Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 7 Kostnadsforløp og kostnadsstruktur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 7 Kostnadsforløp og kostnadsstruktur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 7 Kostnadsforløp og kostnadsstruktur
Læringsmål faste og variable kostnader grense-og differansekostnader kostnadsoptimalisering det relevante kapasitetsintervallet reversible, irreversible, driftsavhengige og driftsuavhengige kostnader kostnadsforløpet i ”nettverksøkonomi” stordriftsfordeler alternativkostnaden Kapittel 7

2 Kostnader og aktivitetsnivå
Hvilke kostnader endrer seg når virksomhetens aktivitetsnivå (eller produksjonsvolum) endres? Hvilke kostnader forblir upåvirket av endringene? Med aktivitetsnivå menes Virksomhetens produksjon eller salg målt i en relevant mengdeenhet Kapittel 7

3 Bedriftens kostnader De kostnadsartene som varierer med aktivitetsnivået kalles variable kostnader (VK) De kostnadsarter som forblir upåvirket kalles faste kostnader (FK) Kalles også for kapasitetskostnader og periodekostnader Totalkostnader (TK) = Faste (FK) + variable kostnader (VK) Kapittel 7

4 Faste kostnader Faste kostnader er konstante innenfor et gitt kapasitetsintervall summen av de faste kostnader er det samme uansett hva aktivitetsnivået er innenfor kapasitetsintervallet De faste kostnadene per enhet synker med økende aktivitetsnivå FEK = FK X Kapittel 7

5 Faste kostnader Bedriften har totale faste kostnader per måned på kr i kapasitetstrinnet stk. bord per måned. Faste kostnader pr måned kr 250 500 750 1 000 Kapittel 7 Bord

6 Faste enhetskostnader
Illustrerer vi de faste enhetskostnadene grafisk får vi en hyperbel FEK kr 1800 FK x 900 600 450 1.000 250 500 750 Antall bord Kapittel 7

7 Sprangvise faste kostnader
Faste kostnader karakteriseres ved at de endrer seg i sprang med aktiviteten og at de er faste mellom sprangene FK kr. 1 000 2 000 3 000 Antall bord Kapittel 7

8 Sprangvise enhetskostnader
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 2000 3000 FEK kr Antall bord Etter en kapasitetsutvidelse er en høyere kapasitets-utnyttelse helt nødvendig for å oppnå lavere FEK enn tidligere Kapittel 7

9 Faste kostnader Kapittel 7

10 Variable kostnader Variable kostnader tar utgangspunkt i kostnaden per enhet og sum variable kostnader er kostnaden per enhet x mengden VK = VEK • x Mengden uttrykker bedriftens aktivitetsnivå aktivitetsnivået kan være antall produserte enheter, antall varer solgt, antall senger utleiet, etc. Kapittel 7

11 Eksempel: Variable kostnader Hvert bord trenger 3 m stålrør à kr 12 per meter
Kapittel 7

12 Proporsjonal variabel kostnad
Kostnad øker i samme takt som produksjonsvolumet 40.000 2 0.000 000 1 Mengde Kr 2 1 000 Mengde Kr VEK Kapittel 7

13 Underproporsjonal variabel kostnad
Kostnad øker i lavere takt enn produksjonsvolumet Underproporsjonalt Kr Kr Underproporsjonalt variabel totalkostnad variabel enhetskostnad VK VEK Mengde Mengde 1 000 2 000 1 000 2 000 Kapittel 7

14 Overproporsjonal variabel kostnad
Kostnad øker raskere enn produksjonsvolumet Kr Overproporsjonalt Kr Overproporsjonalt variabel totalkostnad variabel enhetskostnad VK VEK Mengde Mengde 1 000 2 000 1 000 2 000 Kapittel 7

15 Generell kostnadsutvikling i forhold til produksjonsvolumet
VK Område 1 Område 2 Område 3 X Kapittel 7

16 Faste kostnader, forts Faste kostnader kan ofte klassifiseres som reversible eller irreversible Reversible - kan bringes tilbake ved reduksjon i aktivitet Irreversible - kan ikke bringes tilbake ved reduksjon i aktivitet – tar tid Faste kostnader kan også være driftsavhengige eller driftsuavhengige Kapittel 7

