ? ”MATEMATIKK TEMALINJAL 3 – DESIMALSYSTEMET”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ’Meter’ betyr å måle. Meter, liter og kilo - er det en sammenheng ? Hvordan lære omregninger på en enkel måte ? ”MATEMATIKK TEMALINJAL 3 – DESIMALSYSTEMET” 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE

2 For å se denne presentasjonen 2i:SEE Conceptual Learning DA Da enkelte av bildene i denne presentasjonen inneholder animasjoner anbefaler vi sterkt å velge funksjonen ”Lysbildefremvisning” eller ”Slide show” på verktøylinjen for å få det riktige utbytte av den !

3 Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet 3i:SEE Conceptual Learning DA Det metriske systemet brukes til måling og omregninger innen temaene meter, liter, kilo og kroner.

4 Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet 4i:SEE Conceptual Learning DA Omregninger dreier seg om å flytte komma ! For omregninger innen temaet … … LENGDE bruker vi benevnelsene meter (m), desimeter (dm) og millimeter (mm). Ved å gå fra dm til m blir tallet foran benevnelsen 10 ganger mindre. Omvendt, går vi fra m til dm blir tallet foran benevnelsen 10 ganger større. … VOLUM bruker vi benevnelsene kubikkmeter (m 3 ), kubikkdesimeter (dm 3 ) og kubikkmillimeter (mm 3 ). Ved å gå fra dm 3 til m 3 blir tallet foran benevnelsen 1000 ganger mindre. Omvendt, går vi fra m 3 til dm 3 blir tallet foran benevnelsen 1000 ganger større. … AREAL bruker vi benevnelsene kvadratmeter (m 2 ), kvadratdesimeter (dm 2 ) og kvadratmillimeter (mm 2 ). Ved å gå fra dm 2 til m 2 blir tallet foran benevnelsen 100 ganger mindre. Omvendt, går vi fra m 2 til dm 2 blir tallet foran benevnelsen 100 ganger større.

5 Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet 5i:SEE Conceptual Learning DA Omregninger dreier seg om å flytte komma. Oversikt over omregninger innen temaene LENGDE, AREAL og VOLUM Multiplikasjonsbåndet mdmcm mmLENGDE m 2 dm 2 cm 2 mm 2 AREAL m 3 dm 3 cm 3 mm 3 VOLUM • 10  10 • 100 • 10  100  10  1000  100 • 1000 • 100 • 1000  1000

6 Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet 6i:SEE Conceptual Learning DA Eksempel: Omregning av 10 desimeter til 1 meter. Ved omregning fra en benevnelse til en høyere benevnelse vil tallet foran benevnelsen bli 10 ganger mindre. Vi dividerer tallet foran benevnelsen med 10: 10 (dm) : 10 = 1 (m). Når vi flytter kommaet én plass mot venstre i posisjonssystemet, må vi forandre benevnelsen fra dm til m. Tallet blir 10 ganger mindre for hver plass vi flytter kommaet én plass mot venstre.

7 Hvordan kan 10 desimeter og 1 meter være det samme ? 100, 7i:SEE Conceptual Learning DA Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet

8 8i:SEE Conceptual Learning DA Eksempel: Bruk av M3: Skriv inn 10 dm og sett kommaet etter 10. Flytt så kommaet 4 plasser mot venstre og se at vi får 0,001 km. Tallet er blitt mindre, og benevnelsen er forandret fra dm til km. 10, 000

9 Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet 9i:SEE Conceptual Learning DA Eksempel: Omregning av 10 desimeter til 1 meter. Legg 10 oransje staver etter hverandre. Til sammen blir de 10 dm. Skriv tallet på riktig plass på M3. Legg Multiplikasjonsbåndet som måler 1 m langs de 10 dm-stavene. Du ser da at 10 dm er like langt som 1 m. Vis eleven hvordan vi må regne: 10 dm : 10 = 1 m. Flytt komma på M3 og se at benevnelsen nå blir meter. Multiplikasjonsbåndet

10 Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet 10i:SEE Conceptual Learning DA Eleven kan gjøre samme øvelsen som med meter også på liter kilo og kroner. Vis eleven dette ved hjelp av M3.

11 På denne måten kan eleven lære å regne om 10 desimeter til 1 meter ved bruk av desimalkomma. Ved hjelp av M3 og flytting av komma lærer eleven posisjonssystemet som viser at tallet foran benevnelsen blir 10 ganger mindre for hver sifferplass vi flytter kommaet mot venstre. Men fordi vi har forflyttet oss én sifferplass mot venstre, er tallverdien blitt 10 ganger større. På samme måte blir tallet foran benevnelsen 10 ganger større når vi flytter kommaet én sifferplass mot høyre, og vi må huske å forandre benevnelsen pga tallets plass i posisjonssystemet. For eksempler på kilo, liter og kroner, se heftet ”Veiledning til bruk av Cuisenairestavene”. 11i:SEE Conceptual Learning DA Det metriske systemet

12 12i:SEE Conceptual Learning DA Veiledningen til bruk av cuisenairestaver er et nyttig verktøy for å lære det metriske systemet Se veiledningen fra side 39.


Laste ned ppt "’Meter’ betyr å måle. Meter, liter og kilo - er det en sammenheng ? Hvordan lære omregninger på en enkel måte ? ”MATEMATIKK TEMALINJAL 3 – DESIMALSYSTEMET”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google