Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene” Norakonferansen 13.2.13 Øivind Aschjem ATV- Telemark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene” Norakonferansen 13.2.13 Øivind Aschjem ATV- Telemark."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene” Norakonferansen 13.2.13 Øivind Aschjem ATV- Telemark.

2 Savnet etter det vi engang har mistet som vi hørte sammen med. Savnet etter det vi har mistet som vi engang hørte sammen med.

3 • ” Jeg tror ingen foreldre kjenner • sine barns innerste tanker og • følelser.” • Otto Frank

4 ” Jeg kan kjenne igjen de redde barna på pusten deres, blikket, stemmen… Det er som et søskenfellesskap mellom oss.” Førskolelærer.

5 Vi skal hjelpe fordi… •Barna sjelden har egen stemme. •Barna ikke skal behøve å lengte etter sine foreldre/omsorgspersoner. •Barna ofte påtar seg skyld og et ansvar som er uforenlig med barnerollen. •Mange av barna blir tvunget til å gjenta det de ser og hører. •Barna blir fratatt en forventning om trygghet og glede.

6 •Barna fratas troen på forandringens mulighet. •Barna blir fratatt muligheten til å vise, utvikle og tro på egne ferdigheter. •Barna blir tvunget til å bære på hemmeligheter som skader fysisk og psykisk helse på kort og lang sikt.

7 •Mange barn som utsettes for vold opplever at krenkelsene aldri slutter. •Barna fratas retten til å realisere den menneskelige intensjon om å bli elsket og å få lov til å elske.

8 Tenk tilbake på en opplevelse du hadde som’ liten som du ikke skulle opplevd. Hvordan hadde du det da? Hvordan er det å tenke på det nå?

9 •” I min barndom…” •Arild Nyquist.

10 Skammen skaper: •Taushet •Usikkerhet •Redsel •Skyld •Fortvilelse •Dårlig selvbilde •Sinne •Hat •”Inne i meg finnes en diamant som er i et frosset rom. En vokter passer på det rommet, men jeg tør enda ikke begynne å tine av dette rommet fordi jeg ikke vet hva jeg skal bruke den forsvunne diamanten til” •”Måten vi snakker på får meg til å tråkke inn i meg selv. Så kan du følge etter med flere spørsmål. Du er snill og nysgjerrig og jeg tror ikke at du vil skade meg” Emma 17 år Alternativ Til Vold

11 EUROPARÅDETS DEFINISJON ” …enhver handling eller forsømmelse som undergraver livet, den fysiske eller psykologiske integriteten, eller friheten til annet familiemedlem, eller som alvorlig skader utviklingen av hans eller hennes personlighet.” ” Det var som å gå på daggammal is. Aldri trygg” mann (40) om egen barndom.

12 Vold og de minste barna •En rekke internasjonale studier tyder på at det er de minste barna som utsettes for den hyppigste og alvorligste volden •19 % av hodeskadene hos barn under 3 år skyldes mishandling (Myhre, Grøgaard, Dyb, Sandvik, & Nordhov 2007) •2/3 av bruddskader i beina hos barn under 18 mnd er påført (Coffey og medarbeidere, 2005) •Risikoen for at barn blir drept av sine foreldre i løpet av første leveår er fire ganger større enn senere i livet (Sibert et al, 2002) 12

13 Nylig dansk rapport om direkte vold mot barn •20 % av 8. klassinger utsatt for minst en særlig grov voldshandling siste 12 måneder •12 % mer enn en gang •Klare forskjeller mellom barn fra ulike sosioøkonomisk bakgrunn – dess lavere sø bakrunn, dess mer voldsutsatt •Store barrierer i å fortelle om volden •Dilemmaer hos lærere om å melde; –Sikkerhet for barnet –Samarbeide med foreldrene –Ikke ødelegge tilliten til barnet –Frykt for voldsutøver •VOLD MOD BØRN OG UNGE, Oldrup et al., KØBENHAVN 2011, SFI – DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Alternativ Til Vold

