Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NENTs uttalelse om bruk av forsøksdyr Birgit H. Dannevig Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NENTs uttalelse om bruk av forsøksdyr Birgit H. Dannevig Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)"— Utskrift av presentasjonen:

1 NENTs uttalelse om bruk av forsøksdyr Birgit H. Dannevig Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

2 Egen bakgrunn  Medlem og nestleder i NENT – Saksordfører for Forsøksdyrsaken i komiteen  Utdannet biolog (hovedfag fysiologi)  Benyttet forsøksdyr under studiene  Forskning – benyttet fisk som forsøksdyr – Vev og celler – Smitteforsøk for å identifisere sykdomsfremkallende virus

3 Forskningsetiske komiteer  Uavhengige, rådgivende instanser for forkningsetiske spørsmål innen alle fagmråder  Medisin (NEM)  Naturvitenskap og teknologi (NENT)  Sammfunnvitenskap og humanoria (NESH)  Oppnevnes av Utdannings- og forskningsdepartementet – Finansieres via Norges forsknignsråd

4 Komiteenes mandat  Nasjonale utkikkposter  Opplysere  Rådgivere  Informere forskere, administrasjon og allmenhet  Stimulere til samfunnsdebatt via årlige åpne møter – Arrangeres på vegne av alle komiteene

5 Bakgrunn for Åpent møte om dyreforsøk  NENT henvendelse fra Dyrebekyttelsen Norge – Vurdering av eksisterende praksis for bruk av forsøksdyr i Norge – Anmodet spesielt om vurdering av bruk av forsøksdyr i undervisning ved universiteter og høyskoler  Valgt som tema for det årlige åpne møtet pga den oppmerksomhet og engasjement dette temaet har i befolkningen generelt  Viktig for komiteene å få debatt med deltakere med ulik bakgrunn som gjenspeiler mangfoldet av synspunkter

6 Saksbehandling i NENT  Høringer med relevante miljøer  Behandling i komiteen  Uttalelse om bruk av forsøksdyr offentliggjort på etikkomiteenes nettsider  Innspill fra ulike aktører – se sammendrag  Åpent møte – håper på flere innspill  Revidert uttalelse behandles i NENT  Endelige uttalelse sendes aktuelle myndigheter/institusjoner

7 Uttalelsen fra NENT (sammenfatning)  Forvaltning av dyreforsøk – Anbefaler opprettelsen av uavhengige etiske komiteer – Systemet med lokale ansvarshavende ved forsøksdyravdelinger bør vurderes på nytt  Praksis i forhold til de 3 R’er – Større fokus på reduksjon i antall fisk i forsøk – Forskning for å fremme alternativer til dyreforsøk – Riktigere rapportering

8 Uttalelsen, forts.  Avgrensning/definering av dyreforsøk – Det regelverket sier er dyreforsøk er ikke alltid i overensstemmelse med hva folk oppfatter som dyreforsøk – NENT anbefaler at viltloven samordnes med dyrevernloven  Fisk som forsøksdyr – nasjonalt ansvar – Norge stor aktør innen havbruk – særskilt ansvar for å fremme kunnskap om fisk som forsøksdyr

9 Uttalelsen, forts.  Offentlighet/innsyn – NENT ønsker en større grad av åpenhet og offenlighet rundt bruk av forsøksdyr  Undervisning – Bør overveies om bruk av dyr til undervisning i biomedisinske fag ved U&H er nødvendig. – Bør harmoniseres med praksis i andre land


Laste ned ppt "NENTs uttalelse om bruk av forsøksdyr Birgit H. Dannevig Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google