Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederstiler. Lederstil – teorier om ledelse Det fins mange teorier om ledelse og hvordan ulike lederstiler fungerer To sentrale teorier er –Lewins ledelsesteori.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederstiler. Lederstil – teorier om ledelse Det fins mange teorier om ledelse og hvordan ulike lederstiler fungerer To sentrale teorier er –Lewins ledelsesteori."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederstiler

2 Lederstil – teorier om ledelse Det fins mange teorier om ledelse og hvordan ulike lederstiler fungerer To sentrale teorier er –Lewins ledelsesteori –Hersey og Blanchards teori om situasjonsbestemt ledelse

3 Lewins ledelsesteori Tre lederstiler: –Den autoritære lederen, dominerer deltakerne i gruppa –Den demokratiske lederen, samarbeider med deltakerne –La-skure-lederen, overlater deltakerne til seg selv Forsøk med bygging av modellfly der tre grupper hadde leder med hver sin lederstil Viste tydelig at lederstil påvirket miljøet i gruppa

4 Situasjonsbestemt ledelsesteori Tar i større grad hensyn til situasjonen en gruppe arbeider i og holdningene til deltakerne Situasjonen ledelsen foregår i påvirker valg av lederstil Hersey og Blanchard var opptatt av om lederen var mest opptatt av selve oppgaven (autoritær) eller deltakerne (demokratisk)

5 Lederstil Avhengig av om lederen er demokratisk eller autoritær får vi fire ulike lederstiler

6 Medarbeiderkompetanse og lederstil Medarbeidernes kompetanse har betydning for valg av lederstil

7

8


Laste ned ppt "Lederstiler. Lederstil – teorier om ledelse Det fins mange teorier om ledelse og hvordan ulike lederstiler fungerer To sentrale teorier er –Lewins ledelsesteori."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google