14 Frykt hemmer utforskning •Det truede barnet utforsker sjelden •Mindre sannsynlig at barn som lever med kronisk truende situasjoner vil utforske, oppdage, mestre eller ha glede av å leke. •Trygge omgivelser og trygge hjem legger til rette for kognitiv vekst og kreativitet Alternativ Til Vold

15 Repeterte gode omsorgshandlinger gjør at barnet utvikler gode kjerneoppfattelser •”Det er trygt å kunne elske. Det er trygt å stole på.” •”Jeg hører til.” •”Det er trygt å ha følelser.” •”Det er trygt å være sårbar” •”Jeg kan be om hjelp” •”Jeg kan stole på at far og mor tar vare på meg” •”Jeg kan ta imot hjelp og trøst.” •”Jeg er elsket og trenger ikke være perfekt.” •”Jeg er god og fortjener gode ting.” •Verden er trygg og jeg kan forvente gode ting fra andre.”

16 Barn som krenkes utvikler negative kjerneoppfatninger som: •” Mennesker forlater meg.” •” Det er ikke trygt å elske noen. •” Det er ikke trygt å være nær” •”Jeg kan bare regne med meg selv.” •” Det er ingen der for meg.” •” Jeg kan aldri bli lykkelig” •” Jeg er ikke viktig.” •” Jeg er ikke trygg.”

17 •Traume – krise - kaos •Læring •Nevrologisk hjerneutvikling •Tilknytning – relasjon •Selvbilde. •Lengsel SENTRALE MÅTER VOLD PREGER ET BARNS FRAMTIDIGE ATFERD Alternativ Til Vold ” Jeg skulle ønske de hadde skjønt det tidligere”

18 Det knuste selvbildet Alternativ Til Vold

19 •” Jeg vil at planetene skal snurre den andre veien. Helt tilbake til jeg var veldig liten og pappa veldig blid.» •” Hemmelighetene om det som skjedde hjemme har jeg i et rør bak i hjernen. Om noen nærmer seg flytter jeg dem til et annet sted. Vil ikke at pappa ska bli lei seg” •Gutt 8 år. 3.2.11

20 SINNA MANN - OPPSLAG 15 - Boj med brevet i treet

21 Hva hindrer deg…? •Møte med egen sårbarhet i møte med barnet. •Lojalitet/respekt overfor foreldre •Mangel på kunnskap •Angst for å blande seg i andres privatliv. •Redsel for eventuelle konsekvenser/represalier. •Frykt for å ta feil. Alternativ Til Vold

22 •Hei Øivind! •Jeg har nettopp vært med på min første melding til barnevernet (etter å ha jobbet i 4 år), med påfølgende dommeravhør av barnet, avhør for oss i bhg og en vanskelig tid for mange. Uttalelsene til barnet skulle vise seg å ikke ha bunn i virkelige handlinger, men med lojaliteten plantet hos barnet kunne vi ikke la være å melde bekymring. Samarbeidet med foreldrene går godt nå etter litt tid og mange dialoger. Og vi vil gjøre det samme igjen, selv om det også er en påkjenning for oss. For uansett vil det være verdt det hvis man hjelper et lite barn som går rundt med redsel.... Og det er jobben vår.

23 TILLIT SOM GRUNNLAG FOR ALL FORMIDLING. •Svik danner bakteppet for barnets møte med oss. •Gjentatte krenkelser preger barnets tro på at forandring er mulig. •Barnets fortelling skal tas imot som en gave. •Det er alltid gulltråder igjen i renningen. Alternativ Til Vold

24 Hva ber barna om hjelp til? •Hjelp til at de og volden skal bli sett, hørt, oppdaget •Vil kunne være trygge hjemme. •Trenger å vite at reaksjonene de har er normale •Hjelp til å få slutt på volden; lengsel etter trygghet og ro •Hjelp mot opplevelse av avmakt, kaos og smerte; behov for å oppleve mening, sammenheng og kontroll i livssituasjonen •Ønsker samtaler med voksne som er aktive, tydelige og som tar ansvar for å snakke om det verste. •Hjelp til mamma og pappa – slik at de selv kan konsentrere seg om andre ting enn volden Alternativ Til Vold

