Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Skjema versus registerbaserte årsverkstal i helsestasjon- og skulehelsetenesta (f232) Kommunehelse 19.april 2010 Trond Ekornrud, Seksjon for helsestatistikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Skjema versus registerbaserte årsverkstal i helsestasjon- og skulehelsetenesta (f232) Kommunehelse 19.april 2010 Trond Ekornrud, Seksjon for helsestatistikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Skjema versus registerbaserte årsverkstal i helsestasjon- og skulehelsetenesta (f232) Kommunehelse 19.april 2010 Trond Ekornrud, Seksjon for helsestatistikk

2 2 Skjema vs. register for 2007 og 2008 Avtalte timar i helsestasjons- og skulehelseteneste, etter utdanning og datakjelde (2007 og 2008) Skjema 1AA-registerAvvik skj-reg i %Skjema 1AA-regAvvik skj-reg i % Helsesøster Jordmor Psykiatrisk sjukepleiar ,5 Andre sjukepleiarar Ergoterapeut Psykolog Hjelpepleier Anna Totalt

3 3 Skjema vs. register for 2007 og 2008 Det totale talet for register og skjema er tilnærma likt. –1% som skil for 2008 som er nærmare enn for 2007 Forskyvingar om ein samanliknar dei ulike yrkesgruppene Helsesøster, Jordmor og sjukepleiarar har store skilnader mellom utdanningsgruppene Helsesøster er mest sannsynleg overrapportert i skjema –Desse finn ein att i yrkesgruppa andre sjukepleiarar For jordmødre skuldast skilnadane at kommunane har kjøpt tenesta frå spesialisthelsetenesta eller private føretak

4 4 Årsverk i alt (f232, 233 og 241) samanlikna med skjema (f232) Skjema 1Aa- register Avvik Helsesøster Jordmor Psykolog Avviket i prosent er enno mindre for desse tre yrkesgruppene Er skilnadane i register og skjema så små at det er på tide å foreta ein overgang?

5 5 Skjema vs. register - vegen vidare Er skilnadane i register og skjema så små at det er på tide å foreta ein overgang for helsestasjon- og skulehelsetenesta og funksjon 232? Kva taler for og kva taler i mot? Kva bør bli neste steg for arbeidsgruppa i kommunehelse på dette området? SSB meiner tida er inn for ein overgang til register


Laste ned ppt "1 1 Skjema versus registerbaserte årsverkstal i helsestasjon- og skulehelsetenesta (f232) Kommunehelse 19.april 2010 Trond Ekornrud, Seksjon for helsestatistikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google