Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Son 22.03.2012 Bjørg Ratvik Tariff 2012: Noen begrep.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Son 22.03.2012 Bjørg Ratvik Tariff 2012: Noen begrep."— Utskrift av presentasjonen:

1 Son 22.03.2012 Bjørg Ratvik Tariff 2012: Noen begrep

2 Klart nok? Pga. overhenget fra i 2010, de lokale forhandlingene per 1.1.11 og forventa glidning, ble det innafor årets ramme bare rom for et generelt tillegg på 1.72 % min 7.200 kr i kap. 4 i KS. Dette økte likevel den disponible realinntekten til alle arbeidstakere i kap. 4. Oppgjøret skal gi en årslønnsvekst for kap. 4 samlet på 4,3 % og for undervisningspersonalet i kap. 4C på 4,1 %. Tilsvarende datolønnsvekster er forventet å bli 3,5 % og 3,4 %. I TBU-rapporten som kommer i mars 2012 forventes å vise en årslønnsvekst for undervisningspersonale på 4,3 %. Tariffkurs 2012: Noen begrepers2

3 Glidning i overhenget? Tariffkurs 2012: Noen begrepers3

4 Begreper Tariffkurs 2012: Noen begrepers4 Overheng (Lønns)glidning Forventa glidning Ramme Generelt tillegg Årslønnsvekst Datolønnsvekster TBU-rapporten Grunnlønn Månedslønn Frontfagmodellen

5 Begreper Tariffkurs 2012: Noen begrepers5 (Lønns)glidning: Lønnsøkningen som ikke kan tilskrives tariffmessige tillegg Forventa glidning: I KS: gjennomsnittet av glidningen de tre siste årene Overheng: Ettervirkningen av forrige lønnsoppgjør. Differansen mellom den lønn man har 31. desember et år og gjennomsnittet for samme året Ramme: De samlede midlene som er til rådighet i forhandlingene TBSK: Teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunene TBU: Teknisk beregningsutvalg Generelt tillegg: Tillegg som blir gitt til alle

6 Grunnlønn vs. månedslønn Tariffkurs 2012: Noen begrepers6 Grunnlønn: Arbeidstakers faktiske lønn – men uten faste og/eller variable tillegg. NB! Funksjonstillegg (undervisningspersonalet) er definert som et fast tillegg og regnes ikke med i grunnlønnen Månedslønn: Grunnlønn + faste og/eller variable tillegg NB! Overtidsgodtgjøring er ikke inkludert i månedslønnen

7 Årslønnsvekst Tariffkurs 2012: Noen begrepers7 Årslønnsvekst:Endring i gjennomsnittlig årslønn fra et kalenderår til det neste. Årslønnsveksten kan bestå av følgende deler: •Lønnsoverheng fra året før •Bidrag fra årets tarifftillegg •Lønnsglidning gjennom året

8 Årslønnsvekst Tariffkurs 2012: Noen begrepers8 År 1 År 2 Årslønnsvekst Gjennomsnittslønn år 1 Gjennomsnittslønn år 2 Overheng Lønn per 31/12

9 Datolønnsvekst Tariffkurs 2012: Noen begrepers9 Datolønnsvekst:Lønnsvekst fra en dato det ene året til samme dato året etter KS: 1/12 – 1/12 Stat: 1/10-1/10

10 Datolønnsvekst Tariffkurs 2012: Noen begrepers10 1/12-”år 1” 1/12-”år 2” Registrert lønn 1/12-”år 1” Registrert lønn 1/12-”år 2” Datolønnsvekst

11 Frontfagmodellen •Frontfagene = konkurranseutsatt industri •Forhandler først i privat, og så i offentlig sektor •Resultatet av forhandlingene mellom LO og NHO legger føringer for rammene i de andre oppgjørene Tariffkurs 2012: Noen begrepers11

12 Type tillegg - virkning Tariffkurs 2012: Noen begrepers12 Generelle tilleggYtterligere minstelønnsjusteringer Lokal pott ”Ramme”(registrert) 4B/4C 20062,6 % min 7.500 kr Mye i 4B, minimalt i 4C1,4 %4,6/4,3 (4,8/2,6) 20077500 kr + 1,4 %Lite i 4B, en del i 4C5,2/3,8 (5,1/3,6) 20082,5 %Store tillegg, men mest i 4B >20 år: 290.000 kr 1,6 %7,2/5,4 (7,0/5,6) 20093,1 % min 9.000 krLite tillegg, vesentlig mer i 4C >20 år: 300.000 kr 5,2/4,4 (4,8/4,3) 20102,1 % min 7.100 kr Ekstra til 4B4 Ekstra til 4C Samme kostnad i 4B og 4C >20 år: 311.200 kr 0,85 %3,6/3,6 (3,7/3,7) 20111,72 % min 7.200 kr0,25 % (1/1) 4,5/4,1


Laste ned ppt "Son 22.03.2012 Bjørg Ratvik Tariff 2012: Noen begrep."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google