Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling i reindriften i Nord-Trøndelag Forvaltning av fjellregionen Heia Gjestegård 31. oktober 2012 Kjell Kippe Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling i reindriften i Nord-Trøndelag Forvaltning av fjellregionen Heia Gjestegård 31. oktober 2012 Kjell Kippe Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling i reindriften i Nord-Trøndelag Forvaltning av fjellregionen Heia Gjestegård 31. oktober 2012 Kjell Kippe Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag 1

2 Reintallsutvikling og slaktevekter En reindrift i god økologisk balanse. 2

3 Produktivitet Produktiviteten i reindriften i Nord- Trøndelag er ca halvert på de siste 20 årene. Årsak: Tap av rein til rovvilt 3

4 Tap av rein til rovvilt 4

5 Utvikling i inntekter 5

6 Utvikling i kostnadene Stigende kostnadsnivå på tross av reduksjon i slakteuttaket. Sammenheng med rovviltsituasjonen: Dokumentasjonskrav og økt behov tilsyn/gjeting har økt bruken av motoriserte kjøretøy. Endret områdebruk øker behovet for bruk av helikopter. 6

7 Ei liten oppsummering • Reintallet noenlunde stabilt • Produktiviteten har gått jevnt ned de siste 30 årene • Store tap til rovvilt • Kostnadene er sterkt økende og større enn kjøttinntekten • Erstatningene økende og er større enn kjøttinntekten • Tilskuddene går ned (pga produksjonsavhengighet) Hva gjør vi da? 7

8 Hva gjør andre næringer: Jordbruket: • Større og færre enheter • Effektivisering – økt mekanisering, innleie • Kompenserer med lønnsinntekt og binæringer Skogbruket: • Effektivisering ved at entreprenørene overtar 8

9 Hva kan reindrifta gjøre: • Større og færre enheter? – Nei • Effektivisering gjennom mekanisering? – Ja – Økt bruk av motoriserte kjøretøy både vinter og sommer – Økt bruk av helikopter • Binæringer? – Ja • Lønnsinntekt utenfor reindriften? - JA 9

10 Utviklingen av binæringer 10 Totaltall for reindriften i Nord-Trøndelag. Fra Totalregnskapet. Større vilje til å satse på næringer i tilknytning til reindriften i de siste årene.

11 Utviklingen i inntekt utenom reindriften «Stabilt» de siste 6 årene. Gjennomsnitt pr siidaandel i 2010: kr 178.000. Det aller meste på ektefelle. Landsgjennomsnittet kr 208.000. 11

12 Gamlinger i reindriften i Nord-Trøndelag • Vi er inne i et generasjonsskifte i reindriften i Nord-Trøndelag. • Ingen problemer med rekruttering – mange unge vil inn i reindriften. • Store tap gjør at det tar lang tid å bygge opp flokken, slik at en kan leve av reindriften. (6 – 7 år.) • Må kjøpe inn livdyr flere ganger i oppbyggingsperioden. • Imens må ungdommen ut i lønnet arbeid utenfor reindriften. • Kan ikke delta for fullt i arbeidsfellesskapet. 12

13 Hva kan vi forvente framover: Reineierens krav og behov er en konsekvens av samfunnets generelle utvikling. Storsamfunnet kan ikke forvente at reindriften skal konserveres. Rovviltet er den sterkeste premissleverandøren til utviklingen i reindriften. • En større del av inntekta i reindriftsfamilien hentes utenfor reindrifta. • Økt fokus på næringer tilknyttet reindrifta – binæringer. • Økt bruk av motoriserte kjøretøy – både vinter og sommer. Inkludert helikopter. • Krav om et sterkere arealvern. • Krav om endret rovviltforvaltning. 13

14 14 Foto: Aina Bye


Laste ned ppt "Utvikling i reindriften i Nord-Trøndelag Forvaltning av fjellregionen Heia Gjestegård 31. oktober 2012 Kjell Kippe Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google