Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gårdskart, rapportering fra bøndene. Rapportering av feil og mangler fra bøndene kan gjøre kartverket i landbruks- områdene bedre!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gårdskart, rapportering fra bøndene. Rapportering av feil og mangler fra bøndene kan gjøre kartverket i landbruks- områdene bedre!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gårdskart, rapportering fra bøndene. Rapportering av feil og mangler fra bøndene kan gjøre kartverket i landbruks- områdene bedre!

2 Gårdskart, rapportering fra bøndene. Feil gårds og bruksnummer i DEK Skal være 8/40 Dette kan være punche-feil. Vi må ha samsvar mellom DEK og GAB. En systematisk konsistenssjekk mellom DEK og grunneiendom i GAB vil avdekke slike feil.

3 Gårdskart, rapportering fra bøndene. Feil grenseforløp i DEK Grensa følger veikantenen Beskriv hva som gjelder og hva som skal bort. Berørte naboer må kontaktes, og en enkel protokoll settes opp. Gammel grense strykes

4 Gårdskart, rapportering fra bøndene. På kartet: - Merk tydelig strekning som er lagt i rør. Det beste er gjennomsiktig merketusj. Det må ikke være tvil om start- og sluttpunkt. - Skriv tydelig om noe har skjedd med grensa. Følger den fremdeles gammel bekketrase, eller er det nå en ny, omforenet grense? - Berørte naboer må kontaktes, og en enkel protokoll settes opp. Bekk er lagt i rør - Grense i DEK følger gammel bekk Ny omforent eiendomsgrense Grensebekk lagt i rør

5 Gårdskart, rapportering fra bøndene. Gammel grensebekk (sort- stiplet) som er digitalisert fra ØK med dårlig nøyaktighet fjernes. Nykonstruert bekk (blå) hentes fra vanndatasettet over til DEK og kodes om til eiendomsgrense som følger bekk. Forbedret grensebekk Bekk forbedret ved nykonstruksjon

6 Gårdskart, rapportering fra bøndene. Marker på kartet hva som er fjernet. Hvis ikke hele gjerdet er borte, må det være tydelig hva som står igjen. Merk av tydelig begynnelses- og sluttpunkt. Steingjerde er fjernet Steingjerder fjernet Obs: Grensedannende

7 Gårdskart, rapportering fra bøndene. Kontrolleres mot GAB. Sammenføyningen utføres i eiendomskartet. Sammenføyning er foretatt Er sammenføyd bnr. 14 utgått DEK er ikke oppdatert

8 Gårdskart GID 38/11 står i GAB men ikke i DEK. Det er samme hjemmelshaver som 38/10 men innbyrdes grenser er ikke registrert. Registrer begge bruksnummer i DEK og bruk..ekode 4 (flere registerenheter). Landbrukskontoret oppfordrer til sammenføyning. Etter tinglyst sammenføyning oppdateres DEK og GAB Manglende gårds og bruksnummer i DEK Skal stå 38/10,11

9 Er representert i GAB I DEK er de enten representert som: 1. Ett av flere GID i en teig med flere registerenheter. (19/23 m.fl.) 2. Avgrenset av usikker grense. (Bygg i 19/16 er avgrenset med 4099 grense og har egen gid som ikke synes i ØK) 3. Ikke representert. Det er en ressurskrevende øvelse å rydde opp i dette. Manglende eiendommer i DEK (gamle målebrev og skylddelingsforretninger)

10 Gårdskart, rapportering fra bøndene. Betraktes som leiejord Veiarealer som dyrkes Veiarealer drives av bonden

11 Gårdskart, rapportering fra bøndene. Feil og mangler ved bygninger  Bygning revet. Vis tydelig hva som er revet. Spesielt hvis bare en del av bygningen er revet.  Bygning mangler. Vis som punkt eller legg inn med grunnriss. Kan eksempelvis måles med målebånd. Angi ca. nøyaktighet på manuset. Før på hva slags bygning. Revet Bygning mangler (garasje)

12 Gårdskart, rapportering fra bøndene. Bekker, veier og stier  Privat-,skogsbil-, traktorvei og sti. Marker hva som er slettet, endret og hva som er nytt.  Bekk lagt i rør. Marker strekning som er lagt i rør. Husk begynnelses- og sluttpunkt. Traktorvei pløyd opp Bekk lagt i rør Endret til privatvei  Annen situasjon som høyspentlinjer, dammer osv.

13 Gårdskart, rapportering fra bøndene. Veien synes i ortofotoet men ikke på kartet. Legg ved utsnitt og marker at her mangler veien på kartet. Vi har ikke kapasitet til å lete igjennom ortofoto for hele kommunen på jakt etter manglende veier. Nye veier Vei mangler på kartet

14 Gårdskart, rapportering fra bøndene. Tegn senterlinja skissemessig. Prøv å anslå nøyaktigheten på inntegningen. Er det traktorvei, skogsbilvei eller privatvei? Vei mangler i kart og ortofoto Ny vei. Manusnøyaktighet ca 10 meter

15 Gårdskart, rapportering fra bøndene. Fint å vise på ortofoto. Hvis bildet er utydelig, kan man påpeke hvilke strekninger som må rettes, f.eks. med merketusj. Veger lagt om Utgått Ny trase

16 Gårdskart, rapportering fra bøndene. I store deler av fylket er høydekurvene gamle. Mange er fra før bakke- planeringens tidalder. Hvis du ser et område som er planert, merk av ca. omriss. Større endringer i høydekurver Bakkeplanert område Grense for planert område


Laste ned ppt "Gårdskart, rapportering fra bøndene. Rapportering av feil og mangler fra bøndene kan gjøre kartverket i landbruks- områdene bedre!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google