Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON ROGALAND 2016 – 2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON ROGALAND 2016 – 2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON ROGALAND 2016 – 2017

2 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke FFO ble stiftet i 1950 og består i dag av 80 medlemsorganisasjoner. Organisert i 19 fylker, og er aktiv i rundt 100 kommuner. I FFO Rogaland er vi 58 organisasjoner med ca. 30.000 medlemmer. FFO's mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede

3 FFO's verdigrunnlag Bygger på individets grunnleggende menneskerettigheter Samfunnet har en plikt om å ivareta den enkelte og beskytte mot diskriminering Vi erfarer at det ikke er en selvfølge å få oppfylt sin rett Det er diskriminering når samfunnet systematisk stenger ute mennesker med funksjonshemning og kroniske sykdommer på grunn av manglende tilrettelegging For at alle skal kunne delta som aktive borgere, må vårt samfunn gjøre tilgjengelig på alle områder

4 FFO's innsatsområder (2016 – 2017) Oppvekst Utdanning Arbeid Levekår Helse Tilgjengelighet

5 Visjon for FFO Rogaland - FFO Rogaland skal være et positivt, attraktivt, spennende og nødvendig organ for medlemsorganisasjonene. - FFO Rogaland skal være en resultatorientert samarbeidspartner for offentlige og private instanser. - FFO Rogaland vil være med å utvikle solidaritet, samhold, vennskap, tenke positivt og konstruktivt, se muligheter, - Vi skal være stolt av FFO

6 Innsatsområder FFO Rogaland 2016 - 2017 -Helse -Utdanning -Tilgjengelighet -Brukerrepresentanter -FI-Senteret

7 Innsatsområder FFO Rogaland 2016 - 2017 Helse: -Rekruttering, utnevning, oppfølging og utdanning innen brukermedvirkning i Helsesektoren -Rehabilitering/habilitering -Bør dette være et kommunalt tilbud eller bør det være under spesialisthelsetjenesten? -Fysioterapi-hjemler

8 Innsatsområder FFO Rogaland 2016 - 2017 Utdanning FFO Rogaland vil arbeide for at alle får reelt utbytte av skole og utdanning ved alle nivåer og områder. Styrke opplæringen om funksjonshemning og kronisk sykdom ved alle videregående skoler  Arrangere jevnlige elevsamlinger på FI-huset hvor alle medlemsorganisasjoner får tilbud om å stille opp og orientere om sin funksjonshemming.  Ta kontakt med de videregående skoler med helsefag-studie og orientere om vårt tilbud slik at flest mulig skoler benytter seg av dette.

9 Innsatsområder FFO Rogaland 2016 - 2017 Tilgjengelighet FFO Rogaland vil arbeide for at et samfunn som er tilgjengelig, slik at mennesker som lever med funksjonshemming og kronisk sykdom kan delta aktivt på alle livsområder og være en del av samfunnets fellesskap.

10 Innsatsområde FFO Rogaland 2015 - 2016 Brukerrepresentanter: Opplæring, rekruttering og oppfølging av brukerrepresentanter FFO Rogaland skal være et felles politisk talerør for alle funksjonshemmede i samfunnet. Brukermedvirkning er ikke en kamp for å vinne, men en likeverdig drøfting av saker som berører funksjonshemmede der målet er full deltakelse og likestilling  Kurse brukerrepresentantene i forkant av vervene slik at representantene har trygghet og kunnskap i rollen som brukermedvirker.  Underveis i utvalgsperioden få muligheter til å møtes med erfaringsutvikling på tvers av brukerutvalgene.  Bestrebe og øke engasjementet omkring brukermedvirkning og få flere til å stille i verv som brukerrepresentanter

11 Innsatsområde FFO Rogaland 2016 - 2017 Drifte og styrke FI-senteret som et levende senter for alle FFO`s medlemsorganisasjoner.  Styrke samarbeidet mellom ulike pasientorganisasjoner  Styrke samarbeidet mellom pasientorganisasjonene og det offentlige da senteret blir et treffsted  Samordne og utnytte kompetansen hos de ulike medlemsorganisasjoner  Rådgivning om mestring av sykdom i det daglige. (Mestringskurs/ likemannsarbeid)  Brosjyremateriell til utdeling for de ulike organisasjoner.  Stordriftsfordeler (felles innkjøp)  Gratis kurs og konferansefasiliteter til bruk for våre medlemsorganisasjoner  Gratis utlån av kontorer for våre medlemsorganisasjoner


Laste ned ppt "HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON ROGALAND 2016 – 2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google