Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæringsdag nytt regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge RHF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæringsdag nytt regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge RHF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæringsdag nytt regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge RHF

2 Program

3 Mandat og forventning

4 «Det er vanskelig å sette pasienten i sentrum hvis det allerede står noen andre der. Derfor er jeg så glad for at dere er her for å gi oss gode innspill. Dere har skoen på og vet hvor den trykker. Skal vi gjøre sykehusene og helsetjenesten mer brukerorientert må vi lytte til brukerne» Møte med pasient- og brukerorganisasjonene des 2013

5 Helseforetaksloven § 35.Pasienters og andre brukeres innflytelse Regionalt helseforetak skal sørge for at representanter for pasienter og andre brukere blir hørt i forbindelse med utarbeidelse av ( ). Regionalt helseforetak skal sørge for at virksomheter som yter spesialisthelsetjenester og andre tjenester som hører naturlig sammen med dette, etablerer systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter.

6 Brukermedvirkning Brukermedvirkning hjemlet i: – Pasientrettighetsloven – Lov om helsepersonell – Rehabiliterings-forskriften – Lov om psykisk helse (Like mye moralske som juridiske rettigheter.)

7 Regionalt brukerutvalg Brukerutvalg i helseforetak Brukergrupper/ brukerorg Individuelle brukere helseforetak Helsepersonell/ansatt Klinikk/avdeling Regionalt helseforetak systemnivå indivinivå Brukermedvirkning på ulike nivåer

8 oppnevning Oppnevnt av styret i RHF som et rådgivende organ. Opptrer uavhengig av styret Er oppnevnt etter innspill fra brukerorganisasjoner, men opptrer uavhengig av disse Funksjonsperiode på 2 år

9 Roller Strategisk rolle: følge opp og sikre brukermedvirkning i utviklingen av strategier og tiltak på overordnet, regionalt nivå. Rådgivende rolle: pådriver for økt brukermedvirkning og sikring av pasientrettigheter. Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende. Samarbeidsforum og bindeledd til lokale brukerutvalg og brukerorganisasjoner Har en stemme inn i styret, men har ikke stemmerett i RHF- styret

10 Etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge De etiske retningslinjene gjelder for deg som er ansatt eller styremedlem i Helse Midt-Norge. De gjelder sammen med eventuelle egne yrkesetiske retningslinjer du er underlagt. Samlebegrepet ”Helse Midt-Norge” omfatter alle helseforetakene og RHF-et i foretaksgruppen. Retningslinjene er av overordnet karakter og er ment å være generelle rettesnorer som krever refleksjon av den enkelte.

11 Forholdet til pasient og pårørende Forholdet mellom ansatte, kollegaer og ledere Forholdet til våre omgivelser Rapportering og varsling Offentlighet og opplysningsplikt Ytringsfrihet Habilitet Forvaltning av ressurser Innkjøp Gaver og andre fordeler Etisk rekruttering Bistillinger og bierverv Forskning og publisering Tema i de overordnede retningslinjene


Laste ned ppt "Opplæringsdag nytt regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge RHF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google