Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV, 02.07.2014Side 1 BERGEN MARITIME PERSONALFORUM Maritime fagdager i Bergen 10. og 11. november Maritim Aa-registrering – presentasjon og praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV, 02.07.2014Side 1 BERGEN MARITIME PERSONALFORUM Maritime fagdager i Bergen 10. og 11. november Maritim Aa-registrering – presentasjon og praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV, 02.07.2014Side 1 BERGEN MARITIME PERSONALFORUM Maritime fagdager i Bergen 10. og 11. november Maritim Aa-registrering – presentasjon og praksis

2 NAV, 02.07.2014Side 2 Maritimt miljø på Mjøsa

3 NAV, 02.07.2014Side 3 Ansatte NAV Aa-registeret mars 2009

4 NAV, 02.07.2014Side 4 NAV Aa-registeret  Sentralisert til Hamar 1. mai 2005.  1. april 2006 ble Maritimt Aa-register underlagt NAV Aa-registeret  Fra 1. mars 2008 ble alle oppgaver knyttet til landbasert- og maritimt Aa-register samlet på Hamar. Registeret innholder opplysninger om:  Ca 160.000 arbeidsgivere på land  2.300.000 arbeidsforhold  Ca 700 arbeidsgivere/redere til sjøs  92.000 mannskaps registreringer

5 NAV, 02.07.2014Side 5 Hva inneholder registeret? Arbeidstaker:  Fødselsnummer (fra folkeregisteret hentes opplysninger om navn og adresse) For utenlandske sjøfolk uten fødselsnummer eller d-nummer, rekvirerer vi fra Personregisteret  Startdato og eventuelt sluttdato (hos den enkelte arbeidsgiver)  Yrke i henhold til standard (stilling om bord i skipet)  Arbeidstid (dager)  Arbeidssted (fartøy)  Dato for endringer (yrke) Arbeidsgiveropplysninger hentes fra Enhetsregisteret

6 NAV, 02.07.2014Side 6 Hvem bruker registeret? Registeret benyttes av mange offentlige etater, og til mange forskjellige formål NAV – behandling av søknad om ytelse – Sykefraværsoppfølging – utarbeidelse av statistikk (resultatindikatorer) – avdekking av trygdemisbruk Statistisk sentralbyrå – sentral statistikkilde, særlig for sysselsettingsstatistikk Politiet – oppsporing av personer man ønsker å komme i kontakt med Statens innkrevingssentral – inndrivelse av krav Kemner – arbeid mot svart arbeid, kontroll av virksomheter Kommunene – planlegging av for eksempel infrastruktur Flere….

7 NAV, 02.07.2014Side 7 Rapportering til Aa-registeret  Landbasert Aa-register – Ca 75% elektroisk innrapportering – 20-25% manuell innrapportering  Maritimt Aa-register – Kun manuell innrapportering – Større detaljeringsgrad i data som skal rapporteres

8 NAV, 02.07.2014Side 8 AT som ikke er registrert i FolkReg Internasjonal

9 NAV, 02.07.2014Side 9 D- nummer Personsnummer Adresse i Norge L-nummer Nytt Gammelt D-nummer Maritim folkreg.ID. Adr. i utlandet TID Liste

10 NAV, 02.07.2014Side 10 Forenklet registrering  Etter søknad til NAV Aa-registeret.  Skal ikke sende melding om skifte av fartøy (fratrådt/tiltrådt) når: 1. Samme arbeidsgiver 2. Samme register (NOR, NIS eller UTLA) og 3. Samme fart (innenriksfart, utenriksfart eller oljeboring)

11 NAV, 02.07.2014Side 11 Forenklet registrering NOR NIS UTLA

12 NAV, 02.07.2014Side 12 Den maritime meldeblanketten  Nyeste versjon ligger alltid på www.nav.no/aaregisteret under ”Relatert innhold” - Skjema for maritime arbeidsforholdwww.nav.no/aaregisteret Skjemanummer NAV 25-01.10

13 NAV, 02.07.2014Side 13 Type melding  Valg av type melding har betydning for videre lesing og registrering av informasjonen på blanketten  Ansettelse/tiltredelse  Endring av yrke  Fratredelse  Opphør

