Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestfold Politidistrikt Fremtidige utfordringer knyttet til kriminalitet i Vestfold – et felles ansvar Politimester Marie Benedicte Bjørnland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestfold Politidistrikt Fremtidige utfordringer knyttet til kriminalitet i Vestfold – et felles ansvar Politimester Marie Benedicte Bjørnland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestfold Politidistrikt Fremtidige utfordringer knyttet til kriminalitet i Vestfold – et felles ansvar Politimester Marie Benedicte Bjørnland

2 Vestfold Politidistrikt

3

4

5

6

7

8 Narkotikabruk hos 15-20 åringer  Ca 15% har prøvd cannabis (Oslo 21%)  Over 50% har blitt tilbudt cannabis  Ca 4% har prøvd amfetamin  15 – 20% har blitt tilbudt amfetamin  Skolegården er nest største omsetningssted for narkotika  ”Renheten” på cannabis er flerdoblet de siste år  48% av unge voksne i Oslo regionen har prøvd cannabis før utgangen av 20 årene.

9 Vestfold Politidistrikt 15 til 19 åringer og vold  30% har selv vært utsatt for vold eller alvorlige trusler i løpet av ett år.  Hver tredje ungdom har vært vitne til at andre blir utsatt for vold  Hver tredje ungdom har unnlatt å gå eller sørget for å gå sammen med andre til steder de ønsker å besøke  Dobbelt så mange gutter som jenter er utsatt for vold  Vold blant jenter er økende  Hver fjerde ungdom sier at de noen gang har båret våpen (herunder kniv)

10 Vestfold Politidistrikt Antall siktede stiger  Mellom 15 og 17 år – økning på 31% fra 1996 til 2000  10% av alle mellom 15 og 24 år blir siktet for forbrytelser.

11 Vestfold Politidistrikt Felles nevner for ungdomskultur  Forbilder før og nå  Lukket kultur  Ha de riktige tingene  Mene det riktige  Kunne de riktige kodene  Mobiltelefonkultur – et ”lukket samband”  Stor kjøpekraft  Gjengkultur og æresbegrep

12 Vestfold Politidistrikt Voldsforbrytelser i 2006 pr. 1000 innbyggere (Jus066)

13 Vestfold Politidistrikt Narkotikaforbrytelser i 2006 pr. 1000 innbyggere (Jus066)

14 Vestfold Politidistrikt Den oppvoksende slekt - vårt felles ansvar  Vi er alle problemeiere; god forebygging er avhengig av at alle tar ansvar.  ”Politiet håndterer ofte symptomer, mens bakenforliggende årsaker primært kan løses av kommunen” jf. rundskriv om politiråd.  Politiråd; rettslig overbygning – St. prp nr 1 for 2007 side 92 og politidirektoratets rundskriv av 30 mars 2007.  Politiråd – status – vei videre i Vestfold

15 Vestfold Politidistrikt Den oppvoksende slekt, vårt felles ansvar; forts.  Politiet ønsker;  SLT – med en offensiv SLT koordinator  Et foroverlent barnevern som kjenner ungdomsmiljøet.  tydelig skole; uønsket adferd må få følbare følger  Viktig med rask og konsekvent oppfølging – blir vi utydelige gir vi legitimitet til uønsket adferd  Ungdomsklubber kan være bra, men må drives av kompetent personell, og under et regime med klare regler og konsekvenser – hvor er de voksne forbildene?  Politiets begrensninger;  Restriktiv fengslingspraksis  Barn under 15 år kan ikke pågripes/fengsles/straffes

16 Vestfold Politidistrikt Vårt felles ansvar - fortsettelse  Politiets muligheter i forhold til barn under 15 år:  Bekymringssamtale  Bortvisning/hjemkjøring/oppholdsforbud  Etterforskning av saker begått av barn under 15 år  ”24 timers regelen – Sandefjords modellen” både under og over 15 år.  Foreldrene på 7 klasse trinnet – forebyggende besøk på alle skoler

17 Vestfold Politidistrikt Vårt felles ansvar - fortsettelse  Hva gjør politiet i forhold til barn over 15 år?  Mistanke om straffbare handlinger, pågripelse, regulær etterforskning  Svært alvorlig kriminalitet – begjærer fengsling  Tett samarbeid med barnevern, hjem og skole  Egne U18 etterforskere og jurister – 19 dager fra sak er anmeldt til den er påtaleavgjort – raskest i landet.

18 Vestfold Politidistrikt

19 Volden i Vestfold – noen fellesnevnere  I Vestfold byene – godt over halvparten av all voldsutøvelse skjer i helgene – kvelds og nattestid.  Med utgangspunkt i et lokale dypdykk – over halvparten av voldssakene skjer i sentrum  I over halvparten av sakene var gjerningsmannen beruset  I nesten halvparten av sakene var fornærmede beruset.  Fra 1993 og frem til 2005 har antall voldshandlinger økt med 50% (SSB statistikk)  De siste 5 årene, antall voldshandlinger tilnærmet stabilt i Vestfold  Tendensen går fra lettere vold til mer alvorlige voldshandlinger

20 Vestfold Politidistrikt

21 Figurene viser antall saker registrert på de forskjellige ukedagene i Vestfold politidistrikt 2002-2004- 2006. Det er klart flest saker registrert i tilknytning til helgen. Det store antallet registrert på søndag er knyttet til saker forhold begått natt til søndag.

22 Vestfold Politidistrikt Antall saker registrert innenfor de respektive tidsrom i løpet av døgnet. Som det fremkommer er vold hyppigst forekommende i tidsrommet fra midnatt og frem til kl. 0400. En kan anta at dette skyldes forhold skjedd i tilknytning til distriktets «uteliv» uten at dette er analysert nærmere i denne fremstillingen.

23 Vestfold Politidistrikt Volden i Vestfold; hvordan forebygge?  Klar sammenheng mellom alkoholberuselse og voldshandlinger – viktig med hyppig og konsekvent skjenkekontroll.  Rettslig utgangspunkt, alkoholloven: Det er forbudt å skjenke alkohol til personer under 18/20 år og til personer som er åpenbart beruset  Politiets inntrykk – flere nå enn før er overstadig beruset  Overskjenking og skjenking til mindreårige må få følbare konsekvenser – har kommunestyrene mulighet til å tenke mer offensivt?  Matservering etter stengetid og skjenkestopp blir ”arnested” for voldshandlinger, hvor og når gis det anledning til å selge fastfood?

24 Vestfold Politidistrikt Volden i Vestfold, hva gjør politiet?  Styrket bemanning i helgene – nattestid  Tett samarbeid med og godkjenning av dørvakter  0-toleranse for ordensforstyrrelser  Økt bøtenivå – strengest i landet for enkelte ordensforstyrrelser  Visitasjon – forbygger bæring av kniv  42 sommervikarer  Egne planer for sommerfestivalene

25 Vestfold Politidistrikt For et tryggere Vestfold


Laste ned ppt "Vestfold Politidistrikt Fremtidige utfordringer knyttet til kriminalitet i Vestfold – et felles ansvar Politimester Marie Benedicte Bjørnland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google