Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politimester Marie Benedicte Bjørnland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politimester Marie Benedicte Bjørnland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Politimester Marie Benedicte Bjørnland
Vestfold Politidistrikt Fremtidige utfordringer knyttet til kriminalitet i Vestfold – et felles ansvar Politimester Marie Benedicte Bjørnland

2 Vestfold Politidistrikt

3 Vestfold Politidistrikt

4 Vestfold Politidistrikt

5 Vestfold Politidistrikt

6 Vestfold Politidistrikt

7 Vestfold Politidistrikt

8 Narkotikabruk hos 15-20 åringer
Vestfold Politidistrikt Narkotikabruk hos åringer Ca 15% har prøvd cannabis (Oslo 21%) Over 50% har blitt tilbudt cannabis Ca 4% har prøvd amfetamin 15 – 20% har blitt tilbudt amfetamin Skolegården er nest største omsetningssted for narkotika ”Renheten” på cannabis er flerdoblet de siste år 48% av unge voksne i Oslo regionen har prøvd cannabis før utgangen av 20 årene.

9 Hver tredje ungdom har vært vitne til at andre blir utsatt for vold
Vestfold Politidistrikt 15 til 19 åringer og vold 30% har selv vært utsatt for vold eller alvorlige trusler i løpet av ett år. Hver tredje ungdom har vært vitne til at andre blir utsatt for vold Hver tredje ungdom har unnlatt å gå eller sørget for å gå sammen med andre til steder de ønsker å besøke Dobbelt så mange gutter som jenter er utsatt for vold Vold blant jenter er økende Hver fjerde ungdom sier at de noen gang har båret våpen (herunder kniv)

10 Mellom 15 og 17 år – økning på 31% fra 1996 til 2000
Vestfold Politidistrikt Antall siktede stiger Mellom 15 og 17 år – økning på 31% fra 1996 til 2000 10% av alle mellom 15 og 24 år blir siktet for forbrytelser.

11 Felles nevner for ungdomskultur
Vestfold Politidistrikt Felles nevner for ungdomskultur Forbilder før og nå Lukket kultur Ha de riktige tingene Mene det riktige Kunne de riktige kodene Mobiltelefonkultur – et ”lukket samband” Stor kjøpekraft Gjengkultur og æresbegrep

12 Voldsforbrytelser i 2006 pr. 1000 innbyggere (Jus066)
Vestfold Politidistrikt Voldsforbrytelser i 2006 pr innbyggere (Jus066)

13 Narkotikaforbrytelser i 2006 pr. 1000 innbyggere (Jus066)
Vestfold Politidistrikt Narkotikaforbrytelser i 2006 pr innbyggere (Jus066)

14 Den oppvoksende slekt - vårt felles ansvar
Vestfold Politidistrikt Den oppvoksende slekt - vårt felles ansvar Vi er alle problemeiere; god forebygging er avhengig av at alle tar ansvar. ”Politiet håndterer ofte symptomer, mens bakenforliggende årsaker primært kan løses av kommunen” jf. rundskriv om politiråd. Politiråd; rettslig overbygning – St. prp nr 1 for 2007 side 92 og politidirektoratets rundskriv av 30 mars 2007. Politiråd – status – vei videre i Vestfold

15 Den oppvoksende slekt, vårt felles ansvar; forts.
Vestfold Politidistrikt Den oppvoksende slekt, vårt felles ansvar; forts. Politiet ønsker; SLT – med en offensiv SLT koordinator Et foroverlent barnevern som kjenner ungdomsmiljøet. tydelig skole; uønsket adferd må få følbare følger Viktig med rask og konsekvent oppfølging – blir vi utydelige gir vi legitimitet til uønsket adferd Ungdomsklubber kan være bra, men må drives av kompetent personell, og under et regime med klare regler og konsekvenser – hvor er de voksne forbildene? Politiets begrensninger; Restriktiv fengslingspraksis Barn under 15 år kan ikke pågripes/fengsles/straffes

