Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap forvalter 3,1 milliarder kroner og har 1.702 ansatte eier Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), tar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap forvalter 3,1 milliarder kroner og har 1.702 ansatte eier Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), tar."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap forvalter 3,1 milliarder kroner og har 1.702 ansatte eier Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), tar årlig ut 150 mill.++ driver 11 videregående skoler, 4 fagskoler og 21 tannklinikker (7 av dem er ambuleringsklinikker) ansvar for 3000 km med fylkesveger, drifter 6 fergesamband, 2 hurtigbåttilbud og et omfattende kollektivtilbud over hele fylket den viktigste aktøren i fylket når det kommer til regional utvikling gjennom støtteordninger og prosjekter sørger for kultur til alle uansett geografi blant annet gjennom Den Kulturelle Skolesekken og Vrimmel overordnet ansvar for folkehelse

3 Fordeling drift 2044 mill. kr

4 Hovedgrep Investering Omstilling for å dekke nye behov Prioriterer samferdsel og skole

5 Økonomiske realiteter På plussiden: 58 mill mer å rutte med i forhold til det vi visste i fjor – 48 mill i forslag til statsbudsjett – 10 mill i tilleggsproposisjon På minussiden: Minst 30 mill mindre til regional utvikling

6 Årene framover – fortsatt utfordringer

7 Rekordhøye investeringer 422 millioner kroner til fylkesveger 37,4 millioner kroner til renovering av verkstedbygg ved Olav Duun vgs. 17 millioner kroner til å innrede storhallen i tredje etasje ved Ole Vig vgs. 12 millioner kroner til nytt fjøs ved Mære videregående skole 5,6 millioner kroner til nytt kantinekjøkken ved Verdal videregående skole 3,5 millioner kroner til ferdigstillelse av tannklinikklokaler i Grong 3,6 millioner kroner til ny telefonløsning

8 Utdanning Reduksjon i forhold til 2013 budsjettet med 16,8 millioner kroner. Oppfølgingstjenesten + 1 mill Samfunnskontrakten + 2,5 mill Nettbasert opplæring + 4,5 mill Omstillingsbehov på mellom 25 og 38 millioner kroner i perioden

9 Fagskole + 1 mill Øker rammen med en million kroner. Etablerer et fond for å finansiere oppstart av nye studietilbud, endringer av studenttall og andre omstillingsbehov

10 Regional utvikling Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet gir oss minimum 30 mill. kroner mindre i regionale utviklingsmidler enn i forslaget til statsbudsjett for 2014. Trekker Regionalt Utviklingsprogram. Revidert forslag i februar Vi bruker 49 mill. av egne midler.

11 Samferdsel 669 millioner kroner – styrket med 11,5 millioner kroner. 293 mill. til drift og vedlikehold av fylkesveger 331,6 mill. til kollektivtransport

12 Investeringer veg Strekningsvise investeringer (173,8 millioner kroner) 92 millioner kroner til fylkesveg 17 63,3 millioner kroner Gartland – Flerengstrand 18,5 millioner kroner Hokstad ferjekai 10 millioner kroner omlegging Nessjordet 5 millioner kroner Steinfjelltunnellen 6,4 millioner kroner Klungvik – Ottersøybrua Asfaltprogrammet (106,3 millioner kroner) Høylandet Steinkjer Levanger Stjørdal Verdal

13 Investeringer veg Bruer (21,4 millioner kroner) Arnøybrua, Nærøy Bognbrua, Namsos Midjobrua, Steinkjer Myrbrua, Stjørdal Røyrvikelvbru, Røyrvik Byafossdammen bru, Steinkjer Gang- og sykkelveger (73,8 millioner kroner) Holte-Minsås-Lein, Verdal (15,7 mill) Høknes – Ura, Namsos (14 mill) + åtte andre prosjekt

14 Kultur Rammen reduseres med 900 000 kroner – 1,8 millioner kroner i 2015 Øker bevilgningene til Nord-Trøndelag Teater, Stiklestad, Opera Trøndelag, Museet Midt og Rock City (267 000 kroner til Regionalt senter for folkemusikk og folkedans) Vrimmel Redusert bevilgning til mindre arrangementer, friluftspel, festivaler og administrasjon

15 Tannhelse Driftsramme 87,7 mill – nedgang på 2,5 mill. Ytterligere 3,5 mill i 2015 Færre ambuleringsklinikker Flere tannpleiere – færre tannleger Mer effektiv behandling av prioriterte pasienter Økte inntekter fra betalende pasienter

16 Politisk virksomhet, ledelse og stab 119,6 millioner kroner – reduksjon på 1,4 mill. 1,5 mill økning i fylkesrådets disposisjonskonto Fortsatt effektivisering administrasjon


Laste ned ppt "Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap forvalter 3,1 milliarder kroner og har 1.702 ansatte eier Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), tar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google