17 Er lønn en fast eller variabel kostnad?
Administrasjonslønn = Fast kostnader Produksjonslønn defineres i økonomi-styringssammenheng som variable kostnader En sannhet med visse modifikasjoner Kapittel 7

18 Produksjonens variabilitet på kort sikt påvirkes av
Bedriftens krav til kvalifikasjoner Om bedriften er arbeidskraftsorientert eller maskinorientert Permisjonsreglenes strenghet Tariffavtaler Kapittel 7

19 Hvilke av disse kostnadsartene er faste og hvilke er variable?
Flere av dem kan være begge deler Råmaterialer VK Produksjonslønn Sosiale kostnader Begge deler avhengig av hvilken type lønn de beregnes av Administrasjonslønn Begge deler Pantegjeldsrenter FK Avskrivinger FK Feriepenger Begge deler Elektrisk kraft Normalt FK Husleie FK (kan også ha variabel del) Fyringsolje Renhold Kapittel 7

20 Oppsummering variable og faste kostnader
Enhetskostnader Variable enhetskostnader er tilnærmet konstante Faste enhetskostnader minker ved økende aktivitet og øker ved fallende aktivitet Faste enhetskostnadene etablerer seg på et høyere nivå når de faste kostnader økes Kostnadstype Variable kostnader Faste kostnader Kostnadsforløp Totalkostnader Totale variable kostnader øker eller minker proporsjonalt eller tilnærmet proporsjonalt med økninger eller reduksjoner i aktivitetsnivået Totale faste kostnader er uavhengig av endringer i aktivitetsnivået og er følgelig konstante i et gitt kapasitetstrinn. Ved økninger av kapasitetstrinnene, øker de totale faste kostnader i sprang. Kapittel 7

21 Grensekostnader og kostnads-optimum
Totale kostnader TK = FK + VK Variable kostnader VK Faste kostnader FK X = produksjonsmengde Grensekostnader Totale enhetskostnader Variable enhetskostnader Kostnads- optimum Enhetskostnader Kapittel 7

22 Bedriftens relevante kapasitetsintervall
Totale kostnader Det relevante kapasitetsintervall X = Produksjonsmengde Kapittel 7

23 Bedriftens relevante kapasitetsintervall
Bedriftens totale kostnader i det relevante kapasitetsintervall er TK = FK + VEK • x TK Totale kostnader Variable kostnader Faste kostnader X = produksjonsmengde Kapittel 7

24 Grensekostnader Grensekostnad er kostnadsøkningen når produsert kvantum øker med en enhet Kapittel 7

25 Grensekostnader, forts
Kapittel 7

26 Differansekostnader Differansekostnaden viser den kostnads-økning man får når produksjonen øker med et visst antall enheter Differanseenhetskostnaden er definert som den gjennomsnittlige kostnadsøkningen per enhet som bedriften får ved å øke produksjonen med en gitt mengde Kapittel 7

27 Eksempel - kostnader Kapittel 7

28 Enhetskostnader Kapittel 7

29 Kostnader - eksempel Kapittel 7

30 Totalkostnader - eksempel
Kapittel 7

31 Enhetskostnader, def. Total enhetskostnad (TEK)
TEK = TK/X Variabel enhetskostnad (VEK) VEK = VK/X Fast enhetskostnad (FEK) FEK = FK/X TEK = VEK + FEK Differanseenhetskostnad (DEK) DEK = (TK2 - TK1)/(X2 - X1) Kapittel 7

32 Enhetskostnader, forts
Kapittel 7

33 Enhetskostnader - eksempel
FEK = min når FEK = DEK VEK = min når VEK = DEK Kostnads -optimum Kapittel 7

34 Alternativkostnaden Alternativkostnaden er den potensielle inntekt vi ofrer når vi velger bort ett mulig valg til fordel for et annet alternativt valg Kapittel 7


Laste ned ppt "Kapittel 7 Kostnadsforløp og kostnadsstruktur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google