Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 3: 5.9.2012 Mer om arbeidstilbud Humankapital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 3: 5.9.2012 Mer om arbeidstilbud Humankapital."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 3: 5.9.2012 Mer om arbeidstilbud Humankapital

2 Kvinners arbeidstilbud

3

4 Årsaker til vekst i kvinners arbeidstilbud: -Økning i lønn -Færre barn -Mindre tidkrevende hjemmearbeid -Endring i preferanser -Økt omfang av offentlige omsorgstilbud -Økt etterspørsel etter kvinnelig arbeidskraft

5 Lønnselastisiteter

6 Eksempel: Kontantstøtten Kontantstøtten: Månedlig støtte til barn mellom 1-2 år som ikke går i barnehage Innført i 1998 for å gi familier større valgfrihet.

7 Hva sier økonomisk teori? Kontantstøtten -Øker den relative prisen på ekstern barnepass (barnehage) relativt til egen omsorg -Øker arbeidsfri inntekt Redusert arbeidstilbud for den personen som er mest involvert i barneomsorg

8 Eksempel 1: Mor yrkesaktiv og benytter barnehage (1)Substitusjonseffekt: fritid blir relativt billigere (2)Inntektseffekt: inntekten totalt sett øker mer fritid, mindre arbeid

9 Eksempel 2: Mor yrkesaktiv og benytter dagmamma

10 Eksempel 3: Mor ikke yrkesaktiv

11 Hva viser empiriske undersøkelser i Norge? (1)Kontantstøtten har redusert arbeidstilbudet for kvinner med små barn (2)Effekten på den ekstensive marginen er sterkere enn på den intensive marginen (3)Ingen effekter for far

12 Humankapital Investering i utdanning og kompetanse – Noen fakta om utdanning i Norge – Økonomisk teori om humankapital – Nåverdien av investering i utdanning – Forholdet mellom utdanning og lønn – Beslutningen om utdanningslengde – Forskjell i diskonteringsrate – Forskjell i evner – Utdanning som et signal – Investering i humankapital etter fullført utdanning – Empiriske undersøkelser av avkastningen av utdanning

13

14 Utdanning og arbeidsmarked GrunnskoleVideregåendeUniversitet Alle:Yrkesdeltakelse46,769,485,0 Arbeidsledighetsrate6,32,71,6 Månedslønn29 90036 20048200 Menn:Yrkesdeltakelse52,875,286,6 Arbeidsledighetsrate7,32,91,8 Månedslønn31 1003890053400 Kvinner:Yrkesdeltakelse41,162,983,9 Arbeidsledighetsrate6,52,51,7 Månedslønn280003200042900

15 Avkastning av utdanning i Norge og andre land Note: De europeiske resultatene er nye beregninger foretatt i forbindelse med PuRE-prosjektet. (Se note 1 og note 5). De nord-amerikanske tallene er hentet fra Card (1999) og gjelder både menn og kvinner i 1995. Lønnspremie per år med utdanning. Gjennomsnitt for menn 1980–1995

16 Humankapitalteori Gary Becker (1964): Utdanning betraktes som en investering Gevinst: Høyere inntekter Kostnad: To typer - direkte: semesteravgift, bøker, reise osv - indirekte: tapt arbeidsinntekt

17 ! Utdanning ingen egenverdi – kun verdi fordi det øker fremtidig inntekt

18 Nåverdi

19 Nåverdien av investering i utdanning Går på universitetet Slutter etter videregående B A A: Kostnader ved utdanningsprosjektet B: Inntekter ved utdanningsprosjektet 18 67

20

21

22 Eksempel: Individ, lever to perioder: (1) ikke gå på skolen i det hele tatt, tjene 200 000 kr hver periode (2) ta utdanning, direkte kostnader på 15 000 kr i periode 1, tjene 450 000 kr i periode 2

23

24

25 Diskonteringsfaktoren r: -Markedsrente -Tidspreferanse Høy r => liten vekt på fremtiden => lite utdanning

26 Forhold utdanning - lønn Alternativ formulering av «stopping rule» – optimal utdanningslengde Lønn assosiert med enhver utdanningslengde for en gitt person

27 Lønn og utdanningskurven Lønn År utdanning 12 13 14 18 500,000 400,000 300,000 200,000 Viktige egenskaper: (1)Stigende kurve (2)Helningen viser hvor mye lønna øker ved ett ekstra år med utdanning (3)Konkav

28 Optimal utdanningslengde MRR r r’ s’ s* År utdanning Rente Tilpasning der MRR = r Velger s* år med utdanning s’ => r’ > r => ta mer utdanning

29 To grunner til ulik utdanningslengde: (1)Forskjell i diskonteringsrater (2)Forskjell i evner

30 Forskjeller i diskonteringsrate Rente Utd.år r Per r Ola 11 12 Utd.år 11 12 Lønn w fullføre w drop-out P Per P Ola

31 Forskjeller i evner Utd.år 11 12 Lønn 11 Rente Utd.år r 12 Ola Per Ola w drop-out w fullføre w Per Z

32 Empiriske undersøkelser av avkastning av utdanning

33


Laste ned ppt "Forelesning 3: 5.9.2012 Mer om arbeidstilbud Humankapital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google