25 Men……. •Mange barn opplever at de forteller sin historie på nytt og på nytt, uten at det gir noen mening verken for hvordan de har det selv eller forløpet av familien sine problemer •Resultatet blir avmakt, tap av mening og tillit Alternativ Til Vold

26 Når utsatte ikke ønsker å snakke med oss om volden •Mulige årsaker: –De stoler ikke på oss –De tenker at de vil klare det selv (voldsspiralen) –De er redde – utsatt for trusler –De er traumatiserte – har ikke ord tilgjengelig –Tidligere negativ erfaring med hjelpeapparatet –Frykter for kommende samværskonflikt etter et evt brudd. –Rester av kjærlighet Alternativ Til Vold

27 Hvordan hindre en ”mur av taushet" •Utsatte foreldre og barn trenger å vite at de kan bli beskyttet •Foreldre trenger å vite at barna kan bli beskyttet •De trenger å forstå at vi ser deres livssituasjon •De trenger å få presentert løsningsmuligheter •De trenger ikke at vi demoniserer utøver •De trenger informasjon om deres rettigheter •De trenger å høre at det ikke er deres skyld Alternativ Til Vold

28 Hindre tillukning fortsetter.. •Fokusere et barneperspektiv – angst, skade, beskyttelse •Kunne formidle alvor og empati samtidig •Barn vil ofte oppleve at de trenger tillatelse fra foreldre før de snakker om volden Alternativ Til Vold

29 Kan man snakke med barn om alt? •Å sette ord på barnets virkelighet •Å bekrefte følelser •Å beskrive dilemmaer, konflikter og vanskeligheter •Å frata barnet ansvar for situasjoner de ikke har kontroll over Alternativ Til Vold

30 •” Først da far tok ansvar, satte han meg fri slik at jeg kunne begynne min prosess for å ta ansvar for meg og mine behov. Jeg trengte ikke lenger være ” oss”, jeg kunne være meg” kvinne 30 år. •Jeg har vært skyldig siden jeg var 1 ½ år. Har båret pappas vold på min skuldre siden da. Jeg orker ikke mer.” mann 24 år

31 En kamp mellom voksenverdenen og barnet om å eie språket, og om at barnet skal få definere virkeligheten selv. Det som redder Boj og hans lille familie, er at han forteller sin versjon av det han opplever som familiens historie og derfor også sin egen. En historie som tidligere ble utrykt gjennom pappaens villskap, mammaens hysjing og Bojs taushet. Det forløsende grepet som frigjør barnet fra det destruktive i familien, er ikke at blir sint som pappa eller dekker til som mamma, men at Boj bryter ut kaster de eksisterende ”spillereglene” for så å reetablere relasjonen med sin egen familie basert på nye premisser. På åpenhet, språk, kommunikasjon.

32 Samtaler med barn som opplever konflikter i familien •Mange barn opplever at deres erfaringer ikke teller når noe er vanskelig i familien •Barna sitter inne med mye informasjon og kunnskap om sin egen og familiens situasjon som sjelden blir hørt •Barn har et grunnleggende behov for, og evne til å kommunisere om sine erfaringer •Barn er selvstendige aktører og vil snakke utifra sin egen alderstypiske forståelse av situasjonen det er i •Barnet vil ofte handle slik det tror er best for å opprette stabilitet og trygghet •Reaksjoner vi tolker som lojalitet vil som oftest være barnets forsøk på å ivareta seg selv i en utrygg situasjon •Det barnet forteller må tas på alvor og ikke tolkes bort Alternativ Til Vold

33 Hva hindrer barn i å fortelle? •Frykt •Trusler •Uttrygg •Vondt å fortelle •Mangler ord •Normalisering •Ingen tro på forandring; ”hjelper ikke” •Hjelp eller forhør? •Lojalitet Alternativ Til Vold


Laste ned ppt "”Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene” Norakonferansen 13.2.13 Øivind Aschjem ATV- Telemark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google