14 NAV, 02.07.2014Side 14 1 Personopplysninger – Maritimt Aa-register som Personregister  1.1 Fødselsdato, personnummer eller D-nummer – Identifiserer arbeidstakeren – Dersom arbeidstakeren ikke har D-nummer, eller dette er ukjent for både arbeidsgiver og arbeidstaker, må kopi av pass legges ved meldeblanketten. – Arbeidsgiver får brev med informasjon om tildeling av D-nummer.  1.2-1.5 Navn, statsborgerskap og kjønn – Nødvendig for rekvirering av d-nummer.  Oppdager arbeidsgiver/arbeidstaker feil? – Send melding om dette med kopi av pass!

15 NAV, 02.07.2014Side 15 1 Maritimt Aa-register som Personregister  1.6-1.8 Sivilstand og adresse – Opplysninger som brukes av SfU for å ligne utenlandske arbeidstakere til sjøs, i kombinasjon med andre opplysninger (som lønn- og trekkoppgave) – For nordmenn/arbeidstakere med norsk fødselsnummer hentes disse opplysningene fra Folkeregisteret

16 NAV, 02.07.2014Side 16 2 Opplysninger om arbeidsgiver og fartøy  2.1-2.2 Organisasjonsnummer og navn – Må være overensstemmelse for korrekt registrering av arbeidsforholdet

17 NAV, 02.07.2014Side 17 2 Opplysninger om arbeidsgiver og fartøy  2.5 Innvilget rett til forenklet registrering – Unntak fra meldeplikt når ansatt skifter mellom fartøy som går i samme fart og innen samme register  2.6-2.8 Fartøysopplysninger – Må være i overensstemmelse med hverandre

18 NAV, 02.07.2014Side 18 3 Opplysninger om arbeidsforholdet  Ansettelse, pkt. 3.1 – Dato for ansettelse – når arbeidsforholdet tar til etter kontrakt  Tiltredelse, pkt. 3.2 – Dato for når arbeidstaker fysisk går om bord i fartøyet

19 NAV, 02.07.2014Side 19 3 Opplysninger om arbeidsforholdet  Fratredelse, pkt. 3.3 – Gjelder dato for når arbeidstakeren fysisk går av fartøyet  Opphør, pkt. 3.4 – Den dato arbeidsforholdet avsluttes – Ved permisjon/permittering ut over 14 dager – Når den ansatte har vært sammenhengende sykemeldt i over 12 måneder

20 NAV, 02.07.2014Side 20 3 Opplysninger om arbeidsforholdet  Endring av yrke, pkt. 3.5 og 3.6 – Endring meldes reelt bare ved endring av yrke – Dato for endring av yrke påføres i pkt. 3-6, ikke 3.2 da det åpner for misforståelser

21 NAV, 02.07.2014Side 21 3 Opplysninger om arbeidsforholdet  3.7 Antall feriedager til gode – Skal bare fylles ut ved opphør av arbeidsforholdet, og dersom opptjente ferie-/fridager ikke er medregnet i felt 3.4 (opphørsdato).

22 NAV, 02.07.2014Side 22 4. For arbeidsgiveren  Signatur MÅ påføres – Av arbeidsgiver – Meldeblankett uten signatur returneres

23 NAV, 02.07.2014Side 23 5. For offentlig kontrollmyndighet  Aa-skjema inngår som del av kontroll av maritim tjeneste – Arbeidsgiver har ansvar for at forkontroll blir gjennomført. – Kontrollmyndighet skal sende meldingen til Aa-registeret umiddelbart etter at kontroll er foretatt.

24 NAV, 02.07.2014Side 24 Kontaktinfo  www.nav.no/aaregisteret www.nav.no/aaregisteret – Informasjon – Skjemaer  Tlf: 62 02 40 00  E-post: aa-registeret@nav.noaa-registeret@nav.no  Post: NAV Aa-registeret, Pb 4330, 2308 Hamar


Laste ned ppt "NAV, 02.07.2014Side 1 BERGEN MARITIME PERSONALFORUM Maritime fagdager i Bergen 10. og 11. november Maritim Aa-registrering – presentasjon og praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google