Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglig prosjekt (pedagogikk og samfunnsfag) Gruppe 6: Renate Olafsen, Karianne Solberg, Theres Wiik og Anette Isaksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglig prosjekt (pedagogikk og samfunnsfag) Gruppe 6: Renate Olafsen, Karianne Solberg, Theres Wiik og Anette Isaksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglig prosjekt (pedagogikk og samfunnsfag) Gruppe 6: Renate Olafsen, Karianne Solberg, Theres Wiik og Anette Isaksen

2 Vår problemstilling  Hvorfor er det flere kvinner enn menn i barnehager og hvilke konsekvenser gir det i forhold til likestillingsperspektivet?

3 Tema og problemstilling knyttet til læringsmålene Samfunnsfag:  Bli bevisst på å arbeide for likestilling mellom kjønnene for gjennom dette å kunne bidra til at jenter og gutter får like muligheter.  Kunne legge til rette for en inkluderende barnehage i betydningen: toleranse for ulikhet. Pedagogikk:  Utvikle evne til å se betydningen av og tilrettelegging for kulturelt mangfold i barnehagen.  Tema: Identitet og barnet i familien

4 Barnehagens historie  1837, Trondheim. Første barneasylet.  1923, Oslo. Barneparkene.  1946. Komité for husmødrene.  1947. Lov om offentlig godkjenning av alle daginstitusjoner for barn.  1975. Første loven om barnehager.  Fredrich Fröbel.

5 Likestilling  Kvinner og menn skal ha de samme rettighetene, pliktene og mulighetene.  Handlingsplanen for likestilling har fokus på to ting: å få flere menn i barnehagen og å utvikle og styrke likestillingsarbeidet i den daglige virksomheten med barn.

6 Menn i barnehagen  Målet er å få 20% av personalet som menn.  Barn har behov for nære forbilder og rollefigurer- som menn.  Humoren og flørtingen kommer tilbake.

7 Hvordan beholde mennene:  For mennene sin del er det ønskelig å jobbe på avdeling med flere menn.  Skaffe mannlige lærere ved høgskolen: en mannlig rollemodell.  Barnehager med mannlig ansatte må være synlige i nærmiljøet.  20 % mannlig ansatte som et kvalitetsmål i barnehagen.

8 OMSORG - Fysisk -Psykisk -Etisk - Maskulin omsorg?

9 Presentere mailene Vi har sendt mail til 12 demonstrasjonsbarnehager, og fått svar fra 5. Vi har samlet resultatene og laget fellessvar fra alle. Resultatene kan dere lese på vår side på wiki.

10 Konklusjon og avslutning  Kvinneyrke  Få menn – maskulint  Flere menn – likestilt

11 Littraturliste  Askland (1998) I: Askland og Sataøen (red.)(1998) Hva skal vi med menn? Oslo, Pedagogisk Forum.  Blom, Kari (2004) Norsk barndom gjennom 150 år. En innføring. Bergen, Fagbokforlaget.  Compfight. Bilder[Internett] Tilgjengelig fra: http://www.compfight.com/ [lest/hentet: 08.02.10] http://www.compfight.com/  Haugland, V-S (1998) Flere menn i norske barnehager! Oslo, Barne og familedepartementet  Holter (1998) I: Askland og Sataøen (red.)(1998) Hva skal vi med menn? Oslo, Pedagogisk Forum.  Jansen (1999) I: Bjerkestrand, M og Pålerud, T (2007) Førskolelæreren i den nye barnehagen – fag og politikk. Bergen, Fagbokforlaget.  Kjell Åge Gotvassli (2006). Barnehagen organisasjon og ledelse, Oslo, Undervisningsforlaget

12  Kunnskapsdepartementet (2005) Lov om barnehager,barnehageloven [Internett:] Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/F- 08-2006.pdf [lest: 01.02.10] http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/F- 08-2006.pdf  Kunnskapsdepartementet (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo, Kunnskapsdepartementet.  Kunnskapsdepartementet (2006)Temahefte om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen. Oslo, Kunnskapsdepartementet.  Larsen, A-K & Slåtten, M-V, 2006. En bok om oppvekst. Bergen, fagbokforlaget.  Kunnskapsdepartementet (2008) Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring, 2008-2010. Oslo, Kunnskapsdepartementet [nternett] Tilgjengelig fra: www.regjeringen.no [Lest:01.02.10] www.regjeringen.no


Laste ned ppt "Tverrfaglig prosjekt (pedagogikk og samfunnsfag) Gruppe 6: Renate Olafsen, Karianne Solberg, Theres Wiik og Anette Isaksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google