Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STORE ER DE OG UTE STÅR DE En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STORE ER DE OG UTE STÅR DE En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene."— Utskrift av presentasjonen:

1 STORE ER DE OG UTE STÅR DE En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene

2 Utgangspunkt •SIKAs medlemmer ønsket fokus på problemet med manglende magasinplass for store gjenstander. •Styret ville følge opp dette –ved å undersøke hvor stort problemet er –ved å bruke resultatet av undersøkelsen til å påvirke relevante aktører og sette fokus på problemet.

3 Definisjon •Store gjenstander – hva er det? –følt problem – ikke definert i utgangspunktet –snakk om magasiner, d.v.s. at gjenstandene må være løse –ulike oppfatninger om hva som er stort –de fleste har intuitivt forstått hva det dreier seg om •Noen retningslinjer utkrystalliserte seg: –gjenstander som er for store for tradisjonelle museumsmagasiner (med tanke på hyller, takhøyde, adgangsmuligheter o.s.v.) –kommer ikke inn dører av vanlig størrelse –for tunge å flytte eller løfte på manuelt

4 Undersøkelsen •Spørreskjema ble sendt ut til 64 museer og organisasjoner som er medlemmer av SIKA –ant. museer er etter museumsreformen noe forvirrende: •vi har stort sett forholdt oss til avdelingsmuseene, og i noen tilfeller større sammenslåtte enheter. –36 svar, d.v.s. at 60% har svart. Dette er vi fornøyd med – vitner om et visst engasjement for saken.

5 Spørsmål 1 •Har dere store gjenstander som står ute / blir oppbevart utilfredsstillende / som det ikke finnes magasinplass til? –95%, d.v.s. alle unntatt 2, svarer ja. Bare 5% sier de har tilfredsstillende magasinforhold –av svarene går det fram at 60-80% har gjenstander som står ubeskyttet ute.

6 Sp.m. 2 •Hvis ja på spørsmål 1, ca. hvor mange slike gjenstander har dere? –Til sammen ca. 1400 slike gjenstander. –Minst 280 av disse, d.v.s 20 %, står ubeskyttet ute –Gjennomsnitt pr. museum: 40 gjenstander og minst 8 som står ute.

7 Sp.m. 3 •Hva slags gjenstander dreier det seg om? –Jernbanemateriell –Motoriserte kjøretøy –Båter –Maskiner fra industri, gruvedrift, landbruk, skogbruk, kraftproduksjon m.m. –Hestekjøretøy

8 Sp.m. 4 •Hva skal til for å få en tilfredsstillende oppbevaring av disse gjenstandene? –80% trenger lager eller magasin –20% spesifiserer at de har behov for magasin med klimaregulering –2 museer vil satse på utstillingsmagasiner –2 museer vil prioritere gjenstander –1 museum trenger flere ansatte

9 Sp.m. 5 •Har museet planer om nybygg som kan løse problemet? –60% oppgir at de ikke har planer om nybygg –15% har planer om nybygg, men halvparten av disse mangler finansiering –8% har planer om nybygg for noen av gjenstandene –2 museer er på idèstadiet når det gjelder nybygg –2 museer har ikke laget planer p.g.a. økonomien

10 Sp.m. 6a •Finnes det lokaler i nærheten av museet som kunne egnet seg for oppbevaring av store gjenstander? –40% av museene svarer ja –50% svarer nei (10% ikke har svart)

11 Sp.m. 6b •Hvis ja, hva skal til for å kunne ta i bruk disse? –2/3 av de som har mulige lokaler i nærheten oppgir økonomiske årsaker til at de ikke kan ta dem i bruk. –Flere oppgir at det også trengs planlegging, avtaler og annet arbeid for å få det til –1 museum venter på at et slikt lokale skal åpne

12 Oppsummering •Nesten alle (95%) har utilfredsstillende magasinforhold for store gjenstander. •2 av 3 museer har store gjenstander som står ubeskyttet ute •Ca. 65% har enten planer om nybygg eller lokaler i nærheten som kunne egnet seg for å løse problemet. •Mindre enn 10% øyner en løsning på problemet.

13 •30% av museene har verken planer om nybygg eller alternative lokaler som kan løse problemet. •6 av 10 av de med planer om nybygg eller alternative lokaler oppgir økonomien som det største hinderet for realisering.

14 Konklusjon •Utfordringene er som gjenstandene: STORE •Økonomien er det største hinderet når det gjelder å finne løsninger. –50% av planlagte nybygg mangler finansiering –2 av 3 oppgir økonomiske årsaker til å ikke ta i bruk alternative lokaler. •Det kan også være at problemet ikke blir veldig høyt prioritert på en del museer –det som kan tyde på det er at 30% av museene verken har planer om nybygg eller har alternative lokaler i nærheten som kan løse problemet.


Laste ned ppt "STORE ER DE OG UTE STÅR DE En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google