Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mangfoldig rekruttering i Statsbygg. Hvem er vi og hva gjør vi?  En statlig bedrift som er: • byggherre • forvalter • utvikler • kjøper & selger • rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mangfoldig rekruttering i Statsbygg. Hvem er vi og hva gjør vi?  En statlig bedrift som er: • byggherre • forvalter • utvikler • kjøper & selger • rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mangfoldig rekruttering i Statsbygg

2 Hvem er vi og hva gjør vi?  En statlig bedrift som er: • byggherre • forvalter • utvikler • kjøper & selger • rådgiver  820 ansatte  HK i Oslo, fire reg.kontorer

3  Forvalter 2,6 millioner m² fordelt på 2300 bygg på vegne av staten  610 eiendomskompleks i 56 land  150 – 200 aktive prosjekter i året Statsbygg i tall

4 Hvorfor mangfold er vanskelig  Vi faller for stereotypiene  ”Magefølelse”, ”erfaring”, ”kjemi”  Velger den som er lik oss selv  Medisin: en profesjonalisert rekrutteringsprosess

5 Kilde: Schmidt & Hunter, 1998. * Smith, Gregg & Andrews, 1989 – AC inkludert tester Personalutvelgelse

6 Serviceleveranseavtale: klar rollefordeling Oppstartsmøte Annonseadministrasjo n (mot medier og TOY) og kontroll Søkerlister, CV’er, søknader overlevert Innkalling til intervjuer og screening av søkere Screeningintervjuer Utvelgelse og innkalling Testadministrasjon og tilbakelesning Strukturert intervju og utvelgelse Dokumentasjons- innsamling og kontroll kandidat Sjekke referanser Skrive innstilling/lønnsnotat Kvalitetssikre innstilling/godkjenne lønnsnotat Koordinere mot tilsettingsrådet Utforming og utsendelse av arbeidsavtale Kommunikasjon med kandidat, aksept/forhandlinger Administrasjon arkiv, personalmapper, oppdatere system

7 Serviceleveranseavtalens krav Operasjon Fullmaktsgrunnlag Annonsering på internett Avis/trykkTestKvalitetssjekkInnstillingTilbudsbrev Fra Fullstendig fullmaktsgrunnlag mottatt Fulltekstannonse mottatt Annonsetekst mottatt Mottatt navn på kandidat fra leder Førsteutkast innstilling mottatt Mottatt endelig innstilling fra leder Endelig innstilling oversendt tilsettingsrådet Til Oppstartsmøte innkalt Publisert på internett Annonse utlyst i trykte media Test sendt til kandidat Kvalitetssjekk gjennomført Endelig innstilling oversendt tilsettingsrådet Tilbudsbrev sendt Tid 1 dag4 dager Iht annonserings- kalender 1 dag 4 dager

8 Moderat kvotering Forsøksordning i 2008 - 2009 (Kvalifikasjonsprinsippet er gjeldende) –Endret rutine i rekrutteringen – oppstartsmøte –Endret annonse –Profilert moderat kvotering i våre presentasjoner

9 Nyansatte med ikke-vestlig bakgrunn ÅrAntall rekrutterte Antall ikke- vestlige 2006555 20071073 20088114 2009997 Usha ansatt i SB i 2006

10 Bedre norsk  Statsbyggskolen har utarbeidet et eget norskkurs for medarbeidere med norsk som 2. språk  Både individuelle timer og fellessamlinger  Alt fra grammatikk, kultur og kodene i arbeidslivet ”Bare positive opplevelser! Lært mye om norsk språk, norsk historie og norsk kultur.” ”Jeg er sikrere på å skrive egne tekster, og ting går mye fortere.” ”Det var et veldig bra kurs tilpasset mine behov.”

11 Språk  Vanligste årsak til at flerkulturelle kandidater ikke går videre i rekrutteringsprosessen  Ansettende ledere tenderer til å ønske perfekt norsk i alle stillinger  ”Alle stillingene våre innehar arbeidsoppgaver med kundekontakt eller dokumenter og skriverier på norsk.”

12 Likestillingsutfordringen  Fra personalpolitikken: ”Vårt mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning.” MEN:  Over 40% av de ansatte jobber med eiendomsdrift – nesten ingen kvinnelige søkere.  Av de øvrige ansatte er en stor andel sivilingeniører. Det er 75% mannlige sivilingeniører i Norge.

13 Kvinner i ledelse  Nedfelt som mål i personalpolitikken  Fem av syv i toppledelsen er kvinner!  34% kvinneandel blant ledere  Samme andel som kvinner i Statsbygg totalt

14 Hvordan kom vi dit?  Helheten = summen av delene Leder- forankri ng Prof. rekruttering IA - bedrift Person al- politikk Ledelses- prinsipper Aktiv HR Kollektiv bevissthet

15 Oppsummering  En profesjonalisert rekrutteringsprosess motvirker diskriminering  Rydd oppgaver på en måte som frigjør stillinger der språkferdigheter ikke er avgjørende  En portefølje av tiltak gir avkastning!  Tiltak er ferskvare: likestilling- og diskrimineringsarbeid er hardt arbeid! seh/26.08.2009


Laste ned ppt "Mangfoldig rekruttering i Statsbygg. Hvem er vi og hva gjør vi?  En statlig bedrift som er: • byggherre • forvalter • utvikler • kjøper & selger • rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google