Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PR Demokrati Etikk Av Øystein L. Pedersen © Høgskulen i Volda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PR Demokrati Etikk Av Øystein L. Pedersen © Høgskulen i Volda."— Utskrift av presentasjonen:

1 PR Demokrati Etikk Av Øystein L. Pedersen © Høgskulen i Volda

2 Forståelsen av ordet ”PR”  Eng: Public Relation – kontakt med samfunnet eller  Nor: ukritisk skryt vs. samfunnskontakt

3 Demokrati  Folkestyre  Debatt - argumentasjon  Borgerlig offentlighet (Habermas)  Ulike interessegrupper slipper til  Makt- og demokratiutredningen

4 Etikk  Moral er praksis, mens etikk er teori To ulike etiske tilnærminger:  Pliktetikk eller deontologisk etikk  Konsekvensetikk, kausaletikk eller teleologisk etikk

5 Pliktetikk, deontologisk etikk  gr.: det som må gjøres, plikt  fokus på selve handlingen eks: - FNs menneskerettighetsdeklarasjon - De ti bud - Public Relations Society of America Code of Ethics: http://www.prsa.org/_About/ethics/index.asp?ident=eth1 http://www.prsa.org/_About/ethics/index.asp?ident=eth1

6 Konsekvensetikk, kausaletikk, teleologisk etikk  tele (gr.) formål  ser på effekter eller konsekvenser av handlinger eks: – Herman Wessel: rette baker for smed – 500 forsøk (med en vaksine) kan få positive konsekvenser for fem millioner – Forsøk (med behandling) på en dødsdømt fange kan hjelpe ti tusen mennesker (som har pest)

7 Etisk problemstilling I Skal resultatene fra en undersøkelse om korrupsjon offentliggjøres, som kan skape større krise i landet og større oppslutning om populistiske partier? Plikt: søke sannhet og fortelle om dette Konsekvens: åpne for å skjule informasjon og å åpne for strategiske beslutninger (jf. udemokratiske regimer, miljøundersøkelser)

8 Problem II: ”Øl og etikk”  Er det etisk forsvarlig å reklamere for øl?  Folk har begynt å drikke mer vin i Danmark

9 ”Bryggeriforeningens dilemma” Pliktetikk:  umoralsk å reklamere for alkohol Konsekvensetikk:  mindre alkohol i øl enn vin  avgifter, skatter og arbeidsplasser  tradisjon og hygge

10 Kampen mot AIDS  For høye AIDS-tall  Kritikk av FN

11 Nyorientering i etikken (I) Pliktetikk og konsekvensetikk Nyorientering Fornuft (følelser er subjektive og partiske) Følelser: sensitivitet overfor et etisk problem og andre mennesker Logisk-analytiskInnlevelse og nærhet UniversalistiskKontekstuell. Hensyn til svake grupper

12 Nyorientering i etikken (II) Pliktetikk og konsekvensetikk Nyorientering AbstraksjonerKonkrete case/eksempler (kausalistikk) Individer tar beslutningerFellesskapet tar beslutninger og blir påvirket av handlinger Menn (rundt 40) og vestlig/europeisk kultur Kjønnsforskjeller

13 PR og etikk  PR handler om relasjoner til andre mennesker  Viktig for legitimitet og tillitt PR og demokratiet •Dialog og debatt som en forutsetning for demokratiet •Viktig med interessegrupper og aktivister

14 To typer konversasjon 1. Sosial: spontan, underholdende, følsom, avsluttende, ofte humoristisk 2. Problemløsende:  har en hensikt utover selve konversasjonen  fokuserer på argumenter og samtalepartner  ønsker å formulere hvordan verden ser ut og hvordan den bør være – og respondere på disse utsagnene

15 Homogen problemløsende konversasjon  folk snakker først og fremst med dem som deler deres verdier  forventer at konversasjonen vil forsterke deres syn og argumentasjon Kilde: Michael Schudson: Why Conversation is Not the Soul of Democracy (1997, sitert i Spicer 2000)

16 Heterogen, problemløsende konversasjon  samtalepartnerne deler ikke de samme verdiene, synspunktene og/eller erfaringene  kan være ubehagelig [og tydeliggjør motsetninger]  deltagere: informasjonsfolk, politikere, intellektuelle osv. Kilde: Michael Schudson: Why Conversation is Not the Soul of Democracy (1997, sitert i Spicer 2000)

