Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stratigrafi Time 5 Stratigrafi er beskrivelse av lag (strata) og lagfølger Foto Atle Mørk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stratigrafi Time 5 Stratigrafi er beskrivelse av lag (strata) og lagfølger Foto Atle Mørk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stratigrafi Time 5 Stratigrafi er beskrivelse av lag (strata) og lagfølger Foto Atle Mørk

2 Stratigrafi Litostratigrafi Basert på bergart, -- litologi Biostratigrafi Basert på fossilinnhold KronostratigrafiBasert på tidsforståelse -- kronologi

3 Litostratigrafiske enheter Fundamental enhet er: FORMASJONEN som skal være en kartleggbar enhet. Formasjonen er en bergartskropp eller et legeme av løsmasser som opptrer som en del av en lagrekke. Karakteriseres av: Litologiske egenskaper Posisjon i lagrekka

4 Overgruppe Gruppe Formasjon Ledd Lag, strøm Litostratigrafiske enheter Foto Atle Mørk Supergroup Group Formation Member Bed

5 Litodemiske enheter Oversuite Suite Litodem Kompleks Foto Atle Mørk En litodemisk enhet består av eruptive eller sterkt omdannede bergarter som defineres utelukkende på grunn av sin litologiske karakter

6 Grenseflater En grenseflate skiller to geologiske enheter og kan være skarp eller gradvis Inkonformiteter Unconformities Diskonformitetsflate er en flate som representerer manglende geologisk tid (HIATUS)

7 Inkonformitetsflate ikke-konformitet Foto Atle Mørk Fra Nystuen 1986

8 Inkonformitetsflate Diskonformitet Foto Atle Mørk Fra Nystuen 1986

9 Inkonformitetsflate Vinkeldiskordans Foto Atle Mørk Fra Nystuen 1986 40 M år mangler

10 Transgresjoner og regresjoner Transgresjon vil si at strandlinja beveger seg innover land Fordypning Regresjon vil si at strandlinja beveger seg mot havet Oppgrunning

11 Litostratigrafiske enheter Fra Nystuen 1986

12 Typeområde Et typeområde eller typeprofil defineres Nedre grense defineres i dette profilet

13 Stratotype for bunnen av trias i Kina Foto Atle Mørk

14 Navnsetting Geologiske enheter bør navngis Typelokaliteten gir ofte navn Andre navn kan brukes, f.eks. på kontinentalsokkelen Navnet godkjennes og databaseføres (av NSK) En enhet er først godkjent etter korrekt definisjon, publisering og akseptering av Norsk stratigrafisk komitee (NSK)

15 Alternative formasjons- inndelinger Fra Nystuen 1986 H – L: Mulige formasjonsinndelinger

16 Gruppe, Formasjon, Ledd, Lag Fra Nystuen 1986 M = Gruppe N,O og P = Formasjoner Q og R : Ledd og ledelag

17 Litodemiske enheter Fra Nystuen 1986 En litodemisk enhet er en bergartskropp av intrusive, vulkanske eller høymetamorfe bergarter som mangler primære strukturer

18 Biostratigrafiske enheter Biosonen er et legeme av sedimenter (bergart) som er kjennetegnet og definert av et angitt fossilinnhold Biosone Forekomstsone (range zone) Lagpakken mellom to angitte laveste og/eller høyeste opptreden av angitte taxa Samlingssone (Assemblage zone) En naturlig samling av tre eller flere taksa Maksimumssone (abundance zone) Kvantitativ topp av ett eller flere taksa

19 Paleozoiske ledefossilgrupper trilobitter Fra Smith 1988

20 Fossil- fordelings- diagram Utbredelse- diagram Fra Vigran et al. 1998

21 Biostratigrafiske enheter Fra Nystuen 1986

22 Biosoner Fra Nystuen 1986 Kenosone = karakteriseres av spesiell kvantitative relasjoner mellom ulike taxa

23 Arctoceras blomstrandi Euflemingites romunderi Parannanites spathi Ledefossiler Fra Mørk et al. 1999

24 Ledefossiler Arctoceras blomstrandi Euflemingites romunderi Parannanites spathi Fra Mørk et al. 1999

25 Geologiske enheter definert på grunnlag av tid eller alder Kronostratigrafiske enheter: •Eonotem •Eratem •System •Serie •Etasje Stage •Kronosone Kronologiske enheter: •Eon •Era •Periode •Epoke •AlderAge •Kron Et definert tidsromEn Lagdelt kropp av bergart/løsmasse som er dannet i løpet av et definert tidsrom

26 Terminologi Bergart Øvre (Upper) Midtre (Middle) Undre (Lower) Tid Sein (Late) Midtre (Middle) Tidlig (Early)

27 Konsekvens Undersilur sedimenter ble avsatt i tidligsilur tid

28 Diakrone enheter Fra Nystuen 1986

29 Korrelasjoner Korrelasjoner viser sammenheng mellom områder Litostartigrafiske korrelasjoner er ofte BLØTKAKEstratigrafi Biostratigrafiske korrelasjoener viser tid OG facies/miljø Kronostratigrafiske korrelasjoner er basert på alderstolkninger Sekvensstratigrafiske korrelasjoner er basert på modellbygning

30 Litostratigrafisk korrelasjon Walthers lov Fysisk kontinuitet Sekvens stratigrafi Fra Homewood et al. 2000

31 2D – 3D – 4D Fra Homewood et al. 2000 Kartbilde Tidsbildet Tredimensjonalt

32

33 Kategorier av geologiske enheter Definert ved materialinnhold eller flateegenskaper Fra Nystuen 1986


Laste ned ppt "Stratigrafi Time 5 Stratigrafi er beskrivelse av lag (strata) og lagfølger Foto Atle Mørk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google