Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. 02.10.2006 Tappert pH - hvorfor og hvordan -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. 02.10.2006 Tappert pH - hvorfor og hvordan -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. 02.10.2006 Tappert pH - hvorfor og hvordan -

2 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Literatur •Veileder i fødselshjelp 2006, NGF, online •STAN hånd-boka, Neoventa •ALSO-kursperm 2006 •The use of electronic fetal monitoring, guidelines, Royal College of Obstetricians an Gynecologists, 2001 •Betreuung des gesunden Neugeborenen im Kreißsaal, Leitlinie, Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 2006

3 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. pH •pH verdi er måten man måler konsentrasjon av hydrogen- ioner i blod (H + ) •det finnes økt forekomst av hydrogen-ioner hvis barnet blir påvirket under fødselen pga utvikling av hypoksi

4 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Anatomi

5 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Blod i navlearterie

6 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Blod i placenta

7 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Blod i navlevene

8 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Oksygenmangel hos barnet

9 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Oksygenmangel hos barnet

10 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Oksygenmangel hos barnet

11 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. APGAR-score

12 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Syrebase fysiologi

13 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Syrebase fysiologi

14 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Metabolsk acidose

15 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Base deficit

16 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Overvåkning under fødselen •Målet: –å forhindre utvikling av hypoksi og metabolsk acidose med mulig celleskade pga av dette •Metoder: –CTG –STAN –(skalp-pH) –(skalp-laktat) –andere metoder, f.eks. intrapartal pulsoksymetri

17 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Intrapartal hypoksisk hendelse •felles internasjonale kriterier, siden 1999 •alle 3 må være til stede for å stille diagnosen intrapartal asfyksi som årsak til cerebral parese •metabolsk acidose med blod fra navlearterie eller svært tidelig fra barnet med pH < 7,00 og BDef ≥ 12 mmol/l •tidlige tegn på alvorlig eller moderat encephalopati med fosteret ≥ 34 uker gestasjonsalder, f.eks. kramper •Cerebral parese av type spastisk kvadriplegi eller dyskinetisk type

18 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Metabolsk acidose og cerebral parese •ca. 2 % av alle nyfødte har metabolsk acidose ved fødselen •90 % av disse utvikler ikke cerebral parese •ved bruk kan STAN kan forekomst av metabolsk acidose muligens reduseres (0,65 % i 2 store RCT) •de aller flerste tilfeller av cerebral parese (90 – 99%) er ikke forårsakt av hypoksi

19 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. ytterlige faktorer •ytterlige faktorer som indikerer at asfyksiprosessen startet i samband med fødselen, alle må være til stede: •hypoksirelatert hendelse umiddelbar før eller sammen med forløsning –uterusruptur, løsning, navlesnorfremfall, føtal blødning etc. •akutt og vedvarende påvirkning av hjertefrekvens •APGAR 0-6 i mer enn 5 min etter fødselen •tegn til påvirkning av flere organ i nyfødtperioden •tegn til nevropat. avvik ved bildediagnostik som tyder på akutt hendelse under forløsning (f.eks. blødning)

20 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Prøvetaking •med syrebaseanalysen får man en objektiv måte å fastslå om barnet har vært utsatt for oksygenmangel under fødselen •umiddelbar avklemming av navlestrengen –i og med at barnet begynner å puste vil dette påvirke syrebasestatus (Karbondioksidinnholdet i blod synker) –barnet har ingen behov for blod fra navlestreng, tvert i mot kan barnet blir negativ påvirket •avklemming av navlestreng med 2 peanger med minst 10 cm mellomrom, gjerne mer

21 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Prøvetaking •navlestreng kan ligge i 1 time i romtemperatur i følge STAN-håndboka (?) •prøven taes både fra arterie og vene •prøven taes med blodgassprøyte •lettere å finne blod hvis kanylen føres inn parallelt med navlestrengen •sprøyten skal tømmes for luften etter prøvetaking •sprøyten skal lukkes med dott som er med i bakke

22 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Prøvetaking •sprøyten kan med fordel beveges noen ganger for å få blod i kontakt med heparin (er allerede i sprøyten), dette forhindrer koagulasjon •sprøyten med blod kan i følge laboratoriet ligger i 10 min, dette da dog helst kald eller på is •prøven analyseres enten på laboratoriet på dagtid eller på intensivavdelingen på ettermiddag/kveld/natt •husk på å sette navlelapp på prøvesvarene

23 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Prøvetaking

24 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Normal syrebaseverdier

25 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Analyse av prøven

26 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Hvorfor? •vi får vite om barnet var utsatt for hypoksi under fødselen •vi kan gi barnelegene bedre informasjon om det nyfødte barnet: –andere årsaker til dårlig barn enn asfyksi, f.eks. sepsis, smerter, fødselstraume –er det økt risiko for at barnet får hypogklykemi •vi kan gi foreldre bedre informasjon •svært viktig for kvalitetskontroll og kvalitetssikring

27 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Hvorfor? •mer forståelse av hypoksiprosessen og fosterets forsvarsmekanismer •viktig i skadesaker/klagesaker. Er skaden knyttet til oksygenmangel under fødselen •viktig kvalitetsindikator i forskning (f.eks. i forskning om STAN)

28 02.10.2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. Hvorfor av alle? •Veileder i fødselshjelp 2006 råder å ta syrebasestatus av alle: –akutte keisersnitt –vaginal operative forløsninger –som overvåkes med STAN eller kont. CTG –som er dårlig ved fødselen –(hvor det var tatt skalp-pH) •Men dette har vi prøvd før og da taes i hvert fall ikke prøver av disse, fordi det mangler rutine og man er for opptatt med barnet og glemmer 2. peang


Laste ned ppt "Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd. 02.10.2006 Tappert pH - hvorfor og hvordan -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google