Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Undervisning - forkynnelse Se: G Afdal 1998. 2 Opplæringsloven §2-4: Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap er eit ordinært skolefag som normalt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Undervisning - forkynnelse Se: G Afdal 1998. 2 Opplæringsloven §2-4: Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap er eit ordinært skolefag som normalt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Undervisning - forkynnelse Se: G Afdal 1998

2 2 Opplæringsloven §2-4: Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande. Den som skal undervise i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap skal presentera kristendommen, dei ulike verdsreligionar og livssyn ut frå sin eigenart. Dei same pedagogiske prinsipp skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emne.

3 3 «Forkynnelse» som grensemarkør ● Ulike betydninger av «forkynnelse»: – Juridisk: «gi partene ved en rettssak meddelse...» – Religiøs: formidle et budskap ● Konteksten for pedagogisk bruk av begrepet «forkynnelse» er en religiøs, kristen kontekst. ● Hva med annen form for påvirkning i det pedagogisk arbeidet? ● Problem med begepet i pedagogisk bruk: – Brukes i ulike typer maktstrategier – Er et pedagogisk slagord

4 4 «Forkynnelse» farlig? ● Hvem definerer forkynnelse? Den som definerer begrepet vil også ha makt til å definere andre utenfor den pedagogiske samtale? ● “Forkynne” et positivt pedagogisk begrep? Kombinerer kunnskap med et følelses- engasjement. ● Jf. reklamen: «forkynner» det gode liv... ● Kan engasjere hele mennesket, ikke bare intellektet.

5 5 Indoktrinering – en grensemarkør ● Vid forståelse: – Legitim indoktrinering. Nødvendig påvirkning. – Illegitim indoktrinering. > ● Snever/tynn forståelse: Umoralsk påvirkning. ● Skjelne mellom indoktrinering i – oppdragelse (hjemmet) - privat? – undervisning (skole) - offentlig?

6 6 Indoktrinering - pedagogiske nivå ● Idelologisk nivå: Beskrives generelt. Løser dilemma i skolen? ● Det formale område: lover og planer ● Det persiperte område: forståelse av planer ● Det operasjonaliserte område: pedagogisk praksis ● Det erfarte område: elevenes erfaringer ● På hvilke nivå føres diskusjonen?

7 7 Indoktrinering – ulike tilnærminger ● Indoktrinering som innhold: – Forutsetter skjelning: sikker-usikkert, sant -usant ● Indoktrinering som metode: – behov for ulike metoder i ulike fag og sammenheng ● Indoktrinering som formål: – Legitim intensjon og mål kan ikke være indokt. ? (hensikten helliger midlet?) ● Indoktrinering som resultet: – Vurderer effekten hos elevene -> kritiske og åpne? ● Indoktrinering som institusjon: – Mulig å ha den nøytral skole?

8 8 Liberal<>indoktrinerende ● Hvem setter standarden for hva som er legitimet? ● Individet selv? ● Nasjonal standard? ● Kontekstuell tilnærming: ta hensyn til lokal kultur

9 9


Laste ned ppt "1 Undervisning - forkynnelse Se: G Afdal 1998. 2 Opplæringsloven §2-4: Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap er eit ordinært skolefag som normalt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google