16 Vårt felles ansvar - fortsettelse
Vestfold Politidistrikt Vårt felles ansvar - fortsettelse Politiets muligheter i forhold til barn under 15 år: Bekymringssamtale Bortvisning/hjemkjøring/oppholdsforbud Etterforskning av saker begått av barn under 15 år ”24 timers regelen – Sandefjords modellen” både under og over 15 år. Foreldrene på 7 klasse trinnet – forebyggende besøk på alle skoler

17 Vårt felles ansvar - fortsettelse
Vestfold Politidistrikt Vårt felles ansvar - fortsettelse Hva gjør politiet i forhold til barn over 15 år? Mistanke om straffbare handlinger, pågripelse, regulær etterforskning Svært alvorlig kriminalitet – begjærer fengsling Tett samarbeid med barnevern, hjem og skole Egne U18 etterforskere og jurister – 19 dager fra sak er anmeldt til den er påtaleavgjort – raskest i landet.

18 Vestfold Politidistrikt

19 Volden i Vestfold – noen fellesnevnere
Vestfold Politidistrikt Volden i Vestfold – noen fellesnevnere I Vestfold byene – godt over halvparten av all voldsutøvelse skjer i helgene – kvelds og nattestid. Med utgangspunkt i et lokale dypdykk – over halvparten av voldssakene skjer i sentrum I over halvparten av sakene var gjerningsmannen beruset I nesten halvparten av sakene var fornærmede beruset. Fra 1993 og frem til 2005 har antall voldshandlinger økt med 50% (SSB statistikk) De siste 5 årene, antall voldshandlinger tilnærmet stabilt i Vestfold Tendensen går fra lettere vold til mer alvorlige voldshandlinger

20 Vestfold Politidistrikt
Vestfold Politidistrikt

21 Vestfold Politidistrikt
Vestfold Politidistrikt Figurene viser antall saker registrert på de forskjellige ukedagene i Vestfold politidistrikt Det er klart flest saker registrert i tilknytning til helgen. Det store antallet registrert på søndag er knyttet til saker forhold begått natt til søndag.

22 Vestfold Politidistrikt
Vestfold Politidistrikt Antall saker registrert innenfor de respektive tidsrom i løpet av døgnet. Som det fremkommer er vold hyppigst forekommende i tidsrommet fra midnatt og frem til kl En kan anta at dette skyldes forhold skjedd i tilknytning til distriktets «uteliv» uten at dette er analysert nærmere i denne fremstillingen.

23 Volden i Vestfold; hvordan forebygge?
Vestfold Politidistrikt Volden i Vestfold; hvordan forebygge? Klar sammenheng mellom alkoholberuselse og voldshandlinger – viktig med hyppig og konsekvent skjenkekontroll. Rettslig utgangspunkt, alkoholloven: Det er forbudt å skjenke alkohol til personer under 18/20 år og til personer som er åpenbart beruset Politiets inntrykk – flere nå enn før er overstadig beruset Overskjenking og skjenking til mindreårige må få følbare konsekvenser – har kommunestyrene mulighet til å tenke mer offensivt? Matservering etter stengetid og skjenkestopp blir ”arnested” for voldshandlinger, hvor og når gis det anledning til å selge fastfood?

24 Volden i Vestfold, hva gjør politiet?
Vestfold Politidistrikt Volden i Vestfold, hva gjør politiet? Styrket bemanning i helgene – nattestid Tett samarbeid med og godkjenning av dørvakter 0-toleranse for ordensforstyrrelser Økt bøtenivå – strengest i landet for enkelte ordensforstyrrelser Visitasjon – forbygger bæring av kniv 42 sommervikarer Egne planer for sommerfestivalene

25 For et tryggere Vestfold
Vestfold Politidistrikt For et tryggere Vestfold


Laste ned ppt "Politimester Marie Benedicte Bjørnland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google