Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siste nytt fra NUFHS (Nasjonalt utvalg fagskoleutdanning i helse- og sosialfag) Aud Larsen leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siste nytt fra NUFHS (Nasjonalt utvalg fagskoleutdanning i helse- og sosialfag) Aud Larsen leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Siste nytt fra NUFHS (Nasjonalt utvalg fagskoleutdanning i helse- og sosialfag) Aud Larsen leder

2 NUFHS mandat: NUFHS er en frivillig sammenslutning av sentrale aktører innen helse- og sosialfagene Et organ for samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner for å utvikle, beholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Den nasjonale standard skal være retningsgivende for søknader til NOKUT om godkjenning av fagskoletilbud. Samtidig skal den gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen.

3 Forts. NUFHS mandat: Sikre utvikling, videreutvikling og anbefaling av nasjonale planer for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Være en samarbeidspartner for NOKUT, utdanningsmyndighetene og andre aktuelle fagskolemiljøer. Arbeide for å utvikle et felles nettsted for all fagskoleutdanning. Uttale seg om andre forhold av nasjonal interesse (finansieringsordninger, opptakskriterier, dimensjonering, lokalisering, fremtidig behov for kompetanse oa.)

4 Hvorfor? Synliggjøre fagskoleutdanning i helse og sosialfag som en selvstendig tertiærutdanning –Kompetanse som et viktig bidrag for å beholde og rekruttere kompetent personell –Yrkesrettet spisskompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet FAGSKOLEN SOM KARRIEREVEI

5 Hva har skjedd siden sist ? Siste nytt fra NUFHS Læreplanarbeidet –Ny plan som skal ivareta Samhandlingsreformen. Livsstils- og kroniske sykdommer, vedtatt høsten 2011 –Revisjon av planen for psykisk helsearbeid, og rus blir sendt ut å høring til skolene i nærmeste fremtid Planlegges vedtatt i løpet av våren 2012 –Utvikle ny plan inne oppvekst –Utvikle ny plan innen operasjonspleie/ renholdssentraler

6 Temaer siste år: Planrevisjon Ny plan St. meld. Utdanning for velferdstjenester NKR/EQF Fagskolestatistikk Strategiplan sammen med NUTF Velferdsteknologi/omsorgsteknologi

7 Temaer siste år forts.: Forskning på fagskole Inntak til fagskoleutdanning på grunnlag av GSK Neste NUFHS konferanse våren 2013

8 Forventninger: Benytte de vedtak NUFHS har gjort –Enhetlig utdanning Nye planer, men ikke nasjonale

9 Nasjonalt fagskolenettsted www.fagskolen.info

10 KDRFFNUFHSNUTFPrivate Fagskoleråd Sammenheng mellom råd, utvalg og myndigheter.


Laste ned ppt "Siste nytt fra NUFHS (Nasjonalt utvalg fagskoleutdanning i helse- og sosialfag) Aud Larsen leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google