Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kl – 1500 Kulturdialog & Kulturanalyse Magid Al-Araki - HiO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kl – 1500 Kulturdialog & Kulturanalyse Magid Al-Araki - HiO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kl. 1215 – 1500 Kulturdialog & Kulturanalyse Magid Al-Araki - HiO
HiT: Kl – 1500 Kulturdialog & Kulturanalyse Magid Al-Araki - HiO Delemne 2: Barnevern og vernepleie.

2 Selv-erkjennelse: To figurer settes sammen: side 46 og 128 i boken Kulturanalyse

3 Samhandlings- identiteter
I hver sammenheng agerer «magefølelser» gjennom Integrerende, Tlpassende, Beregnende og Aavvisende stiler. Med selvhevdelse mener jeg Selvaktelse Side 97 og 128 Figurene på side 46 og 128 3

4 Med selvhevdelse mener jeg Selvaktelse
Figuren på side 46 og 128 N. Luhmann, G. Kelly, W. Bion, Ibn Khaldun osv Med selvhevdelse mener jeg Selvaktelse Side 97 og 128 4

5 ”Dumhetens beitemark er usunn for menneskene”,
”Du forvirrer meg”, sier hun. ”...og du snakker for lavt”, legger hun til. ”Du er dominerende”, sier han. ”…og attpåtil kommer du alltid for sent!”, legger han til. ”Dumhetens beitemark er usunn for menneskene”, sier Ibn Khaldun ( )

6 Jeg er-identitet Når det er nødvendig,
JEG BUDSKAP: Når det er nødvendig, må en uttrykke seg på en måte som gir minst mulig spillerom for tolkninger og fantasier fra mottakerens side. Snakk for deg selv og la andre snakke for seg. Unngå å trekke inn andre, særlig i ubehagelige situasjoner: Bruk heller ”vi” eller ”man” osv.

7 Jeg ”ser” deg! Bruk ”Jeg-budskap”, ikke ”Du-budskap”:
”at du alltid må komme for sent!” ”Jeg blir irritert når du, som i dag, kommer for sent.” Vær konkret og spesifikk, ikke generell. Unngå aldri, alltid. Beskriv hva du ser og hvordan du blir påvirket. Ikke vurder! ”Jeg synes du er altfor dominerende” [Du-budskap]. ”Under møtet i dag hadde jeg problemer med å få fram det jeg ville, da du avbrøt meg flere ganger” [Nyttig…]

8 Jeg har behov for… Snakk direkte til den det gjelder, ikke gå omveier.
Send generelle skriftlige meldinger til alt personale istedenfor til den det gjelder. Gi uttrykk for egne følelser og behov, men ta samtidig ansvar for det du føler og har behov for: ”Du gjør meg forvirret”, sammenlignet med ”Jeg føler meg forvirret, for jeg forsår ikke hva du mener. Kan du forklare deg nærmere?”

9 Jeg ber deg om… Unngår spørsmål som er fordekte påstander:
”Hvorfor må du bestandig snakke så lavt?”. Et ekte spørsmål stilles av en som vil ha et svar. Formuler negativ kritikk på en måte som gir mottakeren mulighet til å forandre seg. Eksempelet ovenfor gir ingen mulighet for forandring. ”Vil du vær så snill å snakke litt høyere, jeg hører ikke hva du sier” er langt bedre.

10 Trygghet Trygghet Oppmerksomhet

11 1. Orientering gj. ryggsekkviten
6. Kulturmiksarena Og nettverksbygging LEAD 5. Forståelse 4. Oppmerk- somhet 3. Trygghet Argumentere 2. Selvaktelse Dirigere 1. Orientering gj. ryggsekkviten Med selvhevdelse mener jeg Selvaktelse Entusiasme Lytte Niklas Luhmann LEAD

12 Teorier om ledelse Teoriene er:
- Tannenbaum og Schmidt: en skala med 7 stiler og 4 samhandlingsformer - Mintzbergs lederrolleteori: hva ledere faktisk gjør - Blake og Mouton: Ledergitteret - Fiedlers kontingensteori: Effektive ledertyper i ulike situasjoner - Hersey og Blanchard: Ledelse og medarbeidernes modenhet - Vroom og Yetton: Ledelse og involvering i beslutningstaking - G. Yukl: ledelse er MER enn påvirkning av medarbeidere - Argyris og Schøn: Lederens bruks- og uttrykte teorier - Transaksjonsledelse og transformasjonsledelse - Joharivinduet: Joseph Luft og Harry Ingham - Bions følelsesprosesser - Motivasjonsteorier

13 Kulturanalysemodellen og ldedelsesteorier


Laste ned ppt "Kl – 1500 Kulturdialog & Kulturanalyse Magid Al-Araki - HiO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google