17 Demokratiske krav til heterogen, problemløsende konversasjon  lik adgang til talerstolen  bredt fordelt talefrihet  like muligheter for å definere de grunnleggende reglene i diskusjonen og hva som er relevant argumentasjon  oppmerksomhet  passende forenklinger Kilde: Michael Schudson: Why Conversation is Not the Soul of Democracy (1997, sitert i Spicer 2000)

18 Dialog med mottaker  interessegrupper/aktivister blir overkjørt  samarbeid med dominante grupper har en tendens til komprimere aktivistene  samarbeid mellom organisasjon og berørte  definere etikk gjennom dialog mellom mennesker med ulike verdier  toveis-symmetrisk kommunikasjonsmodell Kilde: James Grunig (2000, sitert i Spicer 2000)

19 Jf. nyorientering i etikken Dialog med mottakerNyorientering Interessegrupper/ aktivister Fellesskapet tar beslutninger og blir påvirket av handlinger Definere etikk gjennom dialog mellom mennesker med ulike verdier Sensitivitet overfor et etisk problem og andre mennesker

20 Retorisk velvilje  åpen og dogmatisk kommunikasjon  lytter og respekter andres argumenter  respekt for andres rett til å delta  positiv argumentasjon og ikke negativ  aktivisters samarbeid med dominante grupper har ført til forandringer Kilde: Heath (2000, sitert i Spicer 2000)

21 Jf. nyorientering i etikken Retorisk velviljeNyorientering Åpen og dogmatisk kommunikasjon Innlevelse og nærhet Følelser Respekt for andres rett til å delta Hensyn til svake grupper

22 Omsorg og samhandling  relasjonell orientering  verdsette forbindelser og sammenhenger  definerer identitet gjennom forbindelser  utøver makt sammen med andre  legger til rette for andres utvikling, likhet og dialog  en feministisk modell: i konflikt med en individualistisk, monologisk maskulin modell Kilde: L.A. Grunig, E.L. Toth & L.C. Hon (2000, sitert i Spicer 2000)

23 Jf. nyorientering i etikken Omsorg og samhandling Nyorientering Utvikling, likhet og dialog Kjønnsforskjeller Fellesskap Utøver makt sammen med andre Kontekstuell. Hensynet til svake grupper Relasjonell orienteringFølelser Innlevelse, nærhet

24 Kritisk teori  tilse at de maktesløse også deltar i debatten  legger vekt på følelser  aktivister og interessegrupper er ofte engasjert ut i fra følelsesmessig glød og motivasjon Kilde: Dozier og Lauzen (2000, sitert i Spicer 2000)

25 Jf. nyorientering i etikken Kritisk teoriNyorientering De maktesløseKontekstuell: Hensyn til svake grupper Legger vekt på følelserFølelser Innlevelse og nærhet Engasjement ut i fra følelsesmessig glød og motivasjon Konkrete case/eksempler

26 Postmodernistisk teori  frigjøring fra organisatorisk, kontrollert kommunikasjonsstyring  informasjonsfolk som aktivister, for å skape symmetri og økende deltagelse  informasjonsfolk representerer samvittigheten og er en forandringsagent  nye synspunkter kommer frem gjennom forskjeller og motsetninger Kilde: Holtzhausen (2000, sitert i Spicer 2000)

27 Jf. nyorientering i etikken Postmodernistisk teori Nyorientering FrigjøringKontekstuell Konkrete case/eksempler Samvittigheten og forandringsagent Innlevelse og nærhet Nye synspunkter gjennom forskjeller og motsetninger Dialog!

28 Oppsummering  God samfunnskontakt skal legge til rette for at den dyptpløyende og ubehagelige konversasjonen og debatten blir muliggjort (og lettere å gjennomføre)  Dialog fører til større grad av tillitt Kilde: (Spicer 2000)

29 PR: tillitt Demokrati: deltagelse Etikk: forståelse Dialog skaper


Laste ned ppt "PR Demokrati Etikk Av Øystein L. Pedersen © Høgskulen